Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2022 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2022 r. została wyłączona Aktualności, Polski Kapitał

Kwiecień 2022 r. był miesiącem z najwyższym od grudnia 2017 r. poziomem obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE. Łączny wolumen obrotu zielonymi i błękitnymi certyfikatami wyniósł w kwietniu 3 441 889 MWh, z czego za 2 771 418 MWh odpowiadały transakcje pozasesyjne.

podsumowanie działalności TGE kwiecień 2022 infografika TGE

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 2022 r. 12 284 991 MWh, co oznacza wzrost o 3,7 proc. w stosunku do kwietnia 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w kwietniu 2022 r. na poziomie 584,45 zł/MWh i jest to spadek o 99,14 zł/MWh
w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego
z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w kwietniu 2022 r. 789,82 zł/MWh,
co stanowi wzrost o 75,18 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu 2022 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w kwietniu 2022 r. transakcje o wolumenie 7 603 200 MWh. Oznacza to spadek r/r o 12,5 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 506,83 zł/MWh, co stanowi spadek o 196,61 zł/MWh względem marca 2022 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w kwietniu 2022 r. 451,53 zł/MWh, czyli o 58,63 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu 2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł
w kwietniu 2022 r. 3 441 889 MWh, co stanowi wzrost r/r o 75,7 proc. Jest to najwyższy miesięczny wolumen obrotu tymi certyfikatami od grudnia 2017 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 204,77 zł/MWh i oznacza to spadek o 23,45 zł/MWh względem marca 2022 r.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w kwietniu 2022 r. o 25,7 proc. r/r, do poziomu 9 117 toe.Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła
2 317,06 zł/toe, co oznacza spadek względem marca br. o 42,89 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 3 394 676 MWh, co stanowi wzrost o 78,4 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w kwietniu 2022 r. 3,30 zł/MWh i jest to wzrost o 0,40 zł/MWh w stosunku do marca.

Towary rolno-spożywcze

W kwietniu 2022 r. na Giełdowym Rynku Rolnym sprzedano 700 ton pszenicy klasy B, a jej średnia cena ważona wolumenem transakcji wyniosła 1 745,86 zł/t.

podsumowanie działalności TGE kwiecień 2022 infografika TGE
podsumowanie działalności TGE kwiecień 2022 infografika TGE

Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2022 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM12 284 99113 854 90511 848 028
RDB (RTG)151 620127 410247 656
RDN (RTG)2 811 8332 958 6692 723 252
RTPE (OTF)9 321 53810 768 8268 877 120
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM7 603 20010 164 9328 688 193
RDBg (RTG)491 586533 716621 093
RDNg (RTG)1 526 7841 919 0663 019 224
RTPG (OTF)5 584 8307 712 1505 047 876
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM3 441 8892 519 7701 959 233
zielone certyfikaty3 405 8742 478 9651 921 838
sesje RPM (RTG)643 500900 796631 619
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)2 762 3741 578 1691 290 219
błękitne certyfikaty36 01540 80537 395
sesje RPM (RTG)26 97133 20931 871
TP na RPM (RTG)9 0447 5965 524
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM9 1178 57612 266
sesje RPM (RTG)9 0448 55712 243
TP na RPM (RTG)732023
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM3 394 6764 946 7681 902 751
OZE3 394 6764 946 7681 902 751
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM7006000
pszenica klasy A000
pszenica klasy B7005000
pszenica klasy C000
żyto klasy B01000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A00
podsumowanie działalności TGE kwiecień 2022 infografika TGE
podsumowanie działalności TGE kwiecień 2022 infografika TGE

źródło materiały prasowe TGE