W Bełchatowie powstaje Centrum Rozwoju Kompetencji

Możliwość komentowania W Bełchatowie powstaje Centrum Rozwoju Kompetencji została wyłączona Aktualności

PGE Polska Grupa Energetyczna oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego podpisały list intencyjny, dotyczący powołania Centrum Rozwoju Kompetencji (CRK) w Bełchatowie. Głównym zadaniem Centrum będzie zapewnienie atrakcyjnych szkoleń osobom kończącym pracę w sektorze energetyki konwencjonalnej. Kształcenie w CRK będzie skoncentrowane przede wszystkim na rozwoju kompetencji i kwalifikacji związanych z odnawialnymi źródłami energii.

PGE Fundacja logo

Powstające Centrum Rozwoju Kompetencji to pierwszy element działań przygotowanych przez PGE w ramach transformacji regionu bełchatowskiego. Pomoże ono pracownikom PGE i mieszkańcom regionu Bełchatowa nabyć nowe kompetencje zawodowe. Mam nadzieję, że dzięki naszym wspólnym działaniom unikalny potencjał lokalnych specjalistów i ekspertów sektora wydobywczego zostanie wykorzystany. Energetyka przyszłości potrzebuje wykształconej i dobrze wykwalifikowanej kadry, a Centrum Rozwoju Kompetencji już dzisiaj odpowiada na to wyzwanie – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Głównym zadaniem planowanego Centrum będzie podnoszenie jakości kształcenia zawodowego, odpowiadającego zapotrzebowaniu przedsiębiorców i zmieniającego się rynku pracy w województwie łódzkim, w tym przede wszystkim w sektorze energetyki odnawialnej.

W Centrum, które jak planujemy, zacznie działać już we wrześniu tego roku stworzymy możliwość rozwoju tzw. zawodów przyszłości, ze szczególnym naciskiem na zawody kształcące specjalistów od odnawialnych źródeł energii – bo to już wiemy, że jest nasza przyszłość. Ale tutaj wykształcą – wyspecjalizują się także specjaliści w zakresie automatyki, analityki, informatyki, elektrotechnologii, biotechnologii. To tylko niektóre specjalizacje i na pewno nie wszystkie, bo co jest bardzo ważne, od początku zakładamy ścisłą współpracę ze specjalistami badającymi rynek pracy. Będziemy reagowali na bieżąco na potrzeby i tę ofertę uzupełniali – mówi Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego.

Centrum Rozwoju Kompetencji zapewni szeroki zakres kursów i szkoleń, m.in. z zakresu energetyki odnawialnej, morskich farm wiatrowych, sektora Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ), obsługi gazowych bloków energetycznych, uczenia maszynowego, jak również w zawodach przyszłości, jak analityk big data, biotechnolog czy inżynier elektrotechnologii. Prowadzone będą także zajęcia z technicznego języka angielskiego, jak również z budowy tzw. miękkich kompetencji społecznych i menedżerskich, w tym z budowania zaangażowania i motywacji zespołu. Katalog dostępnych kursów i szkoleń będzie uwzględniał indywidualne potrzeby obecnych pracowników Grupy PGE oraz potrzeby lokalnego rynku pracy.

Jako Grupa PGE będziemy cały czas aktywni biznesowo w regionie Bełchatowa. Nie tylko będziemy inwestować w budowę odnawialnych źródeł energii, ale także będziemy dążyć do zwiększenia atrakcyjności regionu, aby przyciągnąć tu jak największą liczbę inwestorów. Bełchatów to także plany dotyczące elektrowni jądrowej – będziemy tę inicjatywę bardzo mocno popierać. Rozbudowana infrastruktura dystrybucyjna oraz doświadczona kadra energetyczna, wspierana przez Centrum Rozwoju Kompetencji, plasuje Bełchatów wśród najlepszych lokalizacji dla tej inwestycji dodaje Wojciech Dąbrowski.

O Centrum Rozwoju Kompetencji

Centrum Rozwoju Kompetencji w Bełchatowie zostanie uruchomione we wrześniu 2021 r. Pozwoli pracownikom Kompleksu Energetycznego w Bełchatowie na zdobycie nowych kompetencji niezbędnych do przeprowadzenia skutecznej transformacji energetycznej w regionie. Udział w szkoleniach dla Pracowników Grupy PGE będzie bezpłatny.

Wyniki badania dot. transformacji energetycznej Bełchatowa przeprowadzonego przez PGE w listopadzie i grudniu 2020 r. jednoznacznie wskazują, że mieszkańcy regionu widzą potrzebę zmian. Miasto i gmina mają duży potencjał i oczekiwania jeśli chodzi o rozwój inwestycji i miejsc pracy w innych branżach niż te bezpośrednio związane z kopalnią i elektrownią. Mieszkańcy wskazali, że chętnie skorzystają ze wsparcia przy przebranżowieniu czy podjęciu nowego zawodu w regionie. Ponad 70 proc. badanych widzi ogromne szanse w przyciągnięciu nowych inwestycji i przedsiębiorców – to ważne aspekty szczególnie dla młodych ludzi, którzy rozpoczynają karierę zawodową. Oczekiwania te wiążą się również z pomocą ze strony PGE w zakresie wspierania rozwoju nowych miejsc zatrudnienia, możliwości dofinansowania szkoleń czy wręcz inwestycji w miejsca pracy związane z odnawialnymi źródłami energii, aby mogli wykorzystać swoje doświadczenie z sektora energetycznego.

Powołanie CRK jest jednym z elementów „Koncepcji transformacji regionu Bełchatów” wypracowanym w ramach prac zespołu ds. sprawiedliwej transformacji w Grupie PGE. Koncepcja zawiera listę projektów inwestycyjnych, które mają powstać w regionie do 2030 roku podczas stopniowego wygaszania eksploatacji Kompleksu Bełchatów. W pierwszym etapie transformacji planowana jest realizacja 3 projektów farm wiatrowych o mocy blisko 100 MW, farm fotowoltaicznych o mocy około 600 MW, magazynów energii o mocy do 300 MW, instalacji termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii o wydajności 180 tys. ton odpadów rocznie. Nakłady inwestycyjne Grupy PGE w pierwszym etapie transformacji regionu wyniosą ok. 4,7 mld zł. Wśród projektów Grupy uzupełniających sprawiedliwą transformację regionu jak utworzenie centrum technologicznego OZE na bazie dzisiejszych spółek wsparcia, czy też rozbudowę linię kruszyw i kamienia wapiennego. W regionie rozważana jest także lokalizacja elektrowni jądrowej o mocy do 3 GW.

Uruchamiamy Centrum Rozwoju Kompetencji w Bełchatowie – FILM

mat. prasowe:  Grupa PGE