Wypłata środków po osiągnięciu 60. roku życia – zmiana liczby rat

Możliwość komentowania Wypłata środków po osiągnięciu 60. roku życia – zmiana liczby rat została wyłączona Aktualności

Docelową formą wypłaty środków zgromadzonych na rachunku PPK jest wypłata w ratach po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia. Decydując się na rozpoczęcie wypłaty środków z PPK, uczestnik deklaruje, w jakiej liczbie rat będzie ona dokonana.

Pieniądze

Jak wygląda domyślna wypłata z PPK?

Domyślnie wypłata jest dzielona na dwie części: 25% środków – wypłacanych jednorazowo oraz 75% środków – wypłacanych w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Uczestnik może także zadeklarować wypłatę 100% środków w co najmniej 120 miesięcznych ratach. Te sposoby wypłaty pozwalają na uniknięcie podatku od zysków kapitałowych, wypracowanych w ramach PPK (zwolnienie przedmiotowe).

Ile wynosi podatek Belki i czy można go nie zapłacić?

Przeczytaj na stronie https://www.mojeppk.pl/aktualnosci/podatek_belki_informacje.html

Zwiększenie liczby rat na wniosek uczestnika PPK

Na wniosek uczestnika PPK liczba miesięcznych rat może zostać zmieniona. Nie musi ona wynosić 120. Wypłatę środków można rozłożyć na większą ilość rat. Oznaczać to będzie odkupienie mniejszej liczby jednostek uczestnictwa w związku z wypłatą kolejnej raty, ale większą wartość wypłaconych środków – przy założeniu wzrostu wartości jednostek uczestnictwa w dłuższym horyzoncie czasowym. Wynika to z tego, że w okresie wypłaty środki, pozostające jeszcze w PPK, są w dalszym ciągu inwestowane w instrumenty finansowe.

Zmniejszenie liczby rat na wniosek uczestnika PPK

Uczestnik PPK może także zmniejszyć liczbę rat. Oznacza to podwyższenie liczby jednostek uczestnictwa odkupowanych w związku z wypłatą kolejnej raty, w związku z czym potencjalny zysk kapitałowy z tytułu dłuższego inwestowania środków w ramach PPK będzie mniejszy. W przypadkach kiedy liczba rat, w których ma nastąpić wypłata, będzie mniejsza niż 120, od zysków kapitałowych wypracowanych przez 75% środków konieczne będzie uiszczenie zryczałtowanego podatku dochodowego (19%). W skrajnym przypadku uczestnik PPK może jednocześnie wypłacić wszystkie środki z rachunku PPK.

Zmniana zadeklarowanej liczby rat

Zadeklarowaną liczbę rat uczestnik może zmienić już w trakcie wypłacania środków z PPK, ale są pewne ograniczenia. Obowiązuje zakaz zmniejszenia zadeklarowanego okresu wypłaty środków poniżej 10 lat, jeżeli wcześniej wynosił on co najmniej 10 lat oraz wydłużenia okresu wypłaty rat w taki sposób, że wysokość pierwszej raty po zmianie wyniosłaby mniej niż 50 zł.

Uczestnicy, którzy zadeklarowali wypłatę środków w krótszym okresie niż 10 lat, mogą zmieniać ilość miesięcznych rat – tak, aby wysokość pierwszej raty po zmianie nie była mniejsza niż 50 zł.

źródło informacji: PFRportal PPK Autor: Łukasz Skoczeń