Plany są ambitne, ale nie wszystko zależy wyłącznie od nas

Możliwość komentowania Plany są ambitne, ale nie wszystko zależy wyłącznie od nas została wyłączona Aktualności, Samorząd

Z Dorotą Pawnuk burmistrzem miasta i gminy Strzelin, rozmawia Ryszard Żabiński

Burmistrz Miasta i Gminy Strzelin Dorota Pawnuk fot. mat. prasowe

Jak Strzelin radzi sobie podczas drugiej fali epidemii koronawirusa? Co zmieniło się w  sposobie funkcjonowania Urzędu?

Nasi mieszkańcy są już zmęczeni tą całą nienormalną sytuacją i  widać u  nich tęsknotę za wydarzeniami kulturalnymi i  spotkaniami. Nam też tego bardzo brakuje. Generalnie mieszkańcy stosują się do aktualnych obostrzeń i  myślę, że jako społeczność zdajemy ten trudny egzamin z  odpowiedzialności i  samodyscypliny. Cieszą mnie też bardzo liczne przejawy solidarności i powszechna chęć niesienia pomocy tym najbardziej zagrożonym mieszkańcom – chorym i seniorom. Jeśli chodzi o  funkcjonowanie urzędu to od początku staraliśmy się, aby pomimo obostrzeń sanitarnych realizować bez większej zwłoki nasze zadania. Oczywiście mieszkańcy musieli zaakceptować konieczne ograniczenia związane np. z możliwością wejścia na teren urzędu. Aktualnie umożliwiliśmy mieszkańcom wejście na parter urzędu, gdzie mieszczą się m.in. urząd stanu cywilnego, kasa, wydział podatków oraz meldunki. To właśnie tam mamy najwięcej klientów. Ograniczyliśmy wejście na górne kondygnacje budynku, ale oczywiście pracownicy są do dyspozycji mieszkańców mailowo, telefonicznie, a kiedy to niezbędne – również osobiście. Wprowadziliśmy rotacyjny, zdalny system pracy. Staramy się, aby w biurach było jak najmniej osób, a  część pracowników realizuje swoje zadania w  trybie zdalnym. Oczywiście są na bieżąco rozliczani przez swoich przełożonych. Obostrzenia były konieczne, bo mieliśmy w  urzędzie duży problem z  koronawirusem. Zakażona została znaczna część pracowników, włącznie ze mną. Na szczęście przechorowaliśmy to stosunkowo łagodnie i teraz jako ozdrowieńcy chcemy oddać osocze, aby wesprzeć tych, którzy gorzej przechodzą Covid 19.

W  jaki sposób pandemia wpłynęła na finanse gminy? Z jakich przedsięwzięć trzeba było zrezygnować lub je ograniczyć?

Niestety pandemia negatywnie odbija się na finansach naszego samorządu, dlatego konieczne było ograniczenie gminnych wydatków. Podobnie jak wiele innych polskich samorządów musieliśmy wprowadzić oszczędności i  skupić się na najważniejszych potrzebach. To „zaciskanie pasa” przejawia się np. w rezygnacji z wielu wydarzeń kulturalnych, sportowych i  rekreacyjnych. Ograniczenia dotknęły również nasze sołectwa, które ze zrozumieniem przyjęły naszą prośbę o rezygnację z wydarzeń integracyjnych. Po długim namyśle postanowiliśmy nie rezygnować z  wcześniej zaplanowanych, ważnych inwestycji. Dotyczy to np. trwającej obecnie odbudowy strzelińskiego ratusza, na którą przetarg otwieraliśmy już wiosną, podczas pandemii. Pojawiały się głosy, aby zrezygnować, ale wykonaliśmy już zbyt wiele działań, aby się z  tego wycofać Ta decyzja okazała się trafna, bo udało się wybrać bardzo korzystną ofertę. Władze gminy, a zwłaszcza skarbnika, bardzo cieszy to, że praktycznie na każdym przetargu mamy oszczędności. Firmy proponują bardzo korzystne ceny i okres pandemii okazał się całkiem dobrym czasem dla inwestorów. Myślę, że nasza decyzja była trafna, a inwestując w  tym trudnym okresie wspieramy polską oraz naszą lokalną gospodarkę.

Wygrała Pani wybory na stanowisko Burmistrza Strzelina w  latach: 2010, 2014 i 2018. Proszę przypomnieć najważniejsze cele, które udało się Pani zrealizować na tym stanowisku?

Jestem dumna z  wielu zrealizowanych działań w  wielu dziedzinach samorządu. Oczywiście najbardziej wymierne są przedsięwzięcia inwestycyjne. Cieszę się ze zwiększenia atrakcyjności turystycznej gminy, które udało nam się osiągnąć poprzez kompleksową modernizację Ośrodka Wypoczynkowego w  Białym Kościele oraz budowę sieci tras rowerowych singletrack. Ośrodek przeszedł w  ostatnich latach niezwykłą przemianą, a  w  ramach modernizacji powstały tam m.in. 22 nowoczesne domki, wypożyczalnie sprzętu wodnego i rowerów, duża piaszczysta plaża oraz baza gastronomiczna i  nowoczesne zaplecze socjalne. W  pobliżu, na malowniczych Wzgórzach Strzelińskich, zaczyna się sieć naszych singletracków. Rowerzyści z Dolnego Śląska i niedalekiej Opolszczyzny już doceniają walory naszych ścieżek. Bardzo dobrze funkcjonuje Strzelińska Komunikacja Publicznej, którą uruchomiliśmy w 2018 roku dzięki środkom z Unii Europejskiej. To była reakcja na radykalne ograniczanie połączeń przez PKS Oława, a  wprowadzenie komunikacji zapobiegło wykluczeniu komunikacyjnemu mieszkańców 36 naszych sołectw. Chcemy rozwijać naszą komunikację i  dlatego inwestujemy m.in. w  budowę węzła przesiadkowego. Trzecim ważnym tematem, który realizujemy obecnie, jest końcowy etap rewitalizacji strzelińskiego starego miasta. Jak już wcześniej wspomniałam obecnie trwa odbudowa ratusza, zniszczonego podczas II wojny światowej. Przypomnę, że rewitalizacja starego miasta to nasz wielki i  długoletni projekt, zainicjowany jeszcze przez mojego poprzednika. Na przestrzeni kilkunastu lat obudowano wieżę ratuszową, zrewitalizowano kilka ulic starego miasta i dwie pierzeje rynku, a  odbudowa ratusza powinna się zakończyć we wrześniu 2022 roku. Ważnym zadaniem, które konsekwentnie realizujemy od lat jest rozbudowa lokalnych dróg oraz sieci kanalizacji sanitarnej. Jeśli tylko jest to możliwe to chętnie i  skutecznie pozyskujemy zewnętrzne środki. Nie da się ukryć, że bez wsparcia Unii Europejskiej na wiele zadań nie moglibyśmy sobie pozwolić. Jako burmistrz jestem też bardzo dumna z niezwykle ożywionej aktywności obywatelskiej realizowanej zarówno przez lokalne organizacje, fundacje i  stowarzyszenia, jak i przez zwykłych mieszkańców sołectw i osiedli. Wprowadzenie funduszu sołeckiego i osiedlowego okazało się świetnym rozwiązaniem.

Co jeszcze chce Pani osiągnąć jako samorządowiec, zwłaszcza teraz w  tak trudnym dla nas wszystkich czasie? Jakie są najważniejsze zamierzenia samorządu na przyszły rok?

Plany są ambitne, ale nie wszystko zależy wyłącznie od nas. Do realizacji wielu naszych pomysłów są konieczne zewnętrzne środki. Dlatego wiele sobie obiecuję po nowej unijnej perspektywie finansowej. Wspólnie z  licznymi dolnośląskimi samorządami nawiązaliśmy współpracę, która ma zaowocować m.in. skutecznym pozyskaniem środków. Robimy wszystko, żeby tak się stało, ale bardzo ważna jest także polityka władz centralnych wobec samorządów. Liczę, że będzie ona bardziej przychylna, co przełoży się również na rozwój naszej gminy. 2021 rok to przede wszystkim kontynuacja odbudowy ratusza, która jest największą inwestycją ostatnich lat. Oczywiście jest też wiele innych zadań, a w projekcie budżetu zapisano ich ponad 40. Na pewno będziemy poprawiać naszą infrastrukturę drogową oraz modernizować, na energooszczędne, oświetlenie drogowe. Wspólnie z samorządem wojewódzkim zamierzamy poprawić bezpieczeństwo przy drodze wojewódzkiej nr 395. Przy szkole w Białym Kościele powstanie nowoczesne boisko wielofunkcyjne i już wszystkie nasze szkoły będą miały do dyspozycji takie obiekty.