PSG z pierwszym w Polsce gazociągiem do przesyłu wodoru

Możliwość komentowania PSG z pierwszym w Polsce gazociągiem do przesyłu wodoru została wyłączona Aktualności, Inwestycje

Polska Spółka Gazownictwa została pierwszym w Polsce podmiotem posiadającym Świadectwo Oceny Technicznej sieci gazowej w zakresie przesyłu gazu ziemnego z domieszkami wodoru. Taki certyfikat od Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego otrzymał nowo wybudowany gazociąg Jelenia Góra-Piechowice.

PSG z pierwszym w Polsce gazociągiem do przesyłu wodoru fot. PSG
PSG z pierwszym w Polsce gazociągiem do przesyłu wodoru fot. PSG

Z uwagi na brak norm i specyfikacji technicznych na poziome unijnym, jak i krajowym, Polska Spółka Gazownictwa w lipcu 2023 r. rozpoczęła wspólnie z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym oraz spółką „GAZ” prekursorski projekt na Dolnym Śląsku. Jego celem było wybudowanie pierwszego w Polsce gazociągu, który uzyska świadectwo oceny technicznej potwierdzające możliwość dystrybuowania nim gazu ziemnego z domieszkami wodoru.

Od zeszłego roku głośno mówimy, że jesteśmy gotowi na to, by dystrybuować naszymi sieciami biometan, natomiast od teraz możemy powiedzieć, że mamy już także gazociąg, którym możemy przesyłać gaz z domieszkami wodoru. To bardzo ważny krok naprzód, który nie tylko pozwala nam realizować cele Polskiej Strategii Wodorowej, ale również przybliża nas do tego, aby w przyszłości stać się najważniejszym graczem na polskim rynku, który będzie dostarczał klientom do ogrzewania czysty wodór – powiedział Robert Więckowski, prezes zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Na podstawie przeprowadzonej oceny zastosowanych wyrobów, technologii budowy i jakości wykonanych prac Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytutu Badawczy potwierdził możliwość przesyłania gazociągiem Jelenia Góra-Piechowice mieszaniny gazu ziemnego i wodoru do 20 proc. objętości.

Ze względu na nowatorski charakter projektu, w pierwszej kolejności opracowane zostały kryteria oceny obejmujące swym zakresem zarówno wymagania dla wyrobów do budowy gazociągu, jak i technologii jego budowy. Kolejnym krokiem było wykonanie specjalistycznych badań oraz analiz, a następnie ocena spełnienia postawionych wymagań i jakości zrealizowanych prac technologicznych. Uważam, że zakończona inwestycja jest ważnym krokiem w dążeniu do transformacji energetycznej gospodarki – dodał dr hab. inż. Jacek Jaworski, prof. INiG-PIB, dyrektor Instytutu Nafty i Gazu -Państwowego Instytutu Badawczego.

W ramach wartej ponad 11 mln zł inwestycji powstał gazociąg średniego ciśnienia o długości ok. 7 kilometrów. Wykonawcą zadania była firma „GAZ” z siedzibą w Błoniu.

PSG z pierwszym w Polsce gazociągiem do przesyłu wodoru fot. PSG
PSG z pierwszym w Polsce gazociągiem do przesyłu wodoru fot. PSG

To pierwsza tego typu inwestycja w Polsce, która jest bezpośrednią odpowiedzią na rosnące wyzwania dotyczące zrównoważonej energetyki. Wierzymy, że zakończony projekt to świetny początek transformacji energetycznej w kierunku zapewnienia zdolności transportu sieciami gazowymi mieszanin zawierających gazy zdekarbonizowane – zakończył Karol Papiernik, Prezes Zarządu „GAZ” Sp. z o.o.

źródło informacji: Polska Spółka Gazownictwa