Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A.

Możliwość komentowania Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. została wyłączona Aktualności, Biznes

Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań S.A. została założona przez czołowe polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa, by realizować ustawowe obowiązki przedsiębiorców wynikające z  ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o  gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, w  zakresie ochrony środowiska. Obowiązki te są ustawową odpowiedzialnością finansową za odzysk i recykling opakowań po produktach wprowadzonych na rynek.

REKOPOL logo

Obecnie współpracujemy z  blisko 3 000 przedsiębiorcami, którzy powierzyli nam swój obowiązek, wpisując się w strategię Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Jako Rekopol mamy również swój wkład w przebudowę polskiego systemu, tak by był on zgodny z zasadami Gospodarki Obiegu Zamkniętego oraz wcześniej wspomnianej Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta.

Rekopol to nie tylko realizacja ustawowych obowiązków nałożonych na Przedsiębiorcę. To również usługi, które wyróżniają nas na tle innych organizacji odzysku opakowań:

Doradztwo krajowe dla Przedsiębiorców i Ecodesign

Oferujemy szereg usług doradczych i szkoleniowych, które pomogą Twojej firmie najbardziej efektywnie prowadzić działania z zakresu gospodarki odpadami.

• Doradztwo w zakresie gospodarki odpadami opakowaniowymi w celu optymalizacji kosztów

• Opracowanie strategii gospodarki odpadami opakowaniowymi i  realizacji obowiązku odzysku i  recyklingu w  odniesieniu do perspektyw 2025 i 2030 poprzez indywidualne konsultacje i specjalistyczne raporty, szkolenia i seminaria

• Przygotowanie przewidzianych Ustawą obowiązków sprawozdawczych

• Audyt opakowaniowy w  zakresie zgodności ewidencji i raportowania z ustawą o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi.

• Audyt i doradztwo w  zakresie ekoprojektowania i przydatności opakowań do recyklingu

• Opiniowanie przydatności opakowań do recyklingu

• Konsultacje i testy opakowań przed wprowadzeniem na rynek w zakresie ich przetwarzalności

• Tablice informacyjne do punktów handlowych

Doradztwo Międzynarodowe

Wprowadzający produkty w opakowaniach na dany rynek jest zobowiązany realizować obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych wg prawa ustalonego w tym kraju. Systemy realizacji obowiązków różnią się w  poszczególnych krajach, a każdy polski eksporter musi mieć świadomość ciążących na nim obowiązków – w tym wspiera Rekopol.

Zielony CSR i Edukacja

• Prowadzimy działania edukacyjne i projekty z zakresu Zielonego CSR

• Rozpoznajemy potrzeby i możliwości naszych Klientów i tworzymy projekty „szyte na miarę”

• Tworzymy kompleksowe programy edukacji, tak by dotrzeć do jak najszerszej grupy odbiorców

Prowadzimy akcje edukacyjne dotyczące selektywnej zbiórki odpadów czy świadomych zakupów, opracowujemy i  drukujemy materiały edukacyjne, szkolimy, organizujemy konkursy i happening.

Wiele z tych działań podejmujemy i organizujemy z naszymi Klientami, dla których projekty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) coraz częściej stają się skutecznym sposobem realizacji tych obowiązków ciążących na Przedsiębiorcach.

Każdego roku organizujemy dla naszych Klientów seminaria i spotkania, służące wymianie doświadczeń i spostrzeżeń dotyczących często zmieniających się regulacji prawnych i ich konsekwencji dla polskich Przedsiębiorców.

Od 15 lat prowadzimy autorską kampanię Dzień Bez Śmiecenia. Jest to pomysł wypracowany przez młodzież z  kilkunastu krajów współdziałających w  ramach międzynarodowego programu „Europejski Eko-Parlament Młodzieży” w  2007 r., przedsięwzięcia firmowanego przez PRO EUROPE (organizację zrzeszającą działające w ramach systemu Zielonego Punktu organizacje odzysku), a koordynowanego i organizowanego w Polsce przez Rekopol O.O.O. SA. Celem jest propagowanie prawidłowych zasad segregowania odpadów, promowanie proekologicznych postaw i  ochrony środowiska. W  ramach projektu edukujemy, przygotowujemy szereg pomocnych materiałów edukacyjnych, realizujemy wydarzenia zarówno w  terenie, jak i online, organizujemy konkursy i wydarzenia edukacyjne w całej Polsce. W  Dzień bez Śmiecenia nie produkujemy tysięcy plakatów, ulotek, insertów i wlepek. Podstawowym materiałem edukacyjnym każdej edycji działań jest kartka elektroniczna, która po kliknięciu przekierowuje na stronę www.dzienbezsmiecenia.pl.

działaj z imPETem baner rekopol

Re_kologia jest akcją społeczno-edukacyjną, która powstała z  troski o  środowisko. Jej celem jest zwiększanie świadomości dotyczącej segregacji odpadów, zwłaszcza z  tworzyw sztucznych. W ramach re_kologii współpracujemy ze szkołami, placówkami oświatowymi, samorządami i lokalnymi instytucjami zajmującymi się m.in. zagospodarowaniem odpadów.

Zielony Punkt

Wyróżnikiem Rekopolu jest wyłączność na udzielanie w Polsce licencji na znak towarowy „Zielony Punkt”. Znak ten umieszczany na opakowaniu oznacza, iż Przedsiębiorca wniósł wkład finansowy w budowę i działalność systemu selektywnej zbiórki odpadów opakowaniowych tworzonych w Polsce przez Rekopol. Udzielamy w Polsce licencji na znak towarowy „Zielony Punkt”.

Zapraszamy do kontaktu!