Podsumowanie działalności TGE w listopadzie 2022 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w listopadzie 2022 r. została wyłączona Aktualności

W listopadzie obroty na rynku gazu ziemnego osiągnęły poziom 15 473 495 MWh, co stanowi najlepszy wynik od stycznia br. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu odnotowano najwyższy wolumen obrotu od grudnia 2021 r. i zarazem najwyższy wolumen listopadowy w historii tego rynku – 3 563 679 MWh.

Podsumowanie działalności TGE w listopadzie 2022 r. infografika TGE
Podsumowanie działalności TGE w listopadzie 2022 r. infografika TGE

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w listopadzie 2022 r. 7 811 895 MWh, co oznacza spadek o 60,8 proc. w stosunku do listopada 2021 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w listopadzie br. na poziomie 883,03 zł/MWh i jest to wzrost o 236,71 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2023 (BASE_Y-23) wyniosła w listopadzie 2022 r. 1 018,55 zł/MWh, co stanowi spadek o 58,03 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu
w październiku br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w listopadzie 2022 r. transakcje o wolumenie 15 473 495 MWh, co stanowi najlepszy wynik od stycznia br. oraz wzrost r/r o 42,0 proc. Na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego gazu odnotowano najwyższy wolumen obrotu od grudnia 2021 r. i zarazem najwyższy wolumen listopadowy w historii tego rynku – 3 563 679 MWh. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 481,15 zł/MWh, co stanowi wzrost o 131,02 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2023 (GAS_BASE_Y-23) wyniosła w listopadzie br. 644,96 zł/MWh, czyli o 160,39 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w październiku 2022 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w listopadzie 2022 r. na poziomie 1 787 671 MWh, co stanowi spadek r/r o 27,8 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 167,07 zł/MWh i jest to wzrost o 22,70 zł/MWh względem października br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadł w listopadzie 2022 r. o 23,3 proc. r/r, do poziomu 7 783 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 152,77 zł/toe, co oznacza wzrost względem października br. o 67,28 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w listopadzie 2022 r. 2 844 527 MWh, co stanowi wzrost o 20,0 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 7,18 zł/MWh i stanowi to wzrost o 1,58 zł/MWh w stosunku do października 2022 r.

Towary rolno-spożywcze

W listopadzie 2022 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w listopadzie 2022 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM7 811 8958 038 79519 926 517
RDB (RTG)218 712160 23898 361
RDN (RTG)2 516 2172 405 1402 664 817
RTPE (OTF)5 076 9665 473 41717 163 339
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim (MWh)Wolumen miesięczny
w roku poprzednim (MWh)
RAZEM15 473 49510 375 03510 895 811
RDBg (RTG)514 575381 325601 900
RDNg (RTG)3 049 1041 826 4891 597 104
RTPG (OTF)11 909 8168 167 2218 696 807
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM1 787 6711 256 2342 476 987
zielone certyfikaty1 761 3441 227 9932 444 249
sesje RPM (RTG)472 422341 171733 825
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)1 288 922886 8221 710 424
błękitne certyfikaty26 32728 24132 738
sesje RPM (RTG)23 55022 95424 277
TP na RPM (RTG)2 7765 2878 461
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM7 7835 78910 147
sesje RPM (RTG)7 7835 78910 147
TP na RPM (RTG)000
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM2 844 5273 187 2412 371 235
OZE2 844 5273 187 2412 371 235
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM000
pszenica klasy A000
pszenica klasy B000
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A000

źródło informacji: TGE