Rola Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o. o. w kreowaniu postępu biologicznego

Możliwość komentowania Rola Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o. o. w kreowaniu postępu biologicznego została wyłączona Aktualności, firma tygodnia

Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. to Strategiczna Spółka Skarbu Państwa należąca do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, która specjalizuje się w hodowli i produkcji nasiennej zbóż, roślin strączkowych i traw.

Nagrodę odebrali: Prezes Zarządu Pan Czesław Janikowski oraz Wiceprezes Zarządu Pani Aneta Burghardt fot. mat. prasowe

Misja Spółki

Misją Spółki jest wdrażanie postępu genetycznego w produkcji roślinnej i dostarczanie rolnikom wysokiej jakości kwalifikowanych nasion. Wyhodowane w Spółce odmiany są do dnia dzisiejszego źródłem postępu biologicznego w rolnictwie, najnowsze odmiany – jak pszenica ozima FORMACJA – wyznaczają nowe standardy plonu i zdrowotności.

Prace hodowlane zapoczątkowano w latach 20-tych ubiegłego wieku w Antoninach koło Leszna, gdzie obecnie mieści się jedna ze stacji hodowli roślin Spółki. Od 1994 roku istniejemy jako Spółka strategiczna Agencji Nieruchomości Rolnej, a obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Podstawowym celem wynikającym z misji jest zaopatrzenie polskiego rolnictwa w nowe, wartościowe odmiany i w gwarantowanej jakości kwalifikowany materiał siewny. „Polska hodowla dla polskiego rolnictwa” jest myślą przewodnią wszystkich prowadzonych w Spółce prac hodowlanych. Odmiany PHR, zwłaszcza zbóż, są idealnie przystosowane do polskich warunków klimatycznych (między innymi mają bardzo dużą zimotrwałość oraz dość dobrze znoszą suszę). Swoją działalność prowadzimy na terenie trzech województw (wielkopolskiego, lubuskiego i zachodniopomorskiego). Hodowla roślin prowadzona jest w trzech stacjach hodowli roślin: Antoniny k. Leszna, Nagradowice k. Poznania oraz Wiatrowo k. Wągrowca. Produkcja nasienna realizowana jest w czterech nowoczesnych oddziałach produkcyjno – nasiennych, tj. Kobylniki, Krzemlin, Nagradowice, Szprotawa. Nasiennictwo i hodowla roślin są prowadzone łącznie na powierzchni około 7500 ha.

Gatunki w hodowli roślin

Obecnie jesteśmy właścicielem 74 odmian roślin rolniczych, w tym 15 odmian zbóż (pszenica ozima, żyto ozime, jara i ozima forma jęczmienia), 27 odmian roślin bobowatych (groch siewny, łubin wąskolistny, łubin żółty, wyka ozima i koniczyna biała), 30 odmian traw (kostrzewa czerwona, kostrzewa łąkowa, kupkówka pospolita, życica mieszańcowa, życica trwała) oraz dwie odmiany facelii. Wiele z tych odmian było „kamieniami milowymi” w postępie biologicznym i na lata weszły do produkcji roślinnej jako standard dobrej odmiany. Warto wyróżnić pierwszą polską odmianę żyta hybrydowego GRADAN F1, najbardziej zimotrwałą odmianę pszenicy ozimej Legenda, jęczmień jary o najwyższej wartości browarnej – GRANAL. Odmiany łubinów takie jak MISTER, BARYT, SONET, TANGO, a teraz również BOLERO (najwyżej plonujący łubin wąskolistny na rynku) pozwoliły zbudować i utrzymać pozycję lidera w hodowli roślin strączkowych z 90% udziałem w produkcji nasiennej łubinu żółtego oraz 40% udziale w produkcji nasiennej łubinu wąskolistnego.

Nasze zboża

Proponujemy rolnikom materiał siewny zbóż jarych oraz zbóż ozimych. W naszej ofercie znajdują się odmiany Spółki, ale też odmiany pochodzące z innych hodowli.

Nasza oferta zbóż ozimych to odmiany populacