Kto może oszczędzać w PPK?

Możliwość komentowania Kto może oszczędzać w PPK? została wyłączona Aktualności, porady ekspertów

Czy oszczędzanie w PPK jest dla wszystkich? Kto może być uczestnikiem programu i w jaki sposób „zapisać się” do Pracowniczych Planów Kapitałowych?

pieniądze, gotówka, oszczędności

W uproszczeniu można powiedzieć, że w PPK mogą oszczędzać pracownicy, podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Nie ma przy tym znaczenia rodzaj umowy. Jeśli posiadasz więcej niż jedną umowę w danej firmie, pracodawca zawrze w Twoim imieniu tylko jedną umowę o prowadzenie PPK. Jeśli posiadasz umowy w różnych firmach, każda z nich może zawrzeć dla Ciebie umowę o prowadzenie PPK – będziesz miał wówczas dwa lub więcej rachunki PPK. Nawet jeśli jesteś jedynym pracownikiem w przedsiębiorstwie, który chce przystąpić do PPK, Twój pracodawca ma obowiązek zapisania Cię do programu. Jedynym wyjątkiem od tej zasady są firmy, w których obowiązuje PPE.

Kto może uczestniczyć w PPK?

W PPK mogą oszczędzać zatem:

  • pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę (z wyjątkiem pracowników przebywających na urlopach górniczych i urlopach dla pracowników zakładu przeróbki mechanicznej węgla oraz młodocianych),
  • osoby fizyczne wykonujące pracę nakładczą, które ukończyły 18. rok życia,
  • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych,
  • osoby fizyczne, które ukończyły 18. rok życia, wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z art. 750 Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
  • członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnienia tych funkcji oraz
  • osoby wskazane powyżej (z wyjątkiem członków rad nadzorczych) przebywające na urlopach wychowawczych lub pobierające zasiłek macierzyński lub zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego.

Jak „zapisać się” do PPK?

Aby zapisać pracownika do PPK, pracodawca nie musi uzyskać jego zgody. W programie tym obowiązuje bowiem tzw. automatyczny zapis. Udział w programie jest dobrowolny – pracownik może w każdej chwili złożyć rezygnację, w dowolnym momencie może także powrócić do oszczędzania.

Przyjmuje się, że jeśli osoba zatrudniona nie złoży deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK, powinna zostać zapisana do programu z automatu. Należy jednak pamiętać, że tzw. automatyczny zapis dotyczy tylko osób między 18 a 55 rokiem życia. Osoby takie, aby stać się uczestnikami PPK i zacząć oszczędzać, nie muszą podejmować żadnych działań.

Pracownicy, którzy ukończyli 55 lat, ale nie ukończyli 70 lat, aby przystąpić do tego programu powinni złożyć pracodawcy wniosek o zawarcie w ich imieniu i na ich rzecz umowy o prowadzenie PPK. Pracodawca ma obowiązek poinformować pracowników o możliwości złożenia takiego wniosku. Pracownik może złożyć go w dowolny sposób, można jednak skorzystać z gotowego wzoru, dostępnego na stronie www.mojeppk.pl.

Jak wrócić do oszczędzania w PPK po rezygnacji?

Po złożeniu rezygnacji z oszczędzania w Pracowniczych Planach Kapitałowych, w każdym momencie można wrócić do programu i cieszyć się dodatkowymi wpłatami od pracodawcy i państwa. Wystarczy złożyć pracodawcy odpowiedni wniosek, dostępny w plikach do pobrania na stronie www.mojeppk.pl.

Chcesz wiedzieć więcej? W imieniu organizatorów zapraszamy na spotkania na żywo z ekspertami PFR Portal PPK, w każdą środę o godz. 11:00 na oficjalnym profilu Pracowniczych Planów Kapitałowych na portalu Facebook. W cyklu „PPK-sprawdzam” w niespełna 10 minut poznasz najważniejsze założenia programu, a za pośrednictwem czatu możesz zadawać pytania ekspertom.

źródło informacji:  PFR Portal PPK sp. z o.o.