Michał Brzozowski: Technologie Metroplanu zapewniają firmom bezpieczeństwo energetyczne

Możliwość komentowania Michał Brzozowski: Technologie Metroplanu zapewniają firmom bezpieczeństwo energetyczne została wyłączona Aktualności, It

Z Michałem Brzozowskim prezesem zarządu Metroplan Polska Sp. z o.o., rozmawia Radosław Nosek

Michał Brzozowski prezes zarządu Metroplan Polska Sp. z o.o. fot. mat. prasowe Metroplan Polska
Michał Brzozowski prezes zarządu Metroplan Polska Sp. z o.o. fot. mat. prasowe Metroplan Polska

Podczas XI Edycji Green Industry Summit, 6 października w  Warszawie, firma Metroplan została uhonorowana nagrodą Diamenty Green Industry w  kategorii Lider technologii dla przemysłu. Jakie najważniejsze osiągnięcia firmy mogły zdecydować o  przyznaniu tego prestiżowego wyróżnienia?

Technologia kogeneracji, opracowana przez Metroplan wraz z partnerami branżowymi, poprzez zastosowanie własnych źródeł energii pozwala zapewnić przedsiębiorstwu klienta bezpieczeństwo energetyczne, w  rozumieniu stabilności zasilania oraz ceny energii oraz zredukować emisję CO2 o  blisko 40% w  skali roku. To proces równoczesnego (skojarzonego) wytwarzania energii elektrycznej i  ciepła (lub chłodu) w układzie opartym na przykład na silniku gazowym. Maksymalne korzyści uzyskuje się instalując kogenerację u odbiorców wykorzystujących energię elektryczną, ciepło oraz chłód. Najczęściej w  przemyśle, rolnictwie, ale także obiektach szpitalnych, hotelowych i  rekreacyjnych.

Korzyści płynące z tej technologii to m.in. obniżenie kosztów zakupu energii elektrycznej, znaczące obniżenie kosztów zmiennych dystrybucji, w  tym opłaty mocowej – nawet do 83%. Energię tę można zakwalifikować jako niskoemisyjne źródło ciepła lub chłodu, zgodnie z  przepisami Fit4 55 Unii Europejskiej. Zastosowane rozwiązanie pozwala także na częściowe lub całkowite, w  zależności od konfiguracji instalacji, uniezależnienie się od dostaw energii z  sieci i  ograniczenie nieplanowanych przestojów. Implementacja tej technologii jest możliwa w  modelu ESCO (Energy Saving Company), dzięki czemu możliwe jest kompleksowe wdrożenie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, bez konieczności angażowania przez klienta własnych zasobów kadrowych i finansowych na starcie projektu, a spłata nakładów inwestycyjnych następuje z uzyskanych przez instalację oszczędności.

Dodatkowo, Metroplan pracuje obecnie nad udoskonaleniem technologii termicznego przetwarzania odpadów, tak aby stała się ona nie tylko prawie bezemisyjna, lecz żeby została zakwalifikowana jako instalacja typu up cycling, czyli takiego wtórnego przetwarzania odpadów, w  ramach której w  efekcie otrzymujemy produkt o wartości większej niż bazowa wartość surowców użytych podczas produkcji.

Ile projektów dla przemysłu, w  tym planowania budowy nowych fabryk, zrealizował Metroplan?

W  czasie swojej blisko 50 letniej działalności Metroplan zrealizował ponad 1000 zaawansowanych technicznie projektów fabryk oraz centrów dystrybucyjnych na całym świecie, w  tym dla największych i  najbardziej rozpoznawalnych firm międzynarodowych. Wyznacznikiem działalności Metroplan od zawsze była najwyższa jakość świadczonych usług i stawianie dobra klienta zawsze na pierwszym miejscu.

bra klienta zawsze na pierwszym miejscu. Zgodnie z naszą misją (Engineering Customer Success) projektujemy sukces naszych klientów, poprzez dostarczanie najlepszych możliwych rozwiązań dla ich działań w danej lokalizacji i sytuacji. Nasze projekty zawsze są projektami szytymi na miarę, ponieważ tylko w  ten sposób jesteśmy w stanie zaoszczędzić najwięcej pieniędzy naszego klienta. Wykonaliśmy wiele projektów, gdzie uchroniliśmy przedsiębiorców przed przewymiarowaniem inwestycji lub zakupem zbyt skomplikowanych, w danym przypadku maszyn, oszczędzając niejednokrotnie prawie 50% pierwotnego CapEx inwestycji.

To co wyróżnia Metroplan to budowanie długotrwałych relacji z  klientami. Z  niektórymi klientami, liderami swoich branż, ta relacja trwa od ponad 40 lat.

Firma odpowiada na najważniejsze pytania nurtujące przemysł (np. budowa nowej fabryki, lub jej przeniesienie, optymalizacja procesów zakupowych, gospodarki magazynowej itp.) Które z tych obszarów są obecnie dominujące w działalności Metroplanu, w  sytuacji niepewności związanej z  wojną na Ukrainie, zaburzeniach w  łańcuchach dostaw, konieczności transformacji energetycznej?

Obserwujemy spore zamieszanie w  przebiegu globalnych łańcuchów dostaw i bardzo często ich całkowite przekierowanie na nowe kierunki. Dodatkowo, istniejące hale produkcyjne i  powierzchnie magazynowe mają za zadanie zaspokojenie coraz większych potrzeb i wymagań konsumentów.

W  celu zagwarantowania realizacji zadania niezbędne jest holistyczne podejście i  kompleksowy projekt. Musimy więc podejść do realizacji całościowo: uwzględnić lokalizację w  obecnym łańcuchu dostaw i  funkcjonującym łańcuchu wartości, zaopatrywany obszar i portfolio produktowe na bazie analizy obecnego globalnego footprintu produkcyjnego i magazynowego. Dopiero wtedy możemy spojrzeć na organizację istniejącej powierzchni, jej optymalizację, a  także wszystkie procesy, jakie zachodzą w funkcjonujących obiektach i zastanowić się co możemy poprawić, zanim zaczniemy rozmawiać o nowych obiektach i inwestycjach.

Do tego, aby taka inwestycja mogła się zwrócić konieczne jest jej szczegółowe planowanie. Metroplan dzięki swojemu szerokiemu podejściu jest w  stanie odpowiedzieć na nurtujące klientów pytania w sposób jak najbardziej pełny i kompleksowy, wnosząc choć trochę stabilizacji w te bardzo burzliwe czasy i pozwalając zarządom firm produkcyjnych na podejmowanie decyzji opartych na danych.

Proszę wymienić najważniejsze projekty wykonywane przez Metroplan dla przemysłu w tym roku lub planowane w najbliższym czasie.

W  obecnym czasie, oprócz typowych projektów nowych fabryk, skupiliśmy się przygotowaniu projektów pozwalających naszym klientom w najlepszy sposób przygotować się na nadchodzącą zimę i  związane z  konfliktem w  Ukrainie wyzwania energetyczne. Opracowaliśmy szybki w  budowie system kogeneracyjny, który możemy zasilać wieloma, różnymi paliwami. Doskonalimy system termicznego przetwarzania odpadów i wraz z niemieckim partnerem zaczynamy budowę instalacji pilotażowej na południu naszego kraju. Wraz z partnerami amerykańskimi pracujemy nad wdrożeniem w naszym kraju energetyki jądrowej na szeroką skalę.

Wszystkie te działania mają na celu zapewnienie niezakłóconego dostępu do energii dla odbiorców przemysłowych oraz na stabilizacji cen tej energii. Opracowywana przez nas i  naszych partnerów technologia jądrowa zapewni nieprzerwane źródło mocy przez minimum 30 lat, z gwarancją ceny na 10-15 lat. Dodatkowo, cena ta będzie bardzo konkurencyjna zarówno do obecnej, jak i zeszłorocznej rynkowej oferty cenowej.

Oczywiście, równolegle realizujemy projekty fabryk i  centrów logistycznych. W  tym wypadku znaczącą różnicą w  porównaniu do poprzedniego roku jest wymagane tempo realizacji. Coraz więcej naszych klientów to klienci azjatyccy, gdzie wielohektarowe fabryki buduje się w czasie poniżej 18 miesięcy. Zachodni inwestorzy, czując braki w swoich mocach produkcyjnych, również potrzebują szybkich rozwiązań. Udało nam się opracować procedury, aby implementować te projekty na rynku polskim w sposób bezpieczny zarówno dla inwestora, jak i naszego środowiska i ładu społecznego. W ostatnim czasie, dzięki dobrej organizacji naszych działań i  dobrej współpracy z  władzami lokalnymi, udało nam się uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia dla budowy fabryki o powierzchni prawie 50 000 m2 w  około 3 miesiące. Pozwolenie na użytkowanie planujemy uzyskać po upływie 18-19 miesięcy od rozpoczęcia prac projektowych dla tej inwestycji.

fot. mat. prasowe Metroplan Polska
fot. mat. prasowe Metroplan Polska