NASZ PATRONAT: „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018 – trwają audyty

Możliwość komentowania NASZ PATRONAT: „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018 – trwają audyty została wyłączona Aktualności

Z początkiem roku ruszyła kolejna edycja programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” , którego główną ideą jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian w organizacji pracy, do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

 

 

Obecnie trwa II etap Programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2018. Etap niezwykle istotny, ponieważ pozwala organizatorom programu naprawdę dobrze poznać uczestniczące w Programie firmy. W przedsiębiorstwach, które pomyślnie przeszły weryfikację w pierwszym etapie przeprowadzany jest audyt, którego celem jest sprawdzenie informacji podanych w ankietach. Ich rzetelne i skrupulatne wypełnienie jest warunkiem przystąpienia do programu. Akredytowani przez Komisję Ogólnopolską audytorzy podróżują po całej Polsce, aby dotrzeć do każdej z firm. Sporządzone przez nich szczegółowe raporty ze spotkań są podstawą nominacji do przyznania certyfikatu i nagrody głównej. Ostateczna decyzja należy do Kapituły Programu. Nie jest to decyzja łatwa, dlatego podjęto wszelkie starania, aby stworzyć przejrzysty proces weryfikacji, dokładnie udokumentowany oraz określony jawnymi regułami. Najwięcej firm w tegorocznej edycji pochodzi z województw wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego oraz śląskiego. Wyniki programu zostaną przedstawione już w listopadzie, podczas uroczystej gali z udziałem uczestników programu, mediów, przedstawicieli centralnych władz państwowych, organizacji gospodarczych, parlamentarzystów, korpusu dyplomatycznego i innych zaproszonych gości.

Jakie korzyści płyną z legitymowania się tytułem „Przedsiębiorstwo Fair Play”?

Uzyskanie tego tytułu przekłada się na odbiór firmy przez otoczenie biznesowe. Jest to też rodzaj zobowiązania, które motywuje do dalszej pracy i zachęca do poszukiwania nowych rozwiązań ulepszających działanie firmy. Dla Laureatów programu logo Programu staje się nieodłącznym elementem działań wizerunkowych, promocyjnych i marketingowych. Stanowi komunikat skierowany do pracowników, kontrahentów, klientów i wszystkich zainteresowanych, że przedsiębiorstwo kieruje się zasadami etyki biznesu.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest tam, gdzie mówi się

o Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Jednocześnie „Przedsiębiorstwo Fair Play” realizuje niezmienną od 20 lat misję, jaką jest, poza promowaniem zachowań etycznych, promocja samych Laureatów. W tym roku Program objął swoim patronatem Festiwal Filmów Odpowiedzialnych „17 Celów” – wydarzenie, które ma na celu upowszechnienie wiedzy na temat Zrównoważonego Rozwoju m.in. poprzez promocję Agendy ONZ na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju 2030 i zawartych w niej 17 Globalnych Celów. Prezes Programu Anna Szcześniak wygłosiła również prelekcję podczas Kongresu „Prawo dla odpowiedzialności” w Warszawie – prestiżowej konferencji poświęconej tematyce Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

W czerwcu w biurze Programu „Przedsiębiorstwo Fair Play” ruszyły prace nad wyjątkowym opracowaniem. W ramach projektu „Społeczna Odpowiedzialność Biznesu w stuleciu niepodległości Polski. Wkład etycznych przedsiębiorstw w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej”, realizowanego przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym powstaje publikacja poświęcona polskim przedsiębiorcom – przedsiębiorcom, których zaangażowanie społeczne przyczyniło się do odbudowy państwowości Polski na przestrzeni ostatnich 100 lat. Publikacja zawierać będzie przykłady działalności prospołecznej przedsiębiorstw mających istotny wkład w umacnianie polskiej suwerenności gospodarczej. Znaczna część publikacji poświęcona będzie Przedsiębiorstwom Fair Play, gdzie ich historia, polityka i osiągnięcia opisane zostaną w formie studium przypadków. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

„Przedsiębiorstwo Fair Play” to firma przestrzegająca przepisów prawa oraz przyjętych norm społecznych, uczciwie wywiązująca się z podjętych zobowiązań, wykazująca szacunek wobec partnerów biznesowych, stosująca zasady uczciwej konkurencji i przejrzystości informacji, biorąca odpowiedzialność za pracowników, środowisko naturalne i społeczność lokalną. Takie wartości promuje Fundacja „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym” – niezależny instytut badawczy, który we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą organizuje Program „Przedsiębiorstwo Fair Play”.