Klimatyzacja, strefy wygody, wagony konferencyjne – PKP Intercity szybko zdobywa biznesowych klientów

Możliwość komentowania Klimatyzacja, strefy wygody, wagony konferencyjne – PKP Intercity szybko zdobywa biznesowych klientów została wyłączona Aktualności, Inwestycje, It

Rozmowa z Adamem Laskowskim, członkiem zarządu PKP Intercity. Rozmawia Radosław Nosek

Adam-Laskowski, członek zarządu PKP Intercity, Warszawa Fot. Jakub Szymczuk /FOTO GOSC

W ramach strategii do 2023 roku, PKP Intercity zmodernizuje ponad 700 wagonów i kupi 185 nowych. Jakiego rodzaju będą to składy, na jakie dalsze udogodnienia mogą liczyć pasażero­wie? Do jakich prędkości będą przysto­sowane te wagony?

PKP Intercity stale podnosi komfort podróży inwestując w swój tabor. Do 2023 r. na ten cel spółka przeznaczy około 7 mld zł. Wiele zadań realizowanych jest przy aktywnym wykorzystaniu funduszy unijnych oraz we współpracy z Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Dotychczas zawarliśmy umowy z polskimi producentami, którzy są głównymi odbiorcami naszych zamówień, na realizację projektów inwestycyjnych w ra­mach strategii taborowej na kwotę 3,2 mld złotych brutto. W III kwartale br. planujemy zawrzeć umowę ze Stadler Polska na dostawę 12 nowych elektrycznych zespołów trakcyj­nych, wartą ponad 1 mld złotych brutto.

W efekcie prowadzonych inwestycji pasaże­rowie wkrótce będą mogli korzystać z jeszcze wygodniejszych pociągów. Już za 4 lata, czyli po zakończeniu trwającego programu, tabor PKP Intercity będzie w 80 proc. nowy lub zmodernizowany. Dodatkowo w 94 proc. pociągów pasażerowie skorzystają z klima­tyzacji, a w co najmniej 77 proc. z nich także z bezprzewodowego internetu. W każdym pociągu przewidziana będzie również prze­strzeń przystosowana dla osób poruszających się na wózkach oraz wydzielone miejsce na ro­wery, co dodatkowo ułatwi podróż pasażerom posiadającym różne potrzeby. Nowe pojazdy będą dostosowane do prędkości 160 km/h, pozwolą więc efektywnie wykorzystywać zmodernizowane linie kolejowe.

Zupełną nowością na polskich torach będzie 60 wagonów typu COMBO, z wszelkimi udogodnieniami dla opiekunów podró­żujących z dziećmi oraz osób z niepełno­sprawnościami, które zostaną dostarczone przez PESA Bydgoszcz. To pierwsze tego typu pojazdy w Polsce. Przybywa nam też elektrycznych zespołów trakcyjnych. Obec­nie przewoźnik posiada 20 składów typu Pendolino, 20 składów typu PesaDart oraz 20 typu Flirt³.
Ponadto w czerwcu br. spółka podpisała wartą blisko 275 mln zł brutto umowę z kon­sorcjum spółek Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” oraz PESA Bydgoszcz. na modernizację 14 „pojazdów ED74, które mają planowo być wykorzysty­wane głównie na trasach Wrocław-Lublin i Wrocław-Kielce. Po wypełnieniu umowy przez Stadler Polska na wspomniane wcze­śniej 12 EZT-ów PKP Intercity będzie dyspo­nowało flotą 86 nowoczesnych elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Jak dużo PKP Intercity inwestuje w podniesienie jakości obsługi pasaże­rów? Proszę wymienić najważniejsze przedsięwzięcia z tego obszaru.

Pasażerowie coraz częściej decydują się na podróże naszymi pociągami. Od kilku lat możemy mówić o stałym wzroście liczby podróżnych. W pierwszym półroczu 2019 roku z usług PKP Intercity skorzystało 22,8 mln pasażerów, czyli o ponad 1,3 mln osób więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Tym samym, było to najlepsze od 10 lat pierwsze półrocze spółki.

