PGE konsekwentnie inwestuje w energetykę odnawialną

Możliwość komentowania PGE konsekwentnie inwestuje w energetykę odnawialną została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Polski Kapitał

20 lutego minął rok od powołania XI kadencji zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. W  wyjątkowo trudnych realiach pandemii został opracowany ambitny plan transformacji Grupy PGE. Realizacja zielonych inwestycji zapowiedziana w pierwszych dniach urzędowania prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego urzeczywistnia się.

Morski park wiatrowy o świcie

Offshore wind park at daybreak (Morski park wiatrowy o świcie) fot. mat. PGE Polskiej Grupy Energetycznej

Minął rok od czasu, kiedy ze strony prezesa PGE Wojciecha Dąbrowskiego padły deklaracje o  wyznaczeniu zielonego kierunku transformacji energetycznej. Po kilku miesiącach intensywnych przygotowań, w październiku 2020 roku opublikowana została nowa Strategia Grupy PGE do 2030 r., w której została przedstawiona droga do dekarbonizacji wytwarzania oraz cel osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r.

W branży energetycznej decyzje podejmuje się z długoterminową perspektywą, dlatego aby osiągnąć założony cel, Grupa PGE już dzisiaj inwestuje w projekty o wielkiej skali. Umowa z  duńską spółką Ørsted na budowę morskich farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim jest obecnie najważniejszą inwestycją w  Grupie PGE. Dzięki kontraktowi z  liderem branży morskich farm wiatrowych, do 2030 roku powstaną dwie morskie farmy Grupy PGE o łącznej mocy 2,5 GW. Zgodnie z założeniami nowoprzyjętej Polityki Energetycznej Polski, moc zainstalowana na Bałtyku w  2030 r. ma osiągnąć ok. 5,9 GW, a  do 2040 roku ok. 11  GW. W  styczniu 2021 roku PGE podpisała z Eneą i Tauronem list intencyjny w  sprawie współpracy przy przyszłych projektach morskich farm wiatrowych na obszarze Polskiej Wyłącznej Strefy Ekonomicznej Morza Bałtyckiego. Podjęcie partnerskich działań pomiędzy spółkami jest uzasadnione między innymi dużą konkurencją ze strony podmiotów trzecich zaangażowanych w projekty morskiej energetyki wiatrowej.

Grupa PGE inwestuje również w  rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. W czerwcu PGE uruchomiła dwie nowe farmy wiatrowe Starza/Rybice i Karnice II. Inwestycja w  północno-zachodniej części województwa zachodniopomorskiego to 43 turbiny o  łącznej mocy zainstalowanej blisko 100 MW. W  obszarze lądowych farm wiatrowych Grupa podejmuje również działania akwizycyjne. W lipcu PGE zakupiła leżącą w województwie łódzkim Farmę Wiatrową Skoczykłody o łącznej mocy 36 MW.

W ramach inwestycji w OZE ruszył długoterminowy program budowy magazynów energii o łącznej mocy 800 MW. W grudniu 2020 r. uruchomiony został pierwszy z  projektów magazynowych w  podkarpackiej Rzepedzi. Inwestycja ta jest odpowiedzią na konkretne potrzeby odbiorców PGE, związane z  poprawą jakości dostaw energii oraz zapewnieniem zasilania rezerwowego na wypadek awarii lub prac planowych. Obecnie w  fazie przygotowania jest projekt dużego magazynu w Żarnowcu o mocy 200 MW.

W ramach Programu PV w 2020 r. uruchomione zostały cztery, jednomegawatowe instalacje fotowoltaiczne w  województwie lubelskim, podkarpackim i lubuskim. Aktualnie PGE ma zabezpieczoną umowami dzierżawę ponad 2000 ha atrakcyjnych inwestycyjnie gruntów, co umożliwia budowę ok. 1,25 GW instalacji PV. W  listopadzie ruszyła kampania informacyjna dla właścicieli gruntów zainteresowanych współpracą przy realizacji Programy PV PGE. Program cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzierżawców – zgłosiło się już blisko 1000 właścicieli gruntów zainteresowanych współpracą z Grupą PGE. Niektórzy z  nich złożyli oferty dzierżawy terenów o  powierzchniach przekraczających 100 ha.

Przez ostatnie 12 miesięcy Grupa PGE przygotowała plan wdrożenia transformacji, która będzie oparta na inwestycjach w odnawialne źródła energii, a jej ważnym elementem w  obszarze zasobów ludzkich będzie szeroki program przekwalifikowania pracowników z  regionów tradycyjnie związanych z  wydobyciem i  konwencjonalnym wytwarzaniem energii elektrycznej. Rozwój odnawialnej energetyki będzie wiązał się z  potrzebą pozyskiwania nowych kompetencji – Grupa PGE stworzy swoim pracownikom możliwość kształcenia w kierunkach związanych z rozwojem energetyki nisko i  zeroemisyjnej oraz innych zawodach, na które będzie zapotrzebowanie w regionie.