Umieć funkcjonować w czasie epidemii

Możliwość komentowania Umieć funkcjonować w czasie epidemii została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Z Piotrem Hojanem, burmistrzem Grodziska Wielkopolskiego rozmawia Milena Zarabska

Piotr Hojan, burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Piotr Hojan, burmistrz Grodziska Wielkopolskiego fot. mat. prasowe

Pod koniec kwietnia przedłożył Pan Radzie Miejskiej uchwałę dotyczącą pomocy przedsiębiorcom z terenu gminy w związku epidemią koronawirusa, na czym będzie ona polegać?

Wobec trudnej sytuacji naszych przedsiębiorców, Rada Miejska podjęła uchwałę o przedłużeniu terminów płatności rat podatku od nieruchomości do dnia 30 września 2020r. i zwolnieniu z podatku od nieruchomości, gdzie zwalnia się z tego podatku wskazane grupy przedsiębiorców za miesiące kwiecień i maj 2020r. Podmioty, które nie są objęte zwolnieniem, mogą ubiegać się o udzielenie ulgi w podatkach lokalnych na podstawie przepisów tzw. ordynacji podatkowej.

Jakim wyzwaniem dla Pana jako burmistrza jest obecna sytuacja związana z epidemią i kierowaniem urzędem, współpracą samorządu z instytucjami państwowymi w obecnej sytuacji?

Nikt z nas nie przewidział takiego scenariusza. Przyszło nam zmierzyć się z bardzo trudną sytuacją. Od początku zakładałem, że musimy nauczyć się funkcjonować w stanie epidemii, bo może ona trwać długo. Społecznej izolacji nie można zanadto przedłużać, bo gospodarka tego nie wytrzyma. Samorządy są dzisiaj w opresji, mamy świadomość problemów jakie mają lokalne firmy, ale też musimy realizować swoje zadania. Do tego niezbędne są wpływy do budżetu i obniżenie ich w ciągu roku grozi niewykonaniem zaplanowanych na 2020 rok zadań. Brakuje też jasnego harmonogramu znoszenia obostrzeń – znając terminy, łatwiej było by się do tego przygotować. Ponadto, pojawiające się wytyczne sanitarne – np. dla przedszkoli, czy obiektów sportowych – generują ogromne koszty, które musimy ponosić.

Wszyscy obawiamy się koronawirusa, podczas gdy w powietrzu ciągle czyha na nas smog. Jakie są osiągnięcia gminy w walce z tym zjawiskiem?

Konsekwentnie prowadzimy kampanię na rzecz poprawy jakości powietrza w naszej gminie. Liczne akcje informacyjno – edukacyjne, pokazy, warsztaty, happeningi, a także wzmożone kontrole jakości opału i testy popiołu, przynoszą wymierne efekty. Dofinansowujemy wymianę kotłów CO na gazowe. Korzystamy z drona, kręcimy spoty tematyczne, drukujemy ulotki, by dotrzeć do szerokiego grona odbiorców. Warto wspomnieć, że nasz spot antysmogowy uzyskał pierwsze miejsce na Festiwalu Filmów Odpowiedzialnych w 2019 roku.

Jakie są najważniejsze przedsięwzięcia planowane w Gminie na ten rok? Czy w związku z obecną sytuacją ich realizacja nie jest zagrożona?

Główną inwestycją tego roku jest przebudowa i adaptacja budynku po byłym dworcu PKP w Grodzisku Wlkp. i utworzenie tam Centrum Ekonomii Społecznej. Będzie ono bazą do rozmaitych działań, m.in. poprawi się dostępność usług i zasobów pomocy społecznej, kultury, uruchomione zostaną nowe funkcje w budynku, nowe aktywne narzędzia zmiany społecznej w środowisku lokalnym. Wartość Projektu wynosi ponad 6 mln złotych, dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, to ponad 5 mln zł. Wykonamy także kilka mniejszych inwestycji drogowych i kubaturowych – ale ich zakres będzie uzależniony od stanu budżetu.