Krzysztof Rymuza: W 2022 nie zwalniamy tempa

Możliwość komentowania Krzysztof Rymuza: W 2022 nie zwalniamy tempa została wyłączona Aktualności, Inwestycje, Samorząd

Z Krzysztofem Rymuzą Starostą Pruszkowskim, rozmawia Marcin Prynda

Krzysztof Rymuza,  Starosta Pruszkowski
Krzysztof Rymuza, Starosta Pruszkowski fot. mat prasowe

Z samorządem jest Pan związany od początku lat 90., a  funkcję starosty pruszkowskiego pełni Pan od 2018 roku. Co Pan uważa za swoje największe osiągniecie jako samorządowca?

Największym osiągnięciem jest ułożenie współpracy zarządu powiatu w  ostatnich 3 latach. Trudne uwarunkowania polityczne, burzliwe zmiany gospodarcze, pandemia Covid -19, to wszystko sprawiło że współpraca zarządcza w  kilkuosobowym zespole zarządu jest największym wyzwaniem samorządowym.

W  jaki sposób pandemia wpływa na funkcjonowanie powiatu? Czy w 2021 roku była konieczność ograniczania z  tego powodu działań prorozwojowych, inwestycyjnych?

Ostatnie dwa lata to wielkie wyzwanie dla naszego powiatu, ale też dla mnie, jako samorządowca. Jeśli chodzi o  funkcjonowanie powiatu to musieliśmy wykazać się wielką elastycznością, aby reagować na bieżące potrzeby związane z  pandemią, a jednocześnie realizować postawione cele inwestycyjne. Nasi pracownicy na bieżąco zaopatrywali służby powiatowe (szpital, policję, straż pożarną i  sanepid) w  środki ochronne takie jak maseczki, rękawiczki czy płyny do dezynfekcji. Kosztowało nas to mnóstwo wysiłku i  pieniędzy, ale niewątpliwie przyczyniło się do zminimalizowania zagrożenia związanego z rozwojem pandemii na terenie naszego powiatu.

Mimo tych trudności, dzięki dobremu zarządzaniu budżetem, zrealizowaliśmy bogaty pakiet inwestycyjny. Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych Nadarzyńskiej i Kasztanowej w Żółwinie, przebudowa skrzyżowania ul. Sokołowskiej z  ul. Zdrojową i  łącznicą w  strefie drogi krajowej nr S8 w  miejscowości Wypędy, czy inwestycje kubaturowe: budowa hali praktyk szkolnych z zapleczem dydaktycznym i szatniowo-sanitarnym przy Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie, to tylko niektóre z nich.

Jakie najważniejsze zadania stoją przed powiatem w 2022 roku?

W 2022 roku nie zwalniamy tempa, postawiliśmy przed sobą wiele ambitnych, ale przede wszystkim realnych i  przemyślanych celów inwestycyjnych.

W dziedzinie edukacji jest to przebudowa Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w  Pruszkowie – przedsięwzięcie bardzo potrzebne i  wyczekiwane, która poprawi komfort, zarówno nauki, jak i nauczania uczniów. Łączny koszt tej wieloletniej inwestycji to ponad 50 mln zł ! Kolejną, wyczekiwaną inwestycją jest budowa pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i  Sportowych przy ul. Gomulińskiego w Pruszkowie – obiekt szczególnie istotny z  uwagi na okres pandemii, który ma niebagatelny wpływ na zdrowie fizyczne i kontakty społeczne młodzieży.

Dodatkowo, trwa budowa Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w  Pruszkowie przy ul. Wapiennej. Niebawem zakończymy pierwszy etap tej inwestycji, obejmujący rozbiórkę części istniejących obiektów, budowę budynku głównego z częścią dydaktyczną, salą sportową wraz z  umeblowaniem i  wyposażeniem pomieszczeń oraz niezbędną infrastrukturą techniczną. Planowany termin zakończenia całej inwestycji – rok 2023.

W  kategorii działań socjalnych naszym priorytetem jest budowa Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Brwinowie. Jeszcze w tym kwartale zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy. Planowany czas trwania robót inwestycyjnych – 2 lata. Natomiast w  zakresie opieki zdrowotnej dobiegają końca prace budowalne nowo powstałego pawilonu „D” w Szpitalu Powiatowym w Pruszkowie. Powiat finansuje inwestycję. W tym roku zostanie zakupione wyposażenie dla pawilonu oraz doposażymy w  aparaturę medyczną nowoczesny Blok Operacyjny na potrzeby oddziałów Ginekologiczno- -Położniczego i Chirurgii Ogólnej.

Oprócz kluczowych inwestycji kubaturowych Zarząd Powiatu Pruszkowskiego kładzie także nacisk na realizację inwestycji drogowych. W bieżącym roku zaplanowaliśmy rozbudowę w Piastowie ul. Dworcowej oraz w  Regułach ul. Bodycha na odcinku od ul. Sienkiewicza w  Piastowie (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Górnej. Natomiast w Pruszkowie ul. Sienkiewicza, z budową nowego odcinka ul. Sienkiewicza wraz z ul. Miry Zimińskiej- Sygietyńskiej. Planujemy także rozbudowę dróg powiatowych nr 1509W i 4108W w Milęcinie (Gmina Brwinów), polegającą na budowie ronda na skrzyżowaniu drogi nr 1509W i  drogi powiatowej nr 4108W oraz rozbudowę drogi powiatowej nr 1509W na odcinku od mostu na rzece Rokitnicy do skrzyżowania z drogą powiatową nr 4108W.

W jaki sposób rozwiązania Polskiego Ładu dotyczące m.in. zmian podatkowych wpływają na funkcjonowanie powiatu? Czy Polski Ład jest korzystny dla samorządów?

O wszystkich skutkach wprowadzenia Polskiego Ładu będziemy mogli rozmawiać dopiero za kilka miesięcy. W tym momencie Ministerstwo Finansów oszacowało, że dochody powiatu spadną, gdyż kwota wolna od podatku wzrośnie. Wpływy do budżetu powiatowego w  2022 roku będą znacznie mniejsze, niż w  roku ubiegłym. Dodatkowo koszty realizacji zaplanowanych inwestycji będą znacznie wyższe na co wpływają m.in. wzrosty cen gazu i prądu. Te wszystkie czynniki nie nastrajają optymistycznie.

W  2020 roku, Powiat Pruszkowski zajął wysokie 4 miejsce w  Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego 2020 w  Polsce. Ranking został ogłoszony podczas ubiegłorocznego, VI Europejskiego Kongresu Samorządowego. Co zdecydowało o tym, że Powiat Pruszkowski znalazł się w ścisłym gronie powiatów najlepiej zarządzających finansami publicznymi?

Nagroda jest wynikiem kompleksowej, apolitycznej i  obiektywnej analizy, na podstawie aktualnych, najważniejszych wskaźników ekonomicznych. Tak wysokie miejsca w  rankingu to przede wszystkim zasługa wysokiej jakości pracy Zarządu Powiatu Pruszkowskiego i urzędników samorządowych oraz potwierdzenie kompetentnych działań Radnych Powiatu Pruszkowskiego, którzy decydują o  kierunkach rozwoju powiatu.