Marszałkowie województw rozmawiają o e-administracji

Możliwość komentowania Marszałkowie województw rozmawiają o e-administracji została wyłączona Aktualności, It, Samorząd

W urzędzie marszałkowskim województwa mazowieckiego, marszałkowie województw rozmawiali z minister cyfryzacji Anną Streżyńską o e-administracji. Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. stan realizacji projektów regionalnych, rozwój platformy e-PUAP, e-usługi dla obywateli czy program zintegrowanej informatyzacji państwa.

Samorządy województw realizując swoje projekty w zakresie e-administracji wyszły naprzeciw oczekiwaniom zarówno mieszkańców jak i przedsiębiorców dotyczącym szybkiego załatwienia sprawy drogą elektroniczną, łatwego dostępu do stanu swojej sprawy czy jednolitego podejścia do spraw realizowanych w urzędach różnego szczebla.

Dzięki nim udało się na terenie całego kraju stworzyć zaawansowane usługi elektroniczne dla mieszkańców oraz administracji publicznej. To olbrzymi przełom cywilizacyjny, który nie tylko zwiększa efektywność zasobów publicznych, ale przede wszystkim daje możliwość korzystania z wielu usług drogą elektroniczną.

Powstałe w wyniku realizacji projektów portale regionalne stały się faktycznym punktem kontaktu interesantów z administracją samorządową. Zapewniają mieszkańcom, przedsiębiorcom i instytucjom dostęp do „front-office’u”:

  1. portal dla interesantów (udostępnia katalog usług publicznych, podsystem formularzy elektronicznych wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą, skrzynki kontaktowe interesantów);
  2. regionalny portal informacyjny;
  3. integracja z platformą ePUAP (m.in. w zakresie dokonywania płatności elektronicznych, wykorzystania Zaufanego Profilu).

    W ramach realizowanego przez województwo mazowieckie projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjałów województwa” (Projekt EA) został opracowany i wdrożony jednolity dla całego regionu system teleinformatyczny do obsługi elektronicznego obiegu dokumentów, elektronicznej skrzynki podawczej, przestrzennej lokalizacji pism i spraw, płatności drogą elektroniczną oraz siedmiu systemów dziedzinowych. Podobne przedsięwzięcia realizowane były i są również w pozostałych regionach.

Tylko w przypadku województwa mazowieckiego dzięki portalowi www.wrotamazowsza.pl – jednemu z elementów projektu – mieszkańcy, przedsiębiorcy, instytucje publiczne otrzymali dostęp aż do 875 usług zestandaryzowanych i umiejscowionych na jednym portalu.

Wrota Mazowsza to dostęp do m.in. katalogu usług publicznych, formularzy elektronicznych wraz z Elektroniczną Skrzynką Podawczą. Warto podkreślić, że wrota Mazowsza to też regionalny portal informacyjny połączony z BIP.

Źródło: Biuro Prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Fot. Joanna Czechowicz Bieniek