Towarowa Giełda Energii: Podsumowanie działalności TGE w październiku 2021 r.

Możliwość komentowania Towarowa Giełda Energii: Podsumowanie działalności TGE w październiku 2021 r. została wyłączona Aktualności, Polski Kapitał

Obroty gazem ziemnym wzrosły w październiku r/r o 11,3 proc., do poziomu 15 148 229 MWh. Obroty tym towarem od początku roku bieżącego przekroczyły tym samym 152 TWh, co już teraz, przy 151,1 TWh w roku 2020, oznacza najlepszy rok w historii obrotu gazem na TGE. Wolumen obrotu sesyjnego certyfikatami OZE osiągnął w październiku poziom 901 118 MWh, co stanowi najlepszy wynik w tym roku.

Podsumowanie działalności TGE październik 2021 grafika

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w październiku 2021 r. 24 167 983 MWh, co oznacza wzrost o 3,4 proc. w stosunku do października 2020 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w październiku br. na poziomie 467,12 zł/MWh i jest to wzrost o 1,42 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a zarazem kolejna najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w październiku 442,77 zł/MWh, co stanowi wzrost o 41,85 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu 2021 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w październiku transakcje o wolumenie 15 148 229 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 11,3 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w październiku 418,84 zł/MWh i jest to wzrost o 106,56 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca, a zarazem kolejna najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w październiku 274,31 zł/MWh, czyli o 63,28 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu we wrześniu 2021 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w październiku 2 014 376 MWh, co stanowi wzrost r/r o 27,5 proc. Wolumen obrotu sesyjnego dla instrumentów OZE osiągnął w październiku najwyższy poziom w tym roku, tj. 901 118 MWh. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 287,37 zł/MWh i oznacza to wzrost o 60,84 zł/MWh względem września br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w październiku o 29,0 proc. r/r,
do poziomu 8 486 toe.Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 3 304,17 zł/toe (wzrost względem września br. o 302,72 zł/toe) i ponownie osiągnęła najwyższy poziom w historii notowań tego instrumentu.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 3 048 682 MWh, co stanowi wzrost o 312,5 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w październiku 1,65 zł/MWh i jest to wzrost w stosunku do września br. o 0,03 zł/MWh.

Towary rolno-spożywcze

W październiku na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM24 167 98325 618 39223 375 308
RDB (RTG)155 160185 320234 829
RDN (RTG)2 596 6033 104 7892 865 457
RTPE (OTF)21 416 22022 328 28420 275 022
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny w roku poprzednim (MWh)
RAZEM15 148 22924 955 79613 612 426
RDBg (RTG)686 764513 393505 248
RDNg (RTG)1 387 2781 209 0242 253 410
RTPG (OTF)13 074 18723 233 37910 853 768
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM2 014 3761 571 6551 580 161
zielone certyfikaty1 982 4511 537 9851 531 485
sesje RPM (RTG)875 030647 498675 854
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)1 107 421890 487855 630
błękitne certyfikaty31 92533 67048 676
sesje RPM (RTG)26 08828 67836 791
TP na RPM (RTG)5 8374 99211 885
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM8 4865 53211 944
sesje RPM (RTG)8 4865 41011 544
TP na RPM (RTG)0122400
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM3 048 6821 962 155739 115
OZE3 048 6821 962 155739 115
kogeneracja000
Towary rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM000
pszenica klasy A000
pszenica klasy B000
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A00
rzepak klasy A0

Źródło: mat. prasowe Towarowa Giełda Energii