Powiat wrocławski wspiera służby walczące z pandemią

Możliwość komentowania Powiat wrocławski wspiera służby walczące z pandemią została wyłączona Aktualności, Samorząd

Epidemia koronawirusa dość silnie dotknęła powiat wrocławski, 11 maja zakażonych było tam 95 osób, podczas gdy na Dolnym Śląsku ponad 2000, a we Wrocławiu 411. Dzień wcześniej, na rządowej kwarantannie, przebywało w powiecie wrocławskim 240 osób, a na kwarantannie sanepidu – 77 osób.

Roman Potocki, starosta wrocławski

Powiat wrocławski ponadto uruchomił mobilne punkty Wydziału Komunikacji – codziennie w innej gminie. – Ten pomysł sprawdził się w 100 procentach – mówi Roman Potocki, starosta wrocławski fot. mat. prasowe

Chociaż powiat nie zarządza żadnym szpitalem, poszczególne samorządy gminne oraz  starostwo przekazały łącznie około 680 tys. zł na wsparcie dla białego personelu. Powiat wrocławski przekazał 200 tys. zł. Poszczególne samorządy gminy powiatu wrocławskiego również przekazały środki finansowe, w sumie prawie pół miliona zł.

Samorządy województwa dolnośląskiego borykają się z  wieloma problemami, których przyczyną jest pandemia. Aby móc je wspólnie rozwiązywać, wykorzystują możliwości wideokonferencji. – Zawsze z  wójtami i  burmistrzami rozmawiamy o problemach powiatu i gmin powiatu wrocławskiego. Na wideokonferencji z  Panem Marszałkiem Cezarym Przybylskim rozmawialiśmy trochę szerzej, w kontekście bezrobocia na terenie Dolnego Śląska – mówi Roman Potocki- przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Dolnośląskiego i Starosta Wrocławski.

Mimo trudnych warunków, 24 kwietnia odbyła się   XII Sesja Rady Powiatu Wrocławskiego. Obrady odbywały się w formie wideokonferencji z  radnymi. Posiedzenie tradycyjnie w  sali sesyjnej otworzył Przewodniczący Rady Powiatu Wrocławskiego  Piotr Chmurzyński.  Starosta  Powiatu Wrocławskiego Roman Potocki przedłożył radnym sprawozdanie z wydarzeń i inwestycji, jakie miały miejsce w okresie międzysesyjnym. Szczegółowo omówił także bieżącą działalność Zarządu i  Zespołu Zarządzania Kryzysowego w  zawiązku z  pandemią oraz  przedstawił aktualne dane dotyczące ilości osób objętych kwarantanną oraz chorych na terenie powiatu wrocławskiego.

Zarząd Powiatu Wrocławskiego nieustannie wspiera jednostki oraz służby odpowiedzialne za walkę z pandemią koronawirusa na  terenie powiatu. Pod koniec kwietnia starosta  Roman Potocki  przekazał materiały i  środki dezynfekujące jednostkom powiatowym oraz  policjantom. Zestaw masek z filtrem FTP3 otrzymała Komenda Miejska Policji dla funkcjonariuszy patrolujących powiat wrocławski, kolejną jednostką, której przekazano zestawy masek i  płynów do dezynfekcji było Powiatowe Centrum Usług Społecznych w  Kątach Wrocławskich.

28 kwietnia odbyło się przekazanie maseczek ochronnych i płynów do dezynfekcji sfinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Maseczki na  ręce starosty  Romana Potockiego, Członka Zarządu Wiesława Zająca i Przewodniczącego Rady Powiatu Wrocławskiego  Piotra Chmurzyńskiego  przekazał Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego Marcin Krzyżanowski.

Powiat pomaga również szkołom i placówkom oświatowym, które musiały przejść na tryb nauczania zdalnego. Złożono wniosek o  przyznanie grantu na  maksymalną dla powiatu kwotę 60 tys. zł. Mając na  względzie dobro uczniów, Zarząd Powiatu Wrocławskiego podjął decyzję o zakupie sprzętu jeszcze przed uzyskaniem dofinansowania.

– Podjęte przez nas działania to efekt diagnozy potrzeb szkół w tym zakresie – mówi Roman Potocki. – Cieszę się, że w taki sposób możemy wesprzeć uczniów, a z nimi ich rodziców w trudnej sytuacji spowodowanej epidemią.

Po długim majowym weekendzie rozpoczęto w kraju stopniowe odmrażanie gospodarki. We wrocławskim starostwie przywrócono m.in. bezpośrednią obsługę klienta, w obleganym zazwyczaj przez petentów  Wydziale Komunikacji. Trzeba jednak nadal stosować rygory sanitarne. Powiat wrocławski ponadto uruchomił mobilne punkty Wydziału Komunikacjicodziennie w innej gminie pracownicy obsługują mieszkańców, którzy nie mają jak dotrzeć do nas do urzędu, aby załatwić swoje sprawy. – Muszę przyznać, że pomysł z wyjazdowymi punktami obsługi sprawdził się w 100 procentach – powiedział Roman Potocki, starosta wrocławski.

Oprac. na podstawie: www.powiatwroclawski.pl