ROK WIELKIEGO JUBILEUSZU 550 lat Województwa Lubelskiego

Możliwość komentowania ROK WIELKIEGO JUBILEUSZU 550 lat Województwa Lubelskiego została wyłączona Aktualności

Sejmik Województwa Lubelskiego na sesji 26 stycznia ogłosił rok 2024 „Rokiem Jubileuszu 550-lecia Województwa Lubelskiego”. – Możemy być dumni z naszej historii, wpisującej się w ponadtysiącletnią historię Polski – mówi marszałek Jarosław Stawiarski, przytaczając wielkie historyczne fakty z dziejów województwa, jak podpisanie Unii Lubelskiej w 1569 roku, utworzenie Trybunału Koronnego w 1578 czy powołanie Akademii Zamojskiej w roku 1594.

Historia

Administracyjnie Województwo Lubelskie zostało wydzielone już w 1474 roku. To tutaj miały miejsce najważniejsze wydarzenia z okresu Rzeczypospolitej Obojga Narodów, chociażby umowa międzynarodowa Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim, szeroko znana jako Unia Lubelska. Tu mieszały się kultury Wschodu i Zachodu. W czasie zaborów mieszkańcy województwa lubelskiego dawali przykład patriotyzmu, walcząc do końca w 1831 i 1864 roku. W okresie odrodzenia Polski Lubelszczyzna stała się na krótko siedzibą pierwszego Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej. To tu rozegrały się walki Kampanii Wrześniowej. Wreszcie w lipcowych strajkach w 1980 roku na ziemi lubelskiej tworzyły się zręby „Solidarności”.

– Taka rocznica zdarza się tylko raz w roku. W 1474 roku województwo składało się z trzech powiatów. Solidarność narodziła się w 1569 roku podczas Unii Lubelskiej, czyli związku trzech narodów, które stworzyły pierwszą Rzeczpospolitą Obojga Narodów, a ten wielki sojusz powstał właśnie tu, w Lublinie. Mam nadzieję, że nasz kraj dalej będzie nadawał Europie określone wizje rozwoju –  Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

To w Lublinie w 1918 roku, tuż po odzyskaniu niepodległości, powołano pierwszą w wolnej Polsce uczelnię – Uniwersytet Lubelski. Z KUL-em związany był przez niemal ćwierć wieku ks. prof. Karol Wojtyła, czyi papież Jan Paweł II.

Do wielkiej przeszłości województwa, oddziałującej na historię Polski i Europy, nawiązują m.in. Kongresy Trójmorza, odbywające się od kilku lat w Lublinie z inicjatywy Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. Dzięki takim wydarzeniom Lublin i Lubelskie są ośrodkiem spotkania i integracji regionów Europy Środkowo-Wschodniej. Coroczne spotkania z przedstawicielami krajów Trójmorza budują relacje i pogłębiają międzyregionalną i międzynarodową współpracę, są szczególnie cenne w obecnej sytuacji geopolitycznej, w czasach rosyjskiego imperializmu i wojny na Ukrainie.

Piękny jubileusz regionu to czas, aby patrzeć w przyszłość z nadzieją i zaangażowaniem, kontynuując tradycję lokalnej demokracji i współpracy społecznej.

Województwo Lubelskie specjalnie na tę okazję przygotowało wyróżnienia okolicznościowe pn. „Medal 550-lecia Województwa Lubelskiego” z insygniami województwa.

Od początku roku wręczono jubileuszowe medale ok. 80 instytucjom, stowarzyszeniom, firmom, naukowcom, samorządowcom, przedstawicielom władz, duchowieństwa, regionalistom czy krajoznawcom.

źródło informacji: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie