3,3 mln uczestników PPK – podsumowanie autozapisu w 2023 r.

Możliwość komentowania 3,3 mln uczestników PPK – podsumowanie autozapisu w 2023 r. została wyłączona Aktualności, porady ekspertów

O 718 tysięcy zwiększyła się liczba uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych po pierwszym ponownym autozapisie. W sumie w programie oszczędza już, wraz z pracodawcą i państwem, 3,3 mln osób, co przekłada się na partycypację na poziomie 43,7%. Tym samym od lutego o 27,9% wzrosła liczba aktywnych uczestników.

na zdjęciu Bartosz Marczuk, Wiceprezes PFR S.A., Paweł Borys, Prezes PFR S.A, oraz Robert Zapotoczny, Prezes PFR Portal PPK fot. mat. prasowe PFR
na zdjęciu Bartosz Marczuk, Wiceprezes PFR S.A., Paweł Borys, Prezes PFR S.A, oraz Robert Zapotoczny, Prezes PFR Portal PPK fot. mat. prasowe PFR

27 kwietnia 2023 r. podczas konferencji prasowej PFR zaprezentował statystyki PPK po zakończeniu pierwszego ponownego autozapisu, który odbył się w marcu tego roku.

„Udaje nam się wdrożyć w Polsce rewolucję w oszczędzaniu długoterminowym, która krok po kroku idzie w pozytywną stronę i rzeczywiście mamy tutaj znaczący wzrost osób, które oszczędzają długoterminowo z myślą o bezpiecznej emeryturze. W ostatnich dwóch miesiącach liczba uczestników PPK wzrosła o 718 tysięcy. Jest to znaczący wzrost, który był możliwy m. in. dzięki kampanii informacyjnej, w której kładliśmy nacisk na pokazywanie korzyści”

Paweł Borys, Prezes PFR S.A.

Przypomnijmy – autozapis w PPK odbywa się co 4 lata i dotyczy osób w wieku 18-55 lat, które złożyły rezygnację z udziału w programie. Jest to ułatwienie dla pracowników, którzy by przystąpić do PPK, nie muszę nic robić – pracodawca zapisze ich automatycznie, o ile nie ponowią deklaracji o rezygnacji.

Profil uczestników PPK

Prawie dwukrotnie chętniej w Pracowniczych Planach Kapitałowych uczestniczą pracownicy sektora prywatnego (48,1%) niż sektora publicznego (24,9%). Najchętniej do PPK w ramach autozapisu przystąpili pracownicy największych podmiotów – partycypacja w firmach zatrudniających ponad 250 osób to 67%.

Jeśli chodzi o przedział wiekowy, widać wyraźnie dominację pracowników w wieku 25-34 oraz 35-44 lat. Odpowiednio stanowią oni 34,2% oraz 33,3% uczestników. Najmniej chętnie do programu przystępują osoby powyżej 60. roku życia (0,5%). Średnia wieku uczestnika PPK to 39 lat.

Nieznacznie więcej w programie jest mężczyzn (51,8%) niż kobiet (48,2%). 4,9% uczestników to osoby innej narodowości niż polska. Najwyższa partycypacja nadal utrzymuje się w województwie mazowieckim (58,1%), dolnośląskim (45,6%), wielkopolskim (43,2%) i małopolskim (42,5%).

„Wprowadzanie Pracowniczych Planów Kapitałowych spowodowało również wzrost uczestnictwa pracowników w Pracowniczych Programach Emerytalnych (PPE) o ponad 300 tysięcy. W wyniku wdrażania programu w ostatnich 3 latach liczba osób oszczędzających na cele emerytalne w systemach pracowniczych w Polsce wzrosła o 3,6 mln osób”

Paweł Borys, Prezes PFR S.A.

Tym samym w ramach III filaru na przyszłość oszczędza już 4,5 mln Polaków.

Wartość aktywów w PPK

Aktualna wartość aktywów netto w Pracowniczych Planach Kapitałowych wynosi 14,9 mld złotych. W sumie wysokość wpłat wyniosła 15,5 mld złotych, a zysk wypracowany w funduszach zdefiniowanej daty wyniósł 0,85 mld złotych.

„Miesięczne wpłaty do PPK to rząd wielkości 500 mln złotych, jeśli mówimy o tym, że będziemy mieć w tym momencie blisko 30% więcej uczestników PPK, można się spodziewać, że transfer miesięczny do PPK to będzie ok. 700 mln złotych. To już jest naprawdę istotna kwota, która co miesiąc regularnie wpływa na rynek”

Bartosz Marczuk, Wiceprezes PFR S.A.

Tylko 50,7% wpłat do PPK (7,5 mld złotych) stanowią wpłaty pracowników. Drugie tyle to wpłaty pracodawców (38,5%, 5,7 mld złotych) oraz dopłaty państwa (10,9%, 1,6 mld złotych).

Pracownicze Plany Kapitałowe to nadal najbardziej opłacalny produkt oszczędnościowy w Polsce i pewny sposób oszczędzania na cele emerytalne w niepewnych czasach.

Stopa zwrotu na inwestycji w PPK (wpłaty pracodawcy i państwa oraz zwrot z inwestycji) dla przykładowego pracownika, oszczędzającego od grudnia 2019 r. i zarabiającego 5300 zł brutto wynosi 113%. Oznacza to, że taki pracownik zgromadził 113% więcej, niż sam wpłacił na swój rachunek PPK. Średnio do każdej wpłacanej złotówki pracownik otrzymuje drugą w formie dopłat.

Instytucje, zarządzające rachunkami PPK

Aktualnie środkami, gromadzonymi w ramach PPK, zarządza 18 instytucji finansowych. Średnia wysokość wynagrodzenia za zarządzanie waha się od 0,24% do wysokości 0,43%, a średni koszt wynagrodzenia za zarządzanie funduszami PPK wynosi 0,345%. Dla uczestnika programu ten koszt jet bardzo niski.

Działania edukacyjne i szkoleniowe

W ramach działań edukacyjnych i szkoleniowych, PFR Portal PPK przeprowadził 8206 szkoleń dla 263 tys. uczestników. W sumie od wejścia w życie ustawy, odbyło się 8378 wydarzeń edukacyjnych, dotyczących programu.

„Mam głęboką pewność co do tego, że rola, jaką pełnią nasi trenerzy, ma istotne znaczenie. Zaufanie, raz naruszone, jest bardzo trudne do odbudowania, mimo to nam się udaje i jak widać partycypacja rośnie”

Robert Zapotoczny, Prezes PFR Portal PPK

Sama oficjalna strona programu – www.mojeppk.pl – zgromadziła dotąd 10,3 mln użytkowników oraz zanotowała 30,6 mln odsłon. Serwis MojePPK, w którym uczestnicy programu mogą sprawdzić stan środków, zgromadzonych w PPK, w ciągu roku od uruchomienia osiągnął 1,13 mln logowań. Pracownicze Plany Kapitałowe są także stale obecne w mediach społecznościowych.

W ramach autozapisu PFR Portal PPK zorganizował 409 szkoleń dla 23 749 osób, udostępniono także poradniki, ulotki oraz landing page dla osób, zainteresowanych autozapisem. Kampania reklamowa objęła prasę, portale online oraz radio, gdzie przedstawiano zasady i korzyści, wynikające z uczestniczenia w PPK. W styczniu wystartowała także Akademia Korzyści PPK dla uczestników programu, której celem jest przedstawienie zasad funkcjonowania programu i tym samym zachęcenie do oszczędzania w PPK. Dodatkowo do wygrania są atrakcyjne nagrody pieniężne, a ich łączna pula wynosi ponad milion złotych. 12 kwietnia br. odbyło się pierwsze z sześciu losowań nagrody głównej, wynoszącej 100 tys. złotych.

Co dalej po autozapisie?

W ciągu najbliższych dwóch lat zakładany jest wzrost liczby uczestników do 4,5-6 mln, czyli osiągnięcie partycypacji na poziomie ok. 50%. W budowaniu oszczędności pomóc może także uruchomienie Centralnej Informacji Emerytalnej (CIE), która pozwoli na dostęp, w jednym miejscu, do informacji o aktualnych saldach i historii operacji na wszystkich kontach produktów emerytalnych użytkownika. To nowa jakość informowania i edukowania o produktach emerytalnych. W sposób ciągły będą także prowadzone działania edukacyjne i upowszechniające PPK.Celem długoterminowym jest osiągnięcie 6-8 mln uczestników PPK.

„Chcemy w tej dekadzie zapewnić powszechność PPK, czyli przekroczyć 50% partycypacji. Chcemy dołączyć do czołówki 10-15 krajów, które mają naprawdę atrakcyjne rozwiązania emerytalne dla swoich obywateli”

Paweł Borys, Prezes PFR S.A.

Kolejny autozapis już w 2027 roku.

źródło informacji: PFR – Polski Fundusz Rozwoju