„Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle wydobywczym” – seminarium online

Możliwość komentowania „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle wydobywczym” – seminarium online została wyłączona Aktualności, Biznes

KGHM Polska Miedź S.A. i Związek Pracodawców Polska Miedź zapraszają na seminarium „Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle wydobywczym: Bądź odpowiedzialny za innych”. Spotkanie odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2021 r. w godzinach 10:00-12:00 na platformie Skype for business w trybie wideokonferencji online. Dla podkreślenia znaczenia tematu spotkanie zostało objęte Honorowym Patronatem Dr inż. Adama Mirka, Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Polskie firmy i instytucje rokrocznie czynią bardzo wiele w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa, a niesłusznie są postrzegane negatywnie w tym zakresie. Celem spotkania jest przedstawienie najlepszych praktyk w obszarze ochrony życia i zdrowia, a także dyskusja na temat profilaktyki i prewencji wypadkowej między organami nadzoru, firmami oraz partnerami społecznymi.

Tło i kontekst spotkania stanowić będzie Światowy Dzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia: 26.04.2021 r. do godz. 12:00 na adresy:  sekretariat@pracodawcy.pl oraz szkop@pracodawcy.pl

Ze względów organizacyjnych (zachowanie bezpieczeństwa informatycznego oraz kwestie związane z RODO) uprzejmie prosimy o podanie adresu mailowego, z którego będą się Państwo łączyć do udziału w wideokonferencji.

Osoby, które zarejestrują się na spotkanie, otrzymają w dniu 27.04.2021 r. wiadomość e-mail z linkiem oraz instrukcją do logowania się do systemu konferencyjnego. System wideokonferencyjny będzie uruchomiony 30 minut przed rozpoczęciem spotkania.

W przypadku zmiany warunków epidemiologicznych i braku możliwości organizacji spotkania będziemy Państwa prosić o udział w innym terminie.

UWAGA: Udział w konferencji jest bezpłatny.

PROGRAM KONFERENCJI

„Ochrona zdrowia i bezpieczeństwo pracowników w przemyśle wydobywczym: Bądź odpowiedzialny za innych”

28 kwietnia 2021 r. w godz. 10.00 – 12.00

Miejsce: konferencja online na platformie Skype for business

Moderator: Beata Staszków – Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

9.30 – 10.00 – Logowanie uczestników do systemu konferencyjnego

10.00:10:15 – Otwarcie Seminarium

Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A.(w trakcie potwierdzania) Beata Staszków, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

10.15: 10.30 – Wystąpienie Patrona Honorowego Seminarium Adam Mirek, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

10.30 – 12.00 Prezentacje dobrych praktyk z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy

Alicja Stefaniak, Dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia Wyższego Urzędu Górniczego – Stan bezpieczeństwa pracy w górnictwie;

Radosław Żydok, Dyrektor Departamentu Analiz Regulacyjnych i Strategicznych; Jarosław Murdzek, Główny Inżynier ds. BHP w Departamencie BHP i Ryzyka Zawodowego KGHM Polska Miedź SA – Najwyższe Dopuszczalne Stężenia (NDS) – system wdrażania, zagrożenia dla przemysłu i propozycje działań zaradczych;

Dariusz Szweda, Kierownik Działu BHP; Lubelski Węgiel BOGDANKA S.A.–Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w LW „BOGDANKA” SA;

Jacek Połącarz, Członek Zarządu, Dyrektor Personalny Górażdże Cement S.A.; Anna Grążka, Główny Specjalista ds. BHP, Koordynator BHP Grupy Górażdże –Dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w przemyśle cementowym na przykładzie rozwiązań stosowanych w Górażdże Cement SA.;

Patronat honorowy nad seminarium objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek

Tomasz Dziak, Zastępca Głównego Konstruktora ds. rozwoju SMG (Dział Rozwoju Maszyn i Urządzeń); Bożydar Atanasow, Specjalista ds. BHP p/z, Sztygar zmianowy górniczy p/z (Wydział BHP) KGHM ZANAM S.A. – Poprawa bezpieczeństwa pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań w maszynach górniczych;

Andrzej Pakura, Prezes Zarządu Oddziału Katowice Przemysł-Górnictwo, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP – Wybrane aspekty z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie.

ok. 12.00 – Zakończenie Seminarium

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w programie