PPK rośnie w siłę!

Możliwość komentowania PPK rośnie w siłę! została wyłączona Aktualności, Inwestycje, porady ekspertów

Mimo trudnej, niespodziewanej i  dynamicznej sytuacji gospodarczo-społecznej spowodowanej pandemią liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych cały czas przyrasta. Tym samym zwiększa się liczba zgromadzonych w  PPK środków, które w  maju przekroczyły poziom 1 mld zł.

Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK

Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK fot. mat. prasowe

Jest to świetny wynik, biorąc pod uwagę, że te dane obejmują okres niewiele ponad pół roku. Świadczy to o  tym, że Polacy stają się coraz bardziej świadomi wartości oszczędzania w  PPK, a  dodatkowo epidemia obnażyła braki w posiadaniu oszczędności na wypadek choroby czy utraty pracy. Globalna gospodarka chwilowo spowolniła, ale mimo to oszczędności w  Polsce rosną. Środki w  PPK są inwestowane w  ramach funduszy zdefiniowanej daty, osiągnęły zyski, w przeciwieństwie do innych instrumentów finansowych. Fundusze te są tak skonstruowane, by nawet znaczące spadki na giełdzie nie wpłynęły na poziom aktywów w programie PPK. Poza tym za zwiększeniem liczby uczestników programu PPK może stać również odporność pracowników na nieodpowiedzialne i nieprawdziwe „porady”, zmuszające ich do rezygnacji z  dodatkowej, de facto, podwyżki od pracodawcy. – komentuje Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program dobrowolnego długoterminowego oszczędzania, który pozwala na szybsze gromadzenie środków niż w przypadku samodzielnego oszczędzania – przede wszystkim dzięki temu, że oszczędności pracownika powiększa kwota pochodząca od pracodawcy i  państwa. Na dopłaty od państwa składają się: jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł i dopłaty roczne, które trafiają na indywidualny rachunek uczestnika PPK. Wpłaty ze strony państwa są stałe, to znaczy, że są to określone kwoty, które nie są zależne od wysokości wynagrodzenia osiąganego przez pracownika.

Trudno się dziwić, że ludzie coraz chętniej zostają w PPK. Kalkulacja jest bardzo prosta: do każdej złotówki, którą pracownik oszczędzi w  PPK, pracodawca oraz państwo dołożą praktycznie kolejną złotówkę. Standardowo każdy uczestnik PPK odkłada 2 proc. swojego wynagrodzenia. Osoby zarabiające mniej niż 120% minimalnego wynagrodzenia mogą obniżyć kwotę swojej miesięcznej oszczędności do 0,5 proc. – to naprawdę niewiele, a  zyskać można dużo więcej – wyjaśnia Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

Dla przykładu, przy wynagrodzeniu rzędu 4000 zł brutto i wpłacie do PPK na poziomie 2 proc., pracownik odkłada ze swojej pensji… 80 zł. Pracodawca dorzuca jednocześnie 60 zł, co daje miesięcznie 140 zł. Natomiast, jeśli ktoś zarabia poniżej 120% minimalnego wynagrodzenia, np. 2  500 zł brutto i  zdecydował się na obniżenie miesięcznej składki do poziomu 0,5 proc. to odłoży co miesiąc tylko 12,50 zł. Do tej wpłaty pracodawca dołoży ustawowe 1,5 proc., czyli 37, 50 zł. Łącznie na koncie PPK pracownika znajdzie się co miesiąc 50 zł, z czego tylko 12,50 zł pochodzi ze środków pracownika.

W  celu policzenia swoich miesięcznych i długoterminowych oszczędności uruchomiony został na portalu www.mojeppk. pl specjalny bezpłatny kalkulator. Po wpisaniu danych dot. wynagrodzenia można wyliczyć nie tylko miesięczną wpłatę pracownika i pracodawcy, ale również wypracowany w  różnym horyzoncie czasowym zysk, uwzględniający różne zmienne czynniki.

Wpłatę powitalną, czyli 250 zł, otrzymują te osoby, które przez co najmniej 3 pełne miesiące kalendarzowe były uczestnikami PPK, a  ich pracodawcy odprowadzali od ich wynagrodzeń wpłaty podstawowe do PPK za okres 3 miesięcy. Środki powinny trafić na rachunki PPK uczestników w terminie 30 dni po zakończeniu kwartału, w  którym spełnili oni warunki do ich otrzymania wskazane w ustawie. Jeśli więc ktoś był zatrudniony w  danej firmie, a  3 miesiące oszczędzania w  PPK minęły mu np. w kwietniu, to wpłatę powitalną otrzyma do końca lipca.

Poza wpłatami powitalnymi uczestnikom PPK przysługują dopłaty roczne. Pierwsi uczestnicy PPK otrzymali już dopłaty za 2019 r. PFR przekazał je w  marcu ponad 144 tys. uczestników PPK – łącznie 34,7 mln złotych. Kolejna transza dopłat rocznych zostanie przekazana w 2021 r.

PFR Portal PPK organizuje bezpłatne szkolenia stacjonarne i internetowe dla pracodawców i pracowników, w trakcie których omawiane są założenia programu, kalkulator, wybór instytucji finansowej, możliwości wypłaty środków czy zasady wdrożenia PPK w firmach. Codziennie odbywają się szkolenia otwarte na temat PPK, a raz w tygodniu w ramach cyklu „PPK – plany, prognozy, komentarze” – spotkania z zaproszonymi gośćmi, z którymi przeprowadzane są rozmowy na temat: sytuacji gospodarczej kraju, funkcjonowania instytucji finansowych, nowości na portalu mojeppk.pl oraz zmian w prawie dot. programu PPK. Spotkania są bezpłatne i dostępne dla każdego, obowiązuje tylko rejestracja dostępna na stronie: www.mojeppk.pl.