Polski pracodawca zatrudnia obywateli Ukrainy posiadających paszport biometryczny

Możliwość komentowania Polski pracodawca zatrudnia obywateli Ukrainy posiadających paszport biometryczny została wyłączona Aktualności, Biznes, Praca, TOP Manager

Rozmowa z Oleksandrem Bondarenko, dyrektorem ds. współpracy międzynarodowej w spółce Personalis wchodzącej w skład Optimum Consulting Group.

Oleksandr Bondarenko dyrektor w spółce Personalis z Grupy OCG poziom fot. mat. prasowe

Czym jest właściwie paszport biometryczny?

To żadna nowość, gdyż wydawany jest od pewnego czasu. Jest to nic innego jak dokument tożsamości. Zawiera jednak specyficzne dane swojego właściciela, czyli m.in. cyfrowe zdjęcie owalu twarzy, linie papilarne, a także wzór siatkówki oka. Dane te oczywiście zapisane są w odpowiedni sposób. Ma to na celu utrudnić podrobienie paszportu, jak również podszycie się kogoś innego. Odczytywanie danych odbywa się poprzez zastosowanie urządzeń elektronicznych i optycznych. Stosują je w swojej pracy np. funkcjonariusze ze Straży Granicznej, w takich miejscach jak przejścia drogowe, lotnicze, kolejowe, graniczne. Jednym słowem, paszport biometryczny pozwala na szybką identyfikację tożsamość danego obywatela.

Od pewnego czasu, cudzoziemcy ze wschodu przyjeżdżają do strefy Schengen i naszego kraju. Kto przyjeżdża najczęściej i dlaczego?

Polska oraz państwa ze strefy Schengen od 11 czerwca 2017 r. otworzyły swoje granice przed cudzoziemcami ze wschodu. Najczęściej migrują Armeńczycy, Białorusini, Gruzini, Mołdawianie, Rosjanie. Główną nacją są przede wszystkim Ukraińcy, którzy przyjeżdżają na terytorium Polski bez wymaganej wcześniej wizy, ale na podstawie paszportu biometrycznego. Dokument ten upoważnia ich do przekroczenia granicy, jak również do podjęcia zatrudnienia. Polska służba dyplomatyczna szacuje, że paszport biometryczny posiada ok. 3 miliony obywateli Ukrainy.

Skąd ta popularność ruchu bezwizowego do Polski?

Obywatele z Ukrainy przybywają do Polski z kilku powodów. Przyjeżdżają jako turyści, odwiedzają znajomych i rodziny, a przede wszystkim poszukują legalnej pracy. W ramach ruchu bezwizowego osoba z paszportem biometrycznym może przebywać w Polsce przez 90 dni. Te 3 miesiące wykorzystują często jako możliwość zatrudnienia u polskiego pracodawcy.

W ostatnim czasie obserwujemy tendencję zatrudniania kolejnych obywateli ukraińskich w naszym kraju. Znamy przyczyny?

Powstają nowe firmy, przybywa również nowych miejsc pracy. W efekcie poszukiwani są zarówno pracownicy produkcyjni, jak i specjaliści. Firmy rekrutujące chętnie sięgają po ukraińskich fachowców. Dochodzi także do uproszczenia procedur dla pracowników z Ukrainy, którzy chcą podjąć pracę w Polsce. W ocenie analityków powoduje to, iż rynek pracy w Polsce jest atrakcyjny dla sąsiadów ze wschodu. Napływ pracowników i specjalistów z Ukrainy napędza także krajową gospodarkę.

Fachowiec z Ukrainy jest poszukiwany przez krajowe branże. Kto ich poszukuje?

W Polsce panuje popyt na pracownika z Ukrainy. Jak notują statystyki, ok. 33% Ukraińców przebywających obecnie w Polsce poszukuje aktywnie pracy. To zarówno robotnik niewykwalifikowany jak i specjaliści. Jest ceniony w kilku branżach, do których zalicza się budownictwo, handel, przemysł, produkcja, rolnictwo, transport i usługi.

Jak wygląda w praktyce zatrudnienie pracownika z Ukrainy, który posiada paszport biometryczny?

Mieszkaniec Ukrainy na podstawie paszportu biometrycznego może podjąć zatrudnienie w naszym kraju przez okres 90 dni. Tak stanowi prawo. Podstawą do podjęcia legalnej pracy w Polsce jest uzyskanie przez niego zezwolenia na pracę. Paszport biometryczny, nie zwalnia z tego obowiązku. Pomocna jest uproszczona procedura zatrudniania w postaci oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy dla cudzoziemca. Procedura ta dotyczy umów cywilnoprawnych jak i umowy o pracę.

O czym jeszcze musi pamiętać ukraiński pracownik z paszportem biometrycznym?

Jeżeli obywatel Ukrainy w ramach ruchu bezwizowego wjeżdża do Polski musi pamiętać, że pracuje w naszym kraju tylko przez okres legalnego i bezwizowego pobytu. To maksymalnie 90 dni, licząc od momentu wjazdu na terytorium Polski lub innego państwa Strefy Schengen w okresie 180 dniowym.

Oleksandr Bondarenko

Absolwent Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie z tytułem licencjata Turystyka i Rekreacja, następnie uzyskał tytuł magistra na wydziale ekonomii realizując specjalność Biznes Międzynarodowy i Zarządzanie Projektami. Specjalista oraz koordynator procesów rekrutacyjnych w Polsce i za granicą.

Wykorzystując znajomość rynków wschodnich oraz perfekcyjną znajomość języka ukraińskiego i rosyjskiego jest fachowcem w pozyskiwaniu wysoko wykwalifikowanych pracowników z Armenii, Białorusi, Federacji Rosyjskiej, Gruzji, Kazachstanu, Mołdawii, czy też Ukrainy.

– Obecnie pełnomocnik zarządu w spółce Personalis wchodzącej w skład Optimum Consulting Group. W ramach stanowiska zarządza działaniami mającymi na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy firmami polskimi i ukraińskimi. Przygotowuje konferencje i spotkania, w których biorą udział zarówno organizacje zrzeszające przedsiębiorców, jak i sami przedsiębiorcy w Polsce i na Ukrainie.