Dorota Pawnuk: Ambitne plany na rok 2022

Możliwość komentowania Dorota Pawnuk: Ambitne plany na rok 2022 została wyłączona Aktualności, Samorząd

Z Dorotą Pawnuk burmistrzem Miasta i Gminy Strzelin, rozmawia Marcin Prynda

Dorota Pawnuk, burmistrz miasta i gminy Strzelin
Dorota Pawnuk, burmistrz miasta i gminy Strzelin fot. mat. prasowe

Jaki był dla Strzelina 2021 rok? Jak pandemia wpłynęła na finanse gminy, realizacje zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych?

Dzięki wspólnemu wysiłkowi i  wielkiej motywacji w  roku 2021 udało się zrealizować wiele cennych przedsięwzięć. Pandemia ogółem nie pokrzyżowała naszych planów i zaplanowane zadania inwestycyjne w  znacznej mierze udało się wykonać. Oczywiście tak jak w  całym kraju zaobserwowaliśmy bardzo dynamiczny wzrost cen materiałów budowlanych, co w  konsekwencji przełożyło się na zwiększenie wartości niektórych z  zaplanowanych inwestycji.

W trosce o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i  innych użytkowników ruchu drogowego zrealizowaliśmy szereg inwestycji drogowych. To są takie tematy, które w zasadzie nigdy się nie skończą. Jednak to dobrze, bo to znaczy, że gmina się rozwija. Możemy pochwalić się również nowym, wielofunkcyjnym boiskiem w Białym Kościele, rozbudową monitoringu miejskiego o kolejne kamery, budową węzła przesiadkowego Strzelińskiej Komunikacji Publicznej,

To oczywiście tylko wycinek zadań inwestycyjnych zrealizowanych w  minionym roku.

Co będzie według Pani największym wyzwaniem dla gminy w  2022 roku, zbliżająca się kolejna fala epidemii, wysoka inflacja, zagrożenie realizacji ważnych celów inwestycyjnych i  rozwojowych?

Najważniejszym wyzwaniem dla gminy w  2022 roku z  pewnością będzie realizacja przyjętej przez Radę Miejską Strzelina uchwały budżetowej. To trudny budżet. Dochody określono na nieco ponad 120  mln, zaś wydatki na ponad 124 mln zł (w tym na wydatki majątkowe (inwestycyjne) zapisano ponad 23 mln zł). Plany są ambitne, dlatego też na przeszkodzie ich realizacji może stanąć np. drastyczny wzrost cen robót budowlanych. Możemy mieć również problem ze znalezieniem wykonawców, którzy podejmą się realizacji konkretnych inwestycji. Firmy mogą borykać się również z kwarantanną swoich pracowników, co w  niektórych przypadkach wpłynie na tempo prowadzonych robót. W  ostatnich latach zauważyliśmy wzrost liczby podatników, co oznacza że do naszej gminy sprowadzają się nowi mieszkańcy. Występuje duży ruch w  obrocie działek budowlanych, również na rynku wtórnym. Właśnie to rodzi potrzeby związane z obowiązkiem gminy w  zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty.

W jaki sposób Polski Ład może wpłynąć na funkcjonowanie samorządu?

Polski Ład wpłynie negatywnie na dochody samorządu. Obecnie, w porównaniu do roku 2021, planowane wpływy z  PIT-u  są mniejsze o ok. 2 mln złotych. Zmiany podatkowe wraz z rosnącą inflacją spowodują wzrost wydatków bieżących oraz zmniejszenie nadwyżki operacyjnej. A  środki z  nadwyżki operacyjnej są przeznaczone na wydatki inwestycyjne. Realizacja zaplanowanych zadań zarówno bieżących, jak i inwestycyjnych może być ograniczona ze względu na dynamiczny wzrost cen materiałów i usług budowlanych.

Czy Strzelin jest atrakcyjny dla inwestorów i turystów? Co ich najbardziej przyciąga do gminy? Jeśli chodzi o  turystykę to w  ostatnich latach nasz potencjał znacznie się zwiększył. To efekt konsekwentnej poprawy bazy turystycznej. Mam na myśli zwłaszcza dwa zadania – kompleksową modernizację Ośrodka Wypoczynkowego Nad Stawami w  Białym Kościele oraz budowę tras rowerowych – Singletracków Wzgórz Strzelińskich. Singletracki przyciągają nie tylko mieszkańców aglomeracji wrocławskiej, ale też są chętnie odwiedzane przez rowerowych pasjonatów z pobliskiej Opolszczyzny, a także, co jest dla nas miłym zaskoczeniem, również gości z Wielkopolski. Dlatego już myślimy o kolejnej rozbudowie sieci tych tras. Wspomniana modernizacja ośrodka i rozbudowa singletracków to jednak nie wszystkie nasze działania realizowane w  celu poszerzenia turystycznej oferty . W  2021 roku, przy współpracy z partnerskim czeskim miastem – Svitavy, zakończyliśmy bardzo interesujący projekt, w  ramach którego w  naszym mieście powstał Miejski Szlak Historyczny. Poprzez postacie związane z  dziejami lub tradycją miasta i  ziemi strzelińskiej, prezentujemy w  innowacyjny sposób wartą upamiętnienia, bogatą i  ciekawą historię Strzelina. Dzięki unijnym środkom, ze wspomnianym już miastem Svitavy, w tym roku zrealizujemy kolejny projekt zwiększający nasz turystyczny potencjał. Zamierzamy zrewitalizować i  dostosować pod turystyczne potrzeby jeden z nieczynnych, podstrzelińskich kamieniołomów. To będzie miejsce chętnie odwiedzane przez turystów, w którym będą mogli poznać wiele ciekawostek o górniczych tradycjach ziemi strzelińskiej, wyjątkowych zjawiskach geologicznych itp.

W ostatnich latach Strzelin budzi też zainteresowanie różnych inwestorów. Interesują się gruntami należącymi do podmiotów prywatnych, bo gminny samorząd już wcześniej sprzedał swoje tereny inwestycyjne. Zarówno w mieście, jak i w gminie jest sporo nowoczesnych zakładów pracy i  fabryk, które w  ostatnich latach mocno się rozbudowują, co najlepiej pokazuje, że jesteśmy miejscem przyjaznym dla biznesu. W naszej gminie mamy bardzo atrakcyjne nieruchomości inwestycyjne, czego przykładem są m.in. działki zlokalizowane na obrzeżach miasta, przy wyjeździe na Wrocław. W  niedalekiej przyszłości mają się tu pojawić tutaj bardzo poważni inwestorzy, a w bliskim sąsiedztwie wspomnianych działek zaplanowano budowę parku handlowego, w którym będą działać sklepy renomowanych marek.