Bez naszego produktu nie będzie zielonej transformacji

Możliwość komentowania Bez naszego produktu nie będzie zielonej transformacji została wyłączona Aktualności, firma tygodnia

Rozmowa z Tomaszem Cudnym, prezesem zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A

Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A fot. mat. prasowe
Tomasz Cudny, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A fot. mat. prasowe

W 2022 roku, JSW wypracowała zysk netto w wysokości prawie 7,6 mld zł, który był wyższy o prawie 6,6 mld zł od zysku netto osiągniętego w 2021 roku. Z czego wynikała tak wysoka dynamika zysku netto?

Rzeczywiście, był to najlepszy wynik w historii naszej firmy. Rok 2022 pokazał, że potrafimy radzić sobie w bardzo zmiennym i nieprzewidywalnym otoczeniu geopolitycznym. Rok 2022 zapamiętamy jako rok, w którym diametralnie zmieniło się oblicze globalnej gospodarki. Nowa sytuacja geopolityczna w Europie wywołała niepewność u producentów stali dając w marcu 2022 roku impuls do krótkotrwałego, rekordowego wzrostu notowań węgli koksowych do poziomu ponad 600 USD/t. W kolejnych miesiącach notowania systematycznie spadały.

W drugiej połowie roku zmagaliśmy się z drastycznym ograniczeniem produkcji stali w UE, wyłączaniem wielkich pieców, ograniczeniem dostępności portów morskich w warunkach nadpodaży koksu na rynku europejskim oraz niepewnością rozwoju sytuacji rynkowej w warunkach zagrożenia kryzysem energetycznym i rosnących kosztów. By sprostać tak dynamicznym zmianom, nieustająco aktualizowaliśmy cele Grupy Kapitałowej JSW, tak by przystawały do stale zmieniającej się sytuacji rynkowej. Nasze rekordowe wyniki finansowe, to głównie efekt ciężkiej pracy naszych pracowników oraz umiejętnego poruszania się po niestabilnym rynku węgla koksowego i koksu.

Jakie są perspektywy cen węgla koksującego na najbliższe miesiące? Jak mogą one wpłynąć na sytuację Jastrzębskiej Spółki Węglowej?  Czy może powtórzyć się sytuacja z 2022 roku, kiedy to JSW osiągnęła bardzo duże zyski?

Rynek węgla koksowego jest rynkiem globalnym, jednak dla wyników JSW kluczowe są dwa obszary: Europa – tu kreuje się zapotrzebowanie i rynek zamorski Australia – Azja, gdzie kreują się ceny. W działalność JSW od lat wpisane są wahania koniunkturalne, na które nie mamy wpływu, jednak przez wiele lat nauczyliśmy się funkcjonować w zmiennym otoczeniu ekonomicznym. Rynek węgla koksowego, ze względu na silną koncentrację dostawców, jest bardzo wrażliwy na zakłócenia podaży, które wypływają na gwałtowny wzrost cen. Rok 2022 był wyjątkowy, na ceny węgla mocno wpływały: zwiększone zapotrzebowanie na stal w odbudowujących się po pandemii COVID gospodarkach, zakłócenia podaży węgla australijskiego, problemy logistyczne, a w końcu wybuch wojny w Ukrainie dający impuls do krótkotrwałego, rekordowego wzrostu notowań węgli koksowych.

Aktualne notowania węgla koksowego są znacząco niższe od rekordowych wartości, jednak ciągle kształtują się na historycznie wysokich poziomach. Rekordowe notowania węgla koksowego możliwe są tylko w okresach silnych zakłóceń podaży, a te są w większości niemożliwe do przewidzenia.

Jednocześnie jesteśmy świadomi, że kiedyś nadejdzie okres gorszej koniunktury.Konsekwentnie realizowana strategia handlowa, zawarte kontrakty wieloletnie z największymi europejskimi koncernami stalowymi, dywersyfikacja rynku o zamorskie wysyłki koksu oraz środki finansowe zgromadzone w okresie wysokiej koniunktury są zabezpieczeniem na gorsze czasy.

Jakie są możliwości zbytu węgla koksującego wydobywanego przez JSW w kontekście transformacji energetycznej?          

Węgiel koksowy ma zupełnie inne perspektywy niż węgiel energetyczny. Jako jeden z głównych surowców do produkcji stali, podstawowego materiału wykorzystywanego w niemal wszystkich procesach inwestycyjnych, w tym w inwestycjach dotyczących transformacji energetycznej, uzyskał w Unii Europejskiej status surowca krytycznego dla europejskiej gospodarki. Bez stali niemożliwa jest m.in. realizacja projektów offshore i onshore, a także rozbudowa i modernizacja infrastruktury przesyłowej energii.

Z kolei, bez koksu niemożliwa jest dzisiaj produkcja taniej, wysokiej jakości stali. Proces wielkopiecowy jest i pozostanie w średniookresowej perspektywie dominującą technologią. W okresie transformacji energetycznej, JSW jako strategiczny, lokalny dostawca węgla koksowego i koksu będzie beneficjentem zwiększonego zapotrzebowania na stal. Wraz z naszymi kontrahentami tworzymy łańcuch wartości dodanych od wydobycia węgla koksowego poprzez produkcję stali do zielonej transformacji energetyki. Realizowana konsekwentnie strategia handlowa, zawarte kontrakty wieloletnie na dostawy węgla koksowego i koksu pozwalają w stabilnych warunkach rynkowych upłynniać produkty Grupy JSW na poziomie zakładanej produkcji.

Dziękuję za rozmowę
Ryszard Żabiński