Polskie technologie docenione przez Amerykanów

Możliwość komentowania Polskie technologie docenione przez Amerykanów została wyłączona Aktualności, Nauka

Amerykański Instytut Naukowy jest zainteresowany współpracą w obszarze bezzałogowych systemów powietrznych. JSW Innowacje oraz Hawk-e, należące do grupy kapitałowej JSW, podpisały w tej sprawie list intencyjny z Nevada Institute for Autonomous Systems (NIAS), światowym liderem w branży BSP.

Porozumienie dotyczy współpracy przy tworzeniu Centrum Doskonałości, a także wdrażaniu innowacyjnych  rozwiązań w ramach krajowego systemu zarządzania przestrzenią powietrzną. Kolejnym obszarem wspólnych
działań mają być testy niezależnych systemów, wymiana doświadczeń w zakresie projektów oraz rozwiązań  technologicznych.
Istotnym elementem będzie również realizacja programu FAA „Technology Integration Program” oraz  międzyresortowego programu „Żwirko i Wigura”. Partnerzy będą współpracować przy realizacji wszelkich  projektów z obszaru „Space Mining”. Polsko – amerykańska współpraca umożliwi rozwój technologii bezzałogowych  pod kątem potrzeb górnictwa.

List intencyjny podpisali: Daniel Ozon, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz Tadeusz Wenecki  i Agnieszka Hankus-Kubica, prezes i wiceprezes JSW Innowacje.

HAWK-e reprezentowali: Karol Cheda, prezes zarządu oraz wiceprezes Bartosz Brzozowski.  Ze strony Nevada Institute for Autonomous Systems (NIAS) porozumienie podpisał Chris Walach, dyrektor instytutu

Amerykański NIAS jest organizacją non-profit, która kieruje rozwojem autonomicznego  przemysłu  lotniczego w Nevadzie poprzez relacje biznesowe, współpracę z głównymi instytucjami badawczymi i pomoc w
rozbudowie bazy wiedzy o branży BSP (Bezzałogowych Systemów Powietrznych).
Z kolei JSW Innowacje to spółka należąca do grupy kapitałowej JSW skupiająca się na  działalności badawczo-rozwojowej. Spółka dąży do uzyskania statusu wiodącego na rynku europejskim centrum innowacji dla górnictwa.

Przedstawiciele NIAS spędzili w Polsce 5 dni w czasie których zapoznali się z projektami prowadzonymi przez spółki JSW Innowacje oraz HAWK-e, a także zwiedzili koksownię oraz kopalnię węgla.

Materiały: JSW