Te liczby to potwierdzenie, że prowadzone przez nas działania zmierzają we właści­wym kierunku, a oferta, którą udostępnia­my, spełnia oczekiwania wszystkich grup klientów. Podejmujemy wiele inicjatyw na rzecz pasażerów o ograniczonej mobilności, naszym priorytetem jest nieustanne zwięk­szanie dostępności taboru oraz inwestowanie we wszelkie rozwiązania, które zapewnią im sprawną i komfortową podróż. We współpracy z Fundacją Integracja szkolimy pracowników drużyn konduktorskich w za­kresie obsługi osób z niepełnosprawnością. W marcu br. spółka uruchomiła dodatkowy numer telefonu: 42 205 45 31 przeznaczony tylko i wyłącznie dla osób z niepełno­sprawnościami i o ograniczonej sprawności ruchowej. Podróżni, dzwoniąc na dedyko­wany numer, mogą zgłosić przejazd osoby z niepełnosprawnością, wypełnić z pomocą konsultanta formularz zgłoszeniowy, a także otrzymać kompleksową informację.

Rozwijajmy i udoskonalamy także kana­ły sprzedaży biletów. W maju w systemie sprzedaży biletów PKP Intercity wprowa­dziła funkcję koszyka zakupowego, która umożliwia zakup wielu biletów w czasie jednej transakcji. Jesienią planujemy nato­miast wprowadzenie nowego rozwiązania w systemie internetowej sprzedaży biletów. Kupując bilet przez Internet na pociągi Pendolino, kursujące w kategorii Express InterCity Premium oraz składy Dart i Flirt, obsługujące połączenia w ramach kategorii InterCity, będzie mógł skorzystać z wizuali­zacji kupowanego miejsca. To oznacza, że podczas dokonywania transakcji w systemie klient zobaczy schematycznie przedstawiony wagon i samodzielnie będzie mógł wybrać konkretne siedzenie.

PKP Intercity rozpoczęło również hono­rowanie aplikacji mObywatel w swoich pociągach, dzięki temu podróżni mogą po­twierdzać swoją tożsamość podczas kontroli biletów imiennych przy pomocy smartfona. To kolejne ułatwienie, które sprawi, że podróże naszymi pociągami będą jeszcze prostsze.

Jaką ofertę ma PKP Intercity dla biz­nesu i w jakim kierunku będzie się ona rozwijała?
Oferta PKP Intercity jest coraz bardziej atrakcyjna, a co za tym idzie konkurencyjna w stosunku do innych środków transportu. Wyniki ostatnich badań pokazują, że blisko co trzeci pasażer na najpopularniejszych trasach podróżuje naszymi pociągami w celach zawodowych. Najwięcej takich osób korzysta z pociągów kategorii Express Inter­City Premium i Express InterCity. Klienci podróżujący biznesowo indywidualnie lub w mniejszych grupach w wybranych wago­nach klasy 1. pociągów EIC mogą skorzystać z przedziałów menadżerskich, tzw. Stref Wygody. Są one klimatyzowane, znajdują się w nich cztery komfortowe fotele, gniazdka elektryczne, stół, szafa oraz dodatkowa prze­strzeń na bagaż.

Ponadto PKP Intercity umożliwia wynaję­cie dwóch typów nowoczesnych wagonów przystosowanych do organizacji konferen­cji, szkoleń lub spotkań biznesowych. Są one klimatyzowane, wyposażone w sprzęt audiowizualny, w tym mikrofony, system nagłośnienia oraz stół konferencyjny dla 25- 30 osób, dzięki czemu pozwalają efektywnie wykorzystać czas spędzony w podróży.

Dla osób, które często odbywają wyjazdy służbowe, szczególnie atrakcyjna jest oferta Kolorowych Kart Intercity – rocznych, półrocznych, kwartalnych i miesięcznych, pozwalających dopasować ofertę do indywi­dualnych potrzeb podróżnego. Dzięki nim można znacząco obniżyć miesięczny koszt podróży.