Współpraca to filar walki z kryzysem

Możliwość komentowania Współpraca to filar walki z kryzysem została wyłączona Aktualności, Samorząd, Zdrowie

Wyzwaniem dla samorządów w dobie epidemii jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i działalność w obrębie nieznanych do tej pory dziedzin. Często o skuteczności naszych działań decyduje czas, stąd wiele decyzji zapada „tu i teraz” – mówi Dariusz Chmura, burmistrz Gminy Wołów – samorządu, który jako jeden z pierwszych na Dolnym Śląsku wprowadził na swoim terenie pilotażowy program badań dla osób poddanych kwarantannie.

Burmistrz Dariusz Chmura przy kabinie do dezynfekcji użyczonej przez firmę Maximus z Wołowa. Kabina ma służyć klientom i pracownikom urzędu

Burmistrz Dariusz Chmura przy kabinie do dezynfekcji użyczonej przez firmę Maximus z Wołowa. Kabina ma służyć klientom i pracownikom urzędu. Fot. mat. prasowe

Współpraca z samorządami i lokalnymi instytucjami oraz przedsiębiorcami umożliwiła Gminie Wołów realizację szeroko zakrojonych działań których celem jest walka z wirusem COVID-19. Pierwszy sztab kryzysowy został powołany przez samorząd stosunkowo wcześnie, w pierwszej połowie marca, co umożliwiło zaplanowanie rozwiązań krótko- oraz długofalowych.

W ramach swoich struktur Gmina Wołów powołała sztab odpowiedzialny za przygotowywanie pakietów ochrony osobistej dla pracowników urzędu, instytucji takich jak policja, straż pożarna. Pakiety ochrony osobistej otrzymali również pracownicy służby zdrowia, a wsparciem objęte były również parafie i lokalni przedsiębiorcy. Gmina Wołów z własnych środków zakupiła m.in. kombinezony i przyłbice oraz specjalistyczne maski dla pracowników Pogotowia Ratunkowego w Wołowie. Dzięki współpracy samorządu z sektorem biznesu lokalni przedsiębiorcy chętnie włączyli się w działania pomocowe. Gmina otrzymała od firmy PCC Rokita tonę płynu do dezynfekcji, z kolei Steinpol Central Services sp. z o.o. przekazał 4 000 maseczek dla mieszkańców Gminy Wołów

Każdy mieszkaniec otrzymał maseczkę

Największym wyzwaniem dla Gminy Wołów była akcja rozdawania maseczek wszystkim swoim mieszkańcom, które samorząd zakupił z własnych środków. Łącznie zostało rozdanych 20 000 maseczek wielokrotnego użytku. Kryterium ilości przekazanych maseczek było ustalane na podstawie deklaracji śmieciowych składanych przez właścicieli bądź zarządców danych nieruchomości.

– Zadanie było trudne do zrealizowania ze względu na cały proces logistyczny – mówi burmistrz Dariusz Chmura. – W akcję pakowania maseczek zaangażowani byli pracownicy urzędu i jednostek podległych, z kolei za dystrybucję w mieście odpowiadało Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorstwo Wodno – Kanalizacyjne w Wołowie, na terenach wiejskich zaś w akcję zaangażowani byli sołtysi oraz Ochotnicze Straże Pożarne. Istotne było także zabezpieczenie naszych pracowników i wprowadzenie procedur przekazywania maseczek. Była to pierwsza tego typu akcja przeprowadzana na tak szeroką skalę. Obecnie wyzwaniem dla samorządów jest wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań i działalność w obrębie nieznanych do tej pory dziedzin. Często o skuteczności naszych działań decyduje czas, stąd wiele decyzji zapada „tu i teraz”. Istotnymi działaniami prewencyjnymi była również, przeprowadzana kilkukrotnie dezynfekcja na terenie miasta i wsi. Dezynfekcją były objęte miejsca publiczne takie tak skwery, przystanki, okolice bankomatów, kościoły.

Pierwszy pilotażowy program na Dolnym Śląsku

W połowie kwietnia Gmina Wołów we współpracy z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu oraz Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Wołowie podjęła się zorganizowania pilotażowej stacji typu drive thru w której pobierane są wymazy od osób objętych kwarantanną z terenu powiatu wołowskiego. Osoby odbywające kwarantannę docierają na miejsce samochodem przy pełnym zabezpieczeniu policji.

– Dzięki tej procedurze znacząco skrócił się czas oczekiwania na testy, a mieszkańcy szybciej zyskują pewność i możliwość powrotu do normalnego życia – komentuje Dariusz Chmura, burmistrz Gminy Wołów. Najnowszym rozwiązaniem na jakie postawił samorząd jest współpraca z firmą Maximus SC z Wołowa, która do tej pory specjalizowała się w produkcji urządzeń medycznych. Firma w dobie walki z koronawirusem wdraża polską myśl technologiczną w nowe warunki z którymi przyszło się mierzyć nie tylko samorządom ale również przedsiębiorcom. Efektem prac firmy jest stworzenie kabiny dezynfekującej, która służy pracownikom Urzędu Miejskiego w Wołowie oraz klientom urzędu.

dynowanych przez gminę była również akcja szycia maseczek przez seniorów i Bank Życzliwości Gminy Wołów – przedsięwzięcie mające na celu stworzenie bazy osób potrzebujących pomocy w zrobieniu zakupów, wyprowadzeniu psa czy wykupieniu recepty oraz bazy wolontariuszy chcących pomóc osobom starszym, samotnym, schorowanym, rodzicom małych dzieci czy osób przebywających w kwarantannie.

Komunikacja z mieszkańcami

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja związana z wprowadzanymi obostrzeniami i podejmowanymi inicjatywami zwiększyła i tak dużą rolę komunikacji samorząd – mieszkańcy. Przed gminą stanęły nowe wyzwania dotyczące wykorzystania maksymalnej ilości środków przekazu. We współpracy z ochotniczą strażą pożarną i policją mieszkańcy na terenach wiejskich oraz w mieście otrzymywali informacje o wprowadzonych ograniczeniach w przemieszczaniu się. Istotną rolę w procesie komunikacji odegrały media społecznościowe jak również Aplikacja BLISKO służąca do przekazywania powiadomień i ostrzeżeń. Plakaty dotyczące najważniejszych regulacji i działań samorządu były udostępniane i rozwieszane na terenie całej gminy. Komunikaty zamieszczane były również w lokalnej prasie.