Przed Nami Samorządowy Kongres Trójmorza

Możliwość komentowania Przed Nami Samorządowy Kongres Trójmorza została wyłączona Aktualności

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyła się wideokonferencja zapowiadająca Samorządowy Kongres Trójmorza, który podobnie jak w roku ubiegłym, objął Patronatem Honorowym Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Samorządowy Kongres Trójmorza forum gospodarcze baner UMWL
Samorządowy Kongres Trójmorza forum gospodarcze baner UMWL

W spotkaniu udział wzięli Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiegodr hab. Marcin Szewczak, Zastępca Dyrektora w Kancelarii Marszałka Izabela Szczęsna-Kowalczyk oraz Dyrektor Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości Elwira Lorenz. Wydarzenie, podobnie jak w roku ubiegłym, zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W dniach 6-7 czerwca br. Lublin stanie się centrum wymiany myśli gospodarczej. Celem trójmorskiego projektu jest stworzenie platformy budowania silnych więzi strukturalnych na linii północ–południe. W Kongresie będą uczestniczyć władze samorządowe z 12 państw z obszaru trzech mórz: Bałtyckiego, Czarnego i Adriatyckiego. W tym roku do debaty dołączy również Ukraina.

Współpracując na poziomie samorządów, możemy budować dobry klimat nie tylko do współdziałania gospodarczego czy kulturalnego, ale także jednoczenia się w imię idei wolnej, demokratycznej Europy. Podczas kongresu spróbujemy odpowiedzieć na pytanie, jak w kontekście samorządów śródmorskich możemy wpływać na nasze rządy i relacje między Unią Europejską a Ukrainą, która broni dziś swojej suwerenności – podkreślał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Chcemy z jednej strony przeprowadzić dyskusję, która będzie zorientowana na przyszłość regionów Inicjatywy Trójmorza, w tym na województwo lubelskie. Z drugiej zaś strony pokazać, że inicjatywa ta nie jest konkurencją dla Unii Europejskiej. Wierzymy, że Trójmorze ma szanse pomóc w procesie odbudowy Ukrainy po wojnie – wyjaśniał dr hab. Marcin Szewczak, Prezes Instytutu Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego.

Podczas tegorocznej edycji Kongresu zostaną zaproponowane nowe linie programowe: Forum Gospodarcze, Seminarium dotyczące programów Interreg, a także Debata Regionów. Wiodącymi zagadnieniami tegorocznej edycji będą:

  1. Inicjatywa Trójmorza – Ukraina: wyzwania współpracy,
  1. Infrastruktura: Korytarze transportowe na osi północ–południe

Partnerem merytorycznym panelu jest Ministerstwo Infrastruktury RP. Dyskusja dotyczyć będzie problemu: „Czy istnieje potrzeba redefinicji polityki korytarzy transportowych na osi północ–południe w kontekście obecnej sytuacji geopolitycznej? Finalizacja prac na szlakach drogowych, spójna sieć połączeń kolejowych”. Do udziału w panelu zostali zaproszeni ministrowie ds. transportu Bułgarii, Grecji, Litwy, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier.

  1. Debata Regionów: Sieć Regionów Trójmorza – współpraca z regionami ukraińskimi,

Debata Regionów, realizowana w ramach programu finansowanego przez MSZ RP „Dyplomacja publiczna 2022”, zostanie poświęcona rozbudowie samorządowego komponentu Inicjatywy Trójmorza oraz kwestii wzmocnienia współpracy międzyregionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej.

Debata poświęcona jest rozbudowie części samorządowej Trójmorza, która uzupełnia inicjatywę na szczeblu prezydenckim. Dyskusja dotyczyć będzie zarówno wsparcia dla uchodźców, przybywających z Ukrainy do sąsiedzkich regionów na obszarze państw unijnych należących do Inicjatywy Trójmorza, jak również idei pogłębionego wsparcia we wdrażaniu funduszy przedakcesyjnych i odbudowy – dodała Izabela Szczęsna-Kowalczyk, Zastępca Dyrektora w Kancelarii Marszałka.

  1. Bezpieczeństwo energetyczne państw Inicjatywy Trójmorza,
  2. Współpraca uniwersytetów Inicjatywy Trójmorza,
  3. Rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich Inicjatywy Trójmorza,
  1. Programy Interreg płaszczyzną współpracy Regionów Trójmorza,

Temat przewodni seminarium będzie dotyczyć znaczenia programów Interreg w rozwijaniu współpracy międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem priorytetów zidentyfikowanych w ramach Inicjatywy Trójmorza. Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk, dotyczących realizacji wspólnych projektów w ramach Programów Interreg, trwałych efektów i ich wpływu na procesy rozwojowe w regionach Trójmorza staną się głównymi tematami debaty. Kolejną kwestią będzie również wskazanie potrzeb, możliwości oraz sposobów budowania trwałej i długoterminowej współpracy pomiędzy regionami w latach 2021-2027.

  1. Forum Gospodarcze.

W trakcie czterech paneli poruszona zostanie szeroko rozumiana współpraca gospodarcza przedstawicieli regionów Trójmorza.

Forum będzie odbywało się w formule hybrydowej. W tym roku zorganizowaliśmy również wizyty studyjne, podczas których chcielibyśmy przedstawić ofertę innowacyjnych przedsiębiorstw z województwa lubelskiego. Na stoiskach wystawienniczych zaprezentują się regiony z Polski i z zagranicy – wyjaśniła Elwira Lorenz, Dyrektor Departamentu Gospodarki i Wspierania Przedsiębiorczości.

PRZYPOMNIENIE – I edycja Samorządowego Kongresu Gospodarczego II Forum Regionów Trójmorza

Na Samorządowym Kongresie Gospodarczym II Forum Regionów Trójmorza (29-30 czerwca 2021) reprezentanci krajów dyskutowali na temat bezpieczeństwa energetycznego, możliwych źródeł finasowania różnych inicjatyw, partnerstwa międzyregionalnego i transgranicznego, roli nauki w biznesie, transformacji cyfrowej, konkurencyjności i transportu. Nie zabrakło również rozmów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz pomysłów na ożywienie współpracy w niezmiernie ważnym dla Lubelszczyzny sektorze rolnictwa i przetwórstwa spożywczego. Podjęta została też kwestia współpracy w obszarze turystyki i działań promocyjnych w ramach regionów Trójmorza. Przedstawiciele 15 samorządów z 5 krajów podpisali Deklarację Lubelską, która zakłada wspólne budowanie siły gospodarczej całego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej. Łącznie w kongresie wzięło udział ponad 730 uczestników.

Inicjatywa Trójmorza to gigantyczny potencjał. W ciągu ostatnich 15 lat państwa Trójmorza rozwijały się najdynamiczniej w całej Europie. Mamy wspólną historię, nasze społeczeństwa chcą osiągnąć poziom życia zachodnich społeczeństw. Mieszkańcy regionu są gotowi ciężko pracować, by osiągnąć sukces. Mają ogromne ambicje. To nasz potężny kapitał. Jego niewykorzystanie byłoby błędem, którego by nam nie wybaczono – mówił na otwarciu I edycji Kongresu Prezydent RP Andrzej Duda.

Rada Programowa przyznała Prezydentowi RP Andrzejowi Dudzie Nagrodę Honorową za zasługi w zainicjowaniu i rozwoju Inicjatywy Trójmorza.

Samorządowy Kongres Gospodarczy II Forum Regionów Trójmorza odbył się dzięki wsparciu kluczowych partnerów strategicznych, merytorycznych i medialnych wydarzenia, m.in. Kancelarii Prezydenta, MSZ, Ministerstwa Aktywów Państwowych, Ministerstwa Edukacji i Nauki, BGK oraz partnerów strategicznych takich jak Orlen i PGE .

materiały prasowe: źródło biuro prasowe Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie