Izba rozliczeniowa KDPW_CCP będzie rozliczać transakcje repo

Możliwość komentowania Izba rozliczeniowa KDPW_CCP będzie rozliczać transakcje repo została wyłączona Aktualności

INFORMACJA PRASOWA

25 kwietnia br. izba rozliczeniowa KDPW_CCP, wchodząca w skład Grupy kapitałowej KDPW, rozpoczęła rozliczanie transakcji warunkowych (repo) zawartych na platformie Treasury BondSpot Poland. Nowa usługa jest jednym z projektów wynikających ze Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

fot. mat. prasowe KDPW

Transakcja repo (z ang. repurchase transaction) to transakcja finansowa polegająca na sprzedaży papieru wartościowego i jednoczesnym zobowiązaniu się do jego odkupienia w ustalonej dacie w przyszłości.

Wspólnie z BondSpot i uczestnikami rynku izba wypracowała model rozliczeń transakcji repo TBSP w KDPW_CCP z rozrachunkiem w KDPW, model zarządzania ryzykiem, model raportowania transakcji repo do repozytorium transakcji (SFTR) oraz zasady wymiany komunikatów postrozliczeniowych.

– Uruchomienie centralnych rozliczeń transakcji repo zwiększa ich bezpieczeństwo i zbliża polski rynek kapitałowy do najlepiej rozwiniętych rynków na świecie pod względem infrastruktury. Liczę, że nowe rozwiązanie zachęci instytucje finansowe do udziału w rynku repo, co umożliwi w przyszłości tworzenie wskaźników stopy procentowej na podstawie zawieranych na nim transakcji. Dziękuję KDPW_CCP za kolejny milowy krok w realizacji Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego – powiedziała Katarzyna Szwarc, Pełnomocniczka Ministra Finansów ds. Strategii Rozwoju Rynku Kapitałowego.

Maciej Trybuchowski, prezes KDPW_CCP:

– Rozliczanie transakcji repo jest kolejnym krokiem w kierunku rozwoju usług izby rozliczeniowej KDPW_CCP. Dla uczestników tego rynku znacząco poprawi się bezpieczeństwo rozliczeń, wpływając pozytywnie na płynność rynku. Rozliczanie transakcji poprzez izbę rozliczeniową zapewnia pełną anonimowość transakcji na tym rynku i pozwala w sposób istotny zmitygować ryzyko rozliczeń transakcji, a także wyeliminować problem limitów na ryzyko kontrpartnera.

– W 2020 r. wspólnie z KDPW_CCP pracowaliśmy nad wdrożeniem oraz z sukcesem wdrożyliśmy mechanizm zabezpieczania rozliczeń transakcji w oparciu o usługę centralnego kontrpartnera na rynku kasowym TBSP. W 2021 r. wspólnie z izbą rozliczeniową kontynuowaliśmy prace nad uruchomieniem analogicznych rozwiązań w zakresie rozliczania transakcji na rynku REPO (w zakresie transakcji repo klasyczne). Celem projektu jest zapewnienie modelu rozliczeń spełniającego standardy stosowane na większości rozwiniętych rynków elektronicznych oraz aktywizacja i standaryzacja transakcji repo – powiedział Mariusz Bieńkowski, prezes BondSpot S.A.

Rozszerzona działalność KDPW_CCP będzie polegała na rozliczaniu transakcji warunkowych repo zawieranych w obrocie zorganizowanym (alternatywny system obrotu TBSP). Izba rozliczeniowa będzie przyjmowała do rozliczeń klasyczne transakcje repo, których przedmiotem są skarbowe papiery wartościowe (SPW) rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, z wyłączeniem obligacji indeksowanych.

Do rozliczeń transakcji repo będą miały zastosowanie zintegrowane procesy stosowane przez CCP, obejmujące nowację, rozliczenie, monitoring ekspozycji, zarządzanie ryzykiem, obsługę rozrachunku. KDPW_CCP poprzez zastosowane mechanizmy i zgromadzone środki gwarantuje rozliczenie transakcji, których jest stroną od momentu przyjęcia ich do systemu rozliczeń KDPW_CCP.

W związku z nową usługą izba KDPW_CCP przygotowała regulacje określające w szczególności sposób prowadzenia rozliczeń transakcji repo, zarządzania ryzykiem, obsługę braku rozrachunku transakcji (zawieszenia rozrachunku), czy obsługę niewypłacalności uczestnika rozliczającego.

Zgodnie z wymogami rozporządzenia EMIR, KDPW_CCP złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wniosek o rozszerzenie autoryzacji dla nowego segmentu rozliczeń. Decyzja KNF zezwalająca na rozliczanie przez KDPW_CCP transakcji repo została podjęta w dniu 3 marca 2022 r.

źródło informacji: mat. prasowe KDPW