Nowa strategia Grupy PGE przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki

Możliwość komentowania Nowa strategia Grupy PGE przyczyni się do rozwoju polskiej gospodarki została wyłączona Aktualności, Biznes, firma tygodnia, Inwestycje

Pochodzenie kapitału wykonawców realizujących procesy inwestycyjne w  Polsce ma ogromne znaczenie dla krajowej gospodarki. Nowa strategia Grupy PGE stanowi przełomową szansę dla przyszłości ekonomicznej kraju. W nowej strategii PGE zdecydowanie postawiła na nisko i  zeroemisyjne źródła energii. W ciągu najbliższych lat, PGE przejdzie ogromną transformację. Cel to neutralność klimatyczna Grupy PGE w 2050 roku i 100 proc. zielonej energii dla klientów Grupy.

PGE logo

Na te zmiany nie trzeba będzie czekać aż trzydzieści lat. Wiele z  nich będzie już widocznych w  ciągu najbliższej dekady. W tym czasie wzmocniony zostanie portfel odnawialnych źródeł wytwórczych. Do 2030 roku nastąpi zwiększenie udziału energetyki odnawialnej w  portfelu Grupy do poziomu 50 proc. oraz zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 85 proc., co oznacza 120 mln ton mniej emisji CO2. Do 2030 roku powstaną dwie farmy Grupy PGE na Morzu Bałtyckim o łącznej mocy 2,5 GW oraz kolejny 1 GW po 2030 roku.

W 2040 roku portfolio wiatrowe PGE osiągnie 6,5 GW. W  tym czasie na polskim obszarze Morza Bałtyckiego powinno funkcjonować od 8 do 11 GW tego typu instalacji. PGE będzie więc większościowym graczem. Tym działaniom będzie towarzyszyć budowa elastycznych mocy gazowych oraz program budowy magazynów energii, zapewniających elastyczną pracę systemu elektroenergetycznego i  pozwalający na większe wykorzystanie mocy źródeł odnawialnych. W  ciągu najbliższej dekady PGE wybuduje również 3 GW w  fotowoltaice oraz rozbuduje portfel lądowych farm wiatrowych o  co najmniej 1 GW. W i e l k o s k a l o w y m projektom będzie towarzyszyć komplementarny program m a g a z y n o w a n i a energii na co najmniej 0,8 GW, co pozwoli na wsparcie bezpiecznej i elastycznej pracy systemu elektroenergetycznego. W  obszarze ciepłownictwa podstawowym zadaniem będzie jest dalsze upowszechnianie ciepła sieciowego i konwersja paliwa węglowego na gazowe, co wpłynie na poprawę jakości powietrza w polskich miastach. Dostrzegając zainteresowanie ze  strony Klientów, Grupa PGE przygotuje dla nich możliwość udziału w  transformacji energetycznej.

Plan inwestycyjny Grupy PGE będzie się także koncentrował na infrastrukturze sieciowej. Inwestycje w  rozwój sieci dystrybucyjnej umożliwią integrację nowopowstających źródeł odnawialnych. Dla zapewnienia niezawodności dostaw oraz odpowiednich parametrów jakościowych realizowane będą inwestycje w  linie energetyczne, transformatory, łączność cyfrową, magazyny energii oraz nowoczesne opomiarowanie stanowiące elementy inteligentnej sieci. Dystrybucja odegra także istotną rolę w procesie łączenia sektora energetycznego z  sektorami ciepła, przemysłu i transportu, które będą się systematycznie elektryfikować.

PGE 2050 Inwestycje infografika

Ogrom inwestycji realizowanych przez PGE w  ciągu najbliższej dekady jest okazją do zaangażowania polskich przedsiębiorców. Już teraz inwestycje PGE stanowią koło zamachowe polskiej gospodarki, a  planowane przez PGE inwestycje, przyczynią się do jeszcze większej współpracy z  krajowymi wykonawcami. Wśród nich znajdą się zamówienia, które w  dużym stopniu trafią do polskich przedsiębiorców, ale również tysiące miejsc pracy na placach budowy, a  następnie w  funkcjonujących już jednostkach.

Rozwój odnawialnych źródeł energii to także szansa dla rynku pracy. W sierpniu br. został opublikowany raport Fundacji Instrat „Zielone miejsca pracy. Przypadek regionu bełchatowskiego”. Zgodnie z  raportem inwestycje w  odnawialne źródła energii mogą przynieść nawet sześć razy więcej miejsc pracy niż przykładowo oferuje obecnie bełchatowski kompleks energetyczny, w skład którego wchodzi kopalnia i  elektrownia. Zielone inwestycje przyczynią się do wzrostu zapotrzebowania na rynku pracy m.in. na specjalistów od wielkoskalowych instalacji fotowoltaicznych czy obsługi słonecznej energetyki prosumenckiej, jak i  rozważanej w  regionie produkcji baterii do pojazdów elektrycznych.

Jednym z  filarów nowej strategii PGE są inwestycje w  offshore. Jako największy inwestor w  morską energetykę wiatrową w Polsce, PGE chce zaktywizować jak największą liczbę polskich firm do udziału w  rozwoju nowego sektora powstającego wokół morskiej energetyki wiatrowej. Będzie to silny impuls rozwojowy dla polskiej gospodarki. Przygotowywana przez PGE inwestycja w morską energetykę wiatrową na Morzu Bałtyckim to szansa na rozwinięcie działalności biznesowej dla wielu polskich przedsiębiorstw, z których duża część już dzisiaj specjalizuje się w produkcji komponentów do budowy farm wiatrowych i  urządzeń towarzyszących realizacji takich przedsięwzięć.

#PGE 2050 Odnawialne źródła energii infografika

Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej

W PGE już teraz w praktyce realizujemy ideę patriotyzmu gospodarczego poprzez nasze codzienne decyzje biznesowe. Wspieramy polski kapitał, polskich usługodawców, polskich wykonawców i tych, którzy przyczyniają się do rozwoju polskiej przedsiębiorczości. W tym kierunku planujemy też podążać, realizując założenia naszej nowej strategii. Jako Grupa PGE będziemy także aktywnie wspierać mieszkańców terenów, na których prowadzimy działalność konwencjonalną pod kątem przebranżowienia, tworzenia nowych miejsc pracy w energetyce odnawialnej, ale także kształcenia dzieci i młodzieży w zawodach przyszłości.

Paweł Cioch, wiceprezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej ds. Korporacyjnych

Nowa strategia PGE jest okazją do zaangażowania polskich producentów i  dostawców technologii offshore oraz rozwoju przemysłu stalowego oraz stoczniowego. Będziemy podejmować starania, aby cały łańcuch dostaw w tej nowoczesnej gałęzi gospodarki był w jak największym stopniu udziałem rodzimych przedsiębiorców. Chcemy, by jak największy udział w transformacji polskiej energetyki mieli polscy przedsiębiorcy, którzy już dziś dostarczają najwyższej klasy produkty i rozwiązania również dla energetyki na całym świecie.