Gmina Żelazków świętuje dobre zbiory

Możliwość komentowania Gmina Żelazków świętuje dobre zbiory została wyłączona Aktualności, Samorząd

Tegoroczne dożynki Parafialno – Gminie w  Żelazkowie były bardzo udane. Odbyły się one 4 września na placu przy Urzędzie Gminy. Otworzył je Korowód Dożynkowy i koncert Orkiestry Dętej wraz z Mazoretki. Następnie odbyła się Msza Święta Dożynkowa polowa, oraz tradycyjny obrzęd dożynkowy.

dożynki parafialno–gminie w  Żelazkowie
dożynki parafialno–gminie w  Żelazkowie fot. mat. gmina Żelazków

Później był czas na rozrywkę i zabawę. Na scenie pojawiła się kapela góralska „Jontki”, wystąpił Kabaret „Dziura”, a także piosenkarka Patrycja Runo, odbył się pokaz sztucznych ogni.

Można było się zaszczepić

Podczas dożynek była tez możliwość wzięcia udziału w Narodowym Spisie Powszechnym, a  także można było się zaszczepić przeciwko COVID 19.

Organizatorami wydarzenia byli Urząd Gminy Żelazków oraz Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w  Goliszewie. W tym roku starostami dożynek byli Ewa Tułacz i Roman Gąsior.

Dożynki w Żelazkowie musiały być huczne i  udane, bo gmina ma przecież rolniczoprzemysłowy charakter. Dominują w  niej gospodarstwa rolno – ogrodniczo – kwiaciarskie, uprawy kukurydzy i  buraków, sadownictwo oraz gospodarstwa zajmujące się hodowlą zwierząt. Na terenie gminy nie występują duże zakłady i  fabryki, ale funkcjonują różnego rodzaju zakłady usługowe i  produkcyjne. Głównym źródłem gospodarki jest właśnie przetwórstwo rolno – spożywcze.

W  każdym roku wiele środków finansowych przeznaczanych jest na inwestycje służące potrzebom społecznym, dzięki którym zmienia się wygląd i estetyka otoczenia. Dzięki dofinansowaniu ze środków z  Unii Europejskiej w  ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 wyremontowano świetlice wiejskie w: Żelazkowie, Czartkach, Goliszewie, Złotnikach Małych, Kolonii Skarszewek, Kokaninie. Przy wsparciu funduszy unijnych pobudowano: chodniki i  parkingi biegnące od boiska sportowego Orlik w  kierunku Ośrodka Zdrowia, kompleks edukacyjno – rekreacyjny w  Kokaninie, sieć kanalizacyjną w  miejscowości Żelazków, stację uzdatniania wody wraz ze studnią w  Kokaninie, studnię głębinową na Pólku, przebudowano nawierzchnię placów przed Ochotniczymi Strażami Pożarnymi w Russowie i Skarszewie, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową w budynku Urzędu Gminy .

Inwestycje mimo pandemii

Jak zauważa Sylwiusz Jakubowski, wójt gminy – samorząd przed pojawieniem się koronowirusa był w bardzo dobrej kondycji finansowej. Jednak wraz z  pandemią na gminę spadły dodatkowe wydatki związane np. z  organizacją zdalnego nauczania, spadły dochody wynikające z  sytuacji gospodarczej przedsiębiorców, wzrosły wydatki związane z  pomocą społeczną, stopniowo zaczęło pojawiać się coraz więcej wniosków o  umorzenie zaległości podatkowych.

Mimo tego jednak nie trzeba było ograniczać działań inwestycyjnych. Nie rezygnowano z zaplanowanych na ten rok inwestycji, tym bardziej, że na ich realizację gmina pozyskała środki zewnętrzne lub zamierza je pozyskać. Do najważniejszych należą: rewitalizacja zabytkowego parku w  Żelazkowie, adaptacja zabytkowej oficyny z przeznaczeniem na cele kulturalne w m. Żelazków, przebudowa dróg, przebudowa oświetlenia ulicznego na solarne, budowa zbiorników wodnych małej retencji, przygotowanie dokumentacji budowy nowej szkoły podstawowej, przebudowa istniejących budynków szkoły na przedszkole i żłobka w Żelazkowie.

Gmina Żelazków skutecznie też korzysta ze wsparcia Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W  pierwszym naborze w  którym wszystkie samorządy otrzymały środki finansowe pozyskano pierwszy milion, który został przeznaczony na zaplanowaną budowę nowoczesnej, przyjaznej środowisku Szkoły Podstawowej w Żelazkowie. Ponieważ jednak planowany koszt inwestycji jest znacznie wyższy, złożono wniosek i następne dwa miliony pozyskane zostały z  funduszu z  przeznaczeniem na budowę właśnie tej szkoły. Złożono również trzy wnioski na łączną kwotę 4 500 000 zł na budowę i  remont świetlic wiejskich w  miejscowościach w  których funkcjonowały kiedyś Państwowe Gospodarstwa Rolne.

Pierwsza taka instalacja w Polsce

Na terenie Gminy Żelazków prowadzone są również duże i skomplikowane inwestycje o  regionalnym charakterze. Przykładem może być inwestycja realizowana w ramach projektu pn. „Modernizacja ZUOK Orli Staw jako Regionalnego Centrum Recyklingu”. Wartość tego przedsięwzięcia wynosi ponad 144 mln złotych, w tym dofinansowanie wyniosło ponad 79 mln zł ze środków UE w ramach POIiŚ 2014-2020, II oś priorytetowa, Działanie 2.2 – Gospodarka odpadami komunalnymi.

Prace modernizacyjne w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw” nie zwalniają tempa i  przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Już niedługo rozpoczną się działania przy kolejnym niezwykle skomplikowanym zadaniu. Jest to zadanie nr 4 – „Zaprojektowanie i budowa instalacji fermentacji oraz wiaty i  boksów magazynowych w  ZUOK Orli Staw”, a  jego wartość to ponad 79 mln zł. Budowany moduł fermentacji suchej, poziomej, ciągłej selektywnie zbieranych odpadów biodegradowalnych będzie pierwszą tego typu instalacją w Polsce.