Wołów stawia na komunikację

Możliwość komentowania Wołów stawia na komunikację została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Gmina Wołów w  ostatnim czasie pozyskała rekordowe kwoty dofinansowań na budowę i przebudowę dróg na terenie miasta, z  czego 20 milionów złotych na budowę wiaduktu wraz ze Śródmiejskim Obejściem Wołowa. Czas więc na drogową rewolucję.

wiadukt kolejowy wraz ze Śródmiejskim Obejściem Wołowa
wiadukt kolejowy wraz ze Śródmiejskim Obejściem Wołowa wizualizacja Gmina Wołów

Wołów w przebudowie – tak można określić stan inwestycji, jakie obecnie są realizowane na terenie tej gminy. Po licznych zadaniach drogowych wykonywanych na obszarze sołectw w  ostatnich latach, przyszedł czas na miasto. Tu największym przedsięwzięciem jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie. Zadanie obejmuje trasę łączącą północ i  południe miasta o  długość blisko 5 kilometrów. W sumie inwestycja warta jest 45 milionów złotych i  współfinansuje ją Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Wszystkie etapy tego przedsięwzięcia obejmują ulice: Kościuszki, Leśną, Wojska Polskiego, Chopina, Piłsudskiego, Poznańską, ludową i Wiejską. Dwa pierwsze etapy przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 zostały zakończone i były realizowane w 2019 roku. Realizacja tej części zadania opiewała na kwotę ponad 9,2 mln zł. Trzeci etap przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie jest obecnie w realizacji i wyniesie 35 943 400,76 zł.

– Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 338 jest z  pewnością przykładem dobrej współpracy na linii gmina – Województwo Dolnośląskie – mówi Dariusz Chmura, burmistrz Gminy Wołów. – Jest to pierwszy remont tej drogi w powojennej historii miasta. Przez te wszystkie dekady wiele zmieniło się, zarówno w sposobie funkcjonowania mieszkańców jak i  stosowanych rozwiązaniach technologicznych. Z  roku na rok widzimy na naszych drogach coraz więcej samochodów, a  my sami staliśmy się społeczeństwem, które stawia na jakość oraz bezpieczeństwo, dlatego przy okazji przebudowy drogi wojewódzkiej powstaje długo oczekiwana przez mieszkańców sieć bezpiecznych ciągów pieszo-rowerowych, które również połączą północ i  południe Wołowa.

Oprócz remontu nawierzchni jezdni inwestycja realizowana przez Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg i Mostów Piotroniowice zakłada kompleksową budowę lub przebudowę kanalizacji sanitarnej i deszczowej, sieci wodociągowej, sieci gazowej, sieci elektroenergetycznej, jak również budowę nowego oświetlenia ulicznego.

Czas na wiadukt

Gmina Wołów otrzymała 20 000 000 złotych na budowę wiaduktu kolejowego wraz ze Śródmiejskim Obejściem Wołowa w ramach konkursu Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To największa kwota przyznanego dofinansowania w aktualnym naborze wniosków z  Dolnego Śląska. Ze względu na to, że w postępowaniu przetargowym najniższa oferta opiewała na kwotę 21 033 000 złotych, większość radnych Rady Miejskiej w Wołowie podjęła w lipcu tego roku uchwałę zmieniającą Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wołów na lata 2021 – 2035, tym samym uchwalając dodatkową kwotę 1 033 000 zł na zrealizowanie powyższej inwestycji. Wyłoniona w drodze przetargu Firma Pro – Tra Building będzie miała za zadanie zaprojektowanie oraz wybudowanie wspomnianej infrastruktury. W zakres inwestycji wchodzi m.in. budowa nowej jezdni, budowa wiaduktu, przebudowa istniejących skrzyżowań, budowa chodników i ciągu pieszo – rowerowego, odwodnienia, oświetlenia ulicznego, przepustów oraz przebudowa kolidującego uzbrojenia. Termin realizacji inwestycji będzie zależny od prac projektowych po stronie wykonawcy, a  także uzyskania wszelkich uzgodnień wymaganych prawem. Celem jest, aby mieszkańcy mogli użytkować wiadukt i Śródmiejskie Obejście Wołowa pod koniec 2023 roku. Z inwestycji ucieszą się przede wszystkim mieszkańcy południowej części miasta, dla których dotarcie do centrum oraz północy Wołowa wiąże się niejednokrotnie z  koniecznością stania w  korkach przy przejeździe kolejowym.

Z  pewnością budowa wiaduktu wpłynie więc na poprawę komunikacji w  mieście powiatowym, ale także całej gminie Wołów.

Nowe osiedla – nowe drogi

Równolegle do prowadzonej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 338 w Wołowie oraz trwających prac projektowych dotyczących wiaduktu kolejowego i  Śródmiejskiego Obejścia Wołowa, trwa budowa oraz przebudowa dróg na osiedlach w różnych częściach miasta.

– W  ostatnich latach Wołów jako miasto powiatowe przeżywa rozbudowę ze względu na powstające osiedla mieszkalne. Wraz z rozwojem sektora mieszkaniowego, mieszkańcy oczekują więc budowy nowej infrastruktury drogowej – mówi Dariusz Chmura, burmistrz Gminy Wołów.

Jednym z  większych, powstałych w  ciągu ostatnich lat osiedli w mieście są tzw. Wichrowe Wzgórza. Z  uwagi na szacowaną wartość przebudowy całego osiedla w wysokości około 14 milionów złotych, a także nieuzyskanie dofinansowania ze środków zewnętrznych, radni Rady Miejskiej w  Wołowie podjęli decyzję o  etapowaniu zadania. I  tak w  tym roku rozpoczął się pierwszy etap prac, który opiewa na kwotę 4 015 376,55 zł. Kolejnym osiedlem, na którym powstanie nowa infrastruktura jest Zaułek Zielony. Pierwszy etap przebudowy dróg w tym obszarze opiewa na kwotę 1 258 362,07 zł. Jednocześnie po drugiej stronie miasta trwa obecnie przebudowa dróg na osiedlu Biała Góra – Zielona Góra za kwotę 708 470,53 zł.