Transformacja cyfrowa ZUS z korzyścią dla przedsiębiorców

Możliwość komentowania Transformacja cyfrowa ZUS z korzyścią dla przedsiębiorców została wyłączona Aktualności, firma tygodnia, Prawo i Podatki

Na początku marca odbyło się inauguracyjne spotkanie konsultacyjne ze środowiskiem przedsiębiorców na temat programów transformacji cyfrowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, które ułatwią prowadzenie firm. Chcemy dowiedzieć się, jak w ocenie środowiska projektowane przez nas zmiany wpłyną na komunikację z firmami – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

ZUS logo

W  zainicjowanym przez profesor Gertrudę Uścińską inauguracyjnym spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele reprezentatywnych organizacji pracodawców, które wchodzą w skład Rady Dialogu Społecznego: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, Konfederacja „Lewiatan”, Związek Rzemiosła Polskiego, Związek Pracodawców Business Centre Club, Związek Przedsiębiorców i  Pracodawców, Federacja Przedsiębiorców Polskich.

Pełna elektronizacja w obsłudze firm

Planowane przez ZUS reformy dotyczą m.in. zdjęcia z  firm wielu obowiązków i  odpowiedzialności związanych z  rozliczaniem składek, uproszczenia i automatyzacji wypłaty zasiłków oraz pełna elektronizacja w obsłudze firm przez ZUS. We wrześniu 2020 r. zarząd Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przyjął 14 programów transformacji systemu zabezpieczenia społecznego oraz ZUS na lata 2021-2023+. Programy były konsultowane z  ostały zaakceptowane przez premiera Mateusza Morawieckiego jako przedsięwzięcia wspierające strategię rozwoju e-państwa. Realizacja tych programów wprowadza szereg usprawnień dla przedsiębiorców oraz pozwala na dalszy rozwój e-administracji, m.in. poprzez budowę nowoczesnego e-urzędu, automatyzację procesów, szerszą elektronizację komunikacji i  wymiany danych i informacji, a także dalszą integrację systemów i  rejestrów organów administracji.

Automatyzacja rozliczeń przewiduje m.in. zakładanie kont płatników i  ubezpieczonych przez ZUS (na podstawie danych z Rejestrów Centralnych lub przekazanych danych w  Jednolitym Pliku Ubezpieczeniowym), ustalanie przez ZUS obowiązku ubezpieczeniowego, schematu podlegania, prawa do ulg w opłacaniu składek, ustalanie przez ZUS podstawy wymiaru i wysokość należnych składek (na podstawie informacji o przychodach od płatnika), Z  kolei automatyzacja zasiłków zakłada m.in. wypłatę zasiłków bez wniosku, na podstawie e-ZLA lub informacji pozyskanych przez ZUS o udzielonym urlopie, uproszczenie zasad ustalania prawa do zasiłków, przejęcie wypłaty wszystkich zasiłków przez ZUS, wyeliminowanie składania dodatkowych zaświadczeń do wniosków.

– Programy te opracowaliśmy na podstawie postulatów m.in. przedsiębiorców oraz zgodnie z  duchem elektronizacji państwa i  gospodarki – powiedział prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Celem spotkania z  przedstawicielami organizacji zrzeszających pracodawców było przedstawienie założeń programów oraz dyskusja na temat wpływu projektowanych zmian na działalność firm.

– Chcemy dowiedzieć się co możemy zrobić, aby płynnie wdrożyć nowe rozwiązania dla tej grupy naszych klientów. Dzięki konsultacjom jeszcze lepiej poznamy potrzeby przedsiębiorców – powiedziała profesor Uścińska.

Ulżyć przedsiębiorcom

W ocenie przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców, zaproponowane przez ZUS programy automatyzacji i modernizacji są konieczne i  bez nich trudno byłoby wprowadzać nowoczesne usługi i rozwiązania. Niezwykle ważna jest komunikacja z pracodawcami oraz producentami oprogramowania kadrowo-płacowego. Trzeba zadbać o  wykorzystanie danych z  dostępnych rejestrów publicznych i  danych w systemie informatycznym Zakładu, by zdjąć część obowiązków z przedsiębiorców – wskazywali uczestnicy spotkania.

Ze względu na złożony i wielowymiarowy charakter programów zaproponowanych przez ZUS prace na nimi są prowadzone wspólnie z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej, Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwem Finansów, Ministerstwem Rozwoju Pracy i Technologii.

Można starać się o zwolnienie ze składek

Przedsiębiorcy z określonych branż mogą wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek za styczeń 2021 r. albo za grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r. oraz za luty 2021 r. Wniosek RDZ-B7 można złożyć najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. – przypomina Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski o zwolnienie z opłacania składek należy złożyć do 30 kwietnia.

Zachęcam do tego, aby np. odwiedzić naszą stronę internetową www.zus.pl i zapoznać się z możliwościami otrzymania wsparcia. Do tej pory ZUS przyjął ponad 7 mln wniosków, udzielając pomocy na kwotę ponad 31 mld złotych – wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Wnioski podobnie jak w poprzednich miesiącach należy składać przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE ZUS). – To zdecydowanie skraca czas rozpatrywania dokumentów, pozwala również uniknąć wielu niepotrzebnych błędów – dodaje szefowa ZUS.