Co dzieje się z rachunkiem PPK przy zmianie pracy

Możliwość komentowania Co dzieje się z rachunkiem PPK przy zmianie pracy została wyłączona Aktualności

Gdy rozpoczynamy nową pracę, pracodawca „zapisuje” nas do PPK w instytucji, wybranej w danej firmie. Tworzony jest dla nas nowy rachunek PPK, na którym będziemy gromadzili swoje oszczędności. Co jednak dzieje się z poprzednim rachunkiem PPK i zgromadzonymi tam pieniędzmi?

PPK - pracownicze plany kapitałowe grafika
PPK

Nawet jeśli instytucja finansowa, wybrana do zarządzania rachunkami PPK w nowej firmie jest taka sama, jak w poprzedniej, pracownik otrzymuje dane do nowego rachunku PPK, na który będą przelewane aktualne wpłaty. Ponieważ środki, gromadzone w PPK, to własność prywatna, to od uczestnika programu zależy, co z nimi zrobi. W przypadku zmiany pracy, są dwie możliwości.

Transfer środków na nowy rachunek PPK

Jedną z możliwości, która pozwala nam na gromadzenie pieniędzy na jednym i tym samym rachunku PPK, jest transfer środków z poprzedniego rachunku PPK na nowo utworzony rachunek. Taki transfer można wykonać za pośrednictwem pracodawcy. Wystarczy, by pracownik złożył oświadczenie o zawartych wcześniej w jego imieniu umowach o prowadzenie PPK, ze wskazaniem instytucji finansowych, w których ma rachunki PPK. Musi to zrobić w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy o prowadzenie PPK przez nowego pracodawcę. Po otrzymaniu oświadczenia pracodawca ma obowiązek poinformowania pracownika o planowanej wypłacie transferowej. W przypadku braku sprzeciwu, pracodawca sam zajmie się wszystkimi formalnościami i dokona transferu środków na nowy rachunek PPK.

Jeśli pracownik przegapi ten termin, nic straconego! Wniosek o transfer środków można złożyć również samemu, zazwyczaj za pomocą odpowiedniej dyspozycji na rachunku PPK. Zasada jest prosta: należy skontaktować się z tą instytucją finansową, z której chcemy wytransferować swoje środki.

Niezależnie od tego, czy procedury transferu dokona pracodawca, czy bezpośrednio pracownik, wypłata powinna zostać dokonana w terminie 14 dni od złożenia wniosku instytucji finansowej.

Pozostawienie poprzedniego rachunku

Pracownik nie musi dokonywać transferu – może pozostawić poprzedni rachunek i mieć dwa lub więcej rachunki PPK. Pracownik, który nie chce dokonać transferu środków, powinien złożyć pracodawcy – po otrzymaniu informacji o planowanym transferze – oświadczenie o braku zgody na złożenie wniosku o wypłatę transferową. Trzeba jednak pamiętać, że zarówno aktualne wpłaty od pracodawcy, jak i dopłaty państwa będą wpływały wyłącznie na nowy rachunek. Pieniądze na poprzednich rachunkach PPK będą nadal inwestowane w ramach funduszy zdefiniowanej daty.

Dowiedz się więcej

Więcej informacji o Pracowniczych Planach Kapitałowych znajdziesz na www.mojeppk.pl. Zachęcamy do udziału w bezpłatnych szkoleniach PFR Portal PPK, podczas których poznasz wszystkie zasady oszczędzania w PPK.

źródło informacji: www.pfrportal.pl