Maciej Trybuchowski: Rynek kapitałowy wsparciem dla rozwoju gospodarki w każdych czasach

Możliwość komentowania Maciej Trybuchowski: Rynek kapitałowy wsparciem dla rozwoju gospodarki w każdych czasach została wyłączona Aktualności, Polski Kapitał

Ostatnie lata to seria niekorzystnych zdarzeń, które mają realny wpływ na globalną gospodarkę: pandemia koronawirusa, rosnąca w wielu krajach inflacja, destabilizacja rynku surowców, wreszcie tragedia, jaką jest wojna na Ukrainie. Wszystko to napawa obawami o przyszłość i rodzi pytanie, jak odbudować gospodarkę po tylu szokach. Wsparciem może być sprawnie działający rynek kapitałowy. Trzeba zacząć o tym myśleć już teraz, bo każdej burzy w końcu wychodzi słońce.

Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu KDPW i KDPW_CCP fot. mat. prasowe KDPW
Maciej Trybuchowski, Prezes Zarządu KDPW i KDPW CCP fot. mat. prasowe KDPW

Głównym celem rynku kapitałowego jest wspieranie wzrostu gospodarczego przez finansowanie rozwoju najbardziej dynamicznych i innowacyjnych przedsiębiorstw, co jest głównym warunkiem wzrostu produktywności gospodarki i jej konkurencyjności. W burzliwych czasach banki ograniczają kredytowanie przedsiębiorstw, głównie ze względu na rosnący poziom ryzyka. W takiej sytuacji to właśnie rynek kapitałowy może odegrać pozytywną rolę w ograniczaniu skutków ostatnich kryzysów.

Polska gospodarka poradziła sobie relatywnie dobrze w pandemii, a w tym czasie wzrosło zainteresowanie rynkiem kapitałowym. Obserwujemy to zarówno po rosnącej liczbie inwestorów, zwiększających się obrotach na GPW, czy liczbie spółek pozyskujących kapitał na giełdzie. Według danych, które KDPW otrzymuje z banków oraz domów i biur maklerskich, na koniec 2021 r. liczba rachunków maklerskich wyniosła 1 mln 373 tys. To o około 40 tys. więcej niż na koniec 2020 roku i aż o ponad 100 tys. więcej wobec danych z końca roku 2019. Liczba spółek, które zadebiutowały na GPW w 2021 r. była pond dwukrotnie wyższa, niż 2 lata wcześniej (16 wobec 7), a wartość obrotu w tym okresie wzrosła z niecałych 200 mld zł do ponad 330 mld zł. Tylko w ubiegłym roku spółki pozyskały z rynku giełdowego ponad 6 mld zł kapitału na rozwój.

Jednym z kluczowych czynników sukcesu rozwoju polskiego rynku kapitałowego jest jego infrastruktura transakcyjna i post-transakcyjna. Ta pierwsza pozwala na zawieranie transakcji, druga zaś – być może mnie dostrzegana na co dzień – gwarantuje bezpieczne, terminowe ich rozliczenie i rozrachunek oraz rejestrację wszystkich dopuszczonych do obrotu papierów wartościowych.

Dla dalszego rozwoju rynku kapitałowego istotne jest wprowadzenie wielu rozwiązań zapisanych w Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego. Zwłaszcza w obszarze zwiększającym atrakcyjność rynku dla emitentów i inwestorów. Kapitał niezbędny jest bowiem do wzmacniania gospodarki po pandemii oraz finansowania projektów inwestycyjnych, w tym związanych z zieloną transformacją gospodarki, inwestycjami w energetykę, obronność i przemysł.

Znaczenie rynku kapitałowego zauważyła także Komisja Europejska. Zainicjowana kilka lat temu przez KE Unia Rynków Kapitałowych ma na celu stymulowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz wzrostu zatrudnienia, a w konsekwencji zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej. Wpisuje się to także w działania związane z odbudową gospodarki po pandemii, zarówno przez UE, jak i poszczególnych jej krajach członkowskich.

Plany polskiego rządu zakładają skierowanie polskiej gospodarki na zupełnie nowe tory rozwoju. Poza kwestiami społecznymi, jak ochrona zdrowia, czy rynek pracy, kładziony jest nacisk na głęboką transformację polskiej gospodarki. Ma się ona stać mniej energochłonna, oparta na nowoczesnych technologiach i neutralna dla środowiska naturalnego. Będzie to wymagało wysokich nakładów inwestycyjnych, co stanowi dużą szansę dla polskiego rynku kapitałowego, aby zaczął odgrywać większą rolę w finansowaniu rozwoju gospodarczego.

źródło informacji: mat. prasowe KDPW