Powiat Wrocławski liderem spójności w Polsce

Możliwość komentowania Powiat Wrocławski liderem spójności w Polsce została wyłączona Aktualności, Samorząd

Kolejny, spektakularny sukces, zanotowali samorządowcy zarządzający Powiatem Wrocławskim. Powiat został ogólnopolskim liderem rankingu spójności. Kilka miesięcy wcześniej Powiat Wrocławski, po raz trzeci z rzędu, wygrał coroczny Ranking Finansowy Samorządu terytorialnego w  Polsce. W  powiecie najlepiej w Polsce zarządzano finansami publicznymi w latach 2019, 2020 i 2021.

O zwycięstwie w Rankingu Finansowym zdecydowała wspólna praca – mówi Roman Potocki (w środku). Tu zawsze dziękuję Radzie Powiatu Wrocławskiego, wszystkim pracownikom, a w szczególności Zarządowi. fot. mat. prasowe Powiat Wrocławski
O zwycięstwie w Rankingu Finansowym zdecydowała wspólna praca – mówi Roman Potocki (w środku). Tu zawsze dziękuję Radzie Powiatu Wrocławskiego, wszystkim pracownikom, a w szczególności Zarządowi. fot. mat. prasowe Powiat Wrocławski

Ranking Spójności, ogłoszony przez Puls Biznesu, przygotował ośrodek analityczny SpotData. Oparto go na wielu wskaźnikach dotyczących obszarów, które Unia Europejska uważa za najważniejsze dla polityki spójności. Dzięki rankingowi wskazano, które polskie powiaty dokonały największego skoku gospodarczego w  ostatnich latach.

Przy tworzeniu rankingu największą wagę uzyskał wskaźnik zmiany średniego miesięcznego wynagrodzenia brutto wyrażonego stosunkiem do średniego krajowego wynagrodzenia brutto. Analizowano też takie wskaźniki jak m.in.: liczba ludności, przyrost naturalny, stopa bezrobocia, liczba lekarzy przypadających na 10 tys. mieszkańców, miejsca w żłobkach na 1000 dzieci w wieku do 3 lat, liczba spółek handlowych, liczba organizacji i stowarzyszeń, udział kobiet w organach stanowiących samorządu terytorialnego.

W większości przypadków pod uwagę brana była procentowa zmiana wskaźników na przestrzeni ostatnich lat. W ten sposób mierzony był postęp, jaki zrobiły powiaty w poszczególnych obszarach. W  ten sposób sklasyfikowano wszystkie powiaty w Polsce. Zaskakują dysproporcje pomiędzy powiatami. Zwycięzca rankingu – Powiat Wrocławski otrzymał 346,13 punktów, a ostatni w tym zestawieniu, jeden z powiatów województwa świętokrzyskiego, zaledwie 48,53 punktów. Jednostek samorządowych z  tak niskimi wynikami było znacznie więcej.

Powiat Wrocławski, w  każdym obszarze rankingu otrzymał dobry albo bardzo dobry wynik. Zwycięzca rankingu należy do ścisłej krajowej czołówki pod względem wzrostu płac (10 miejsce w kraju), a także przyrostu naturalnego (8 miejsce w  kraju), procentowej zmiany liczby ludności (1  miejsce w  kraju!) oraz wzrostu liczby spółek handlowych (2 miejsce w kraju).

Roman Potocki, Starosta Wrocławski mówi, że w rozwoju powiatu bardzo pomogły unijne fundusze fot. mat. prasowe Powiat Wrocławski

Roman Potocki, Starosta Wrocławski, dopytywany przez dziennikarzy o  źródła tych sukcesów wskazywał na wiele czynników. Mówił o wykształconej kadrze wywodzącej się ze środowiska akademickiego, o rozwiniętej sieci dróg w powiecie, bardzo dobrym skomunikowaniu powiatu z Wrocławiem oraz większością dużych miast w Polsce.

Zwracał uwagę, że w szybkim rozwoju powiatu bardzo pomogły unijne fundusze, dzięki którym (zrealizowano blisko 60 różnych projektów) znacząco poprawiono i  rozbudowano infrastrukturę drogową, oświatową i socjalną.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze jedno źródło sukcesu – najlepsze w Polsce zarządzanie finansami publicznymi potwierdzone trzykrotnym zwycięstwem w  ogólnopolskim Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego. Wygospodarowanie znaczących środków budżetowych pozwoliło powiatowi na równie dużą absorpcję środków unijnych i realizację wielu kluczowych projektów decydujących o  jakości życia mieszkańców. Dobre warunki życia w powiecie przyciągają nowych mieszkańców (przypomnijmy – 1 miejsce w  kraju pw. procentowej zmiany ludności w  ostatnich latach) a w ślad za nimi nowych inwestorów, co m.in. wpływa na szybszy wzrost dochodów budżetowych, większe możliwości inwestycyjne itd.

Budżet Powiatu Wrocławskiego sięgnął już poziomu 200 mln złotych. Dla porównania, przed ośmioma laty, gdy Roman Potocki obejmował stanowisko starosty, budżet ten był o połowę mniejszy. Roman Potocki często podkreśla, że budżet powiatu rośnie wraz z mieszkańcami, ze stale zwiększającą się ich liczbą, która według oficjalnych statystyk przekroczyła już 156 tysięcy.

Komentując trzykrotne zwycięstwo w Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego Roman Potocki powiedział:

– Ważnym elementem tej nagrody jest niewątpliwie nasza wspólna praca. Tu zawsze dziękuję Radzie Powiatu Wrocławskiego, wszystkim pracownikom, a w szczególności Zarządowi, w  skład którego wchodzą: Barbara Kosterska, Andrzej Szawan, Wiesław Zając i  Dariusz Jedynak – wszyscy przyczynili się do tego sukcesu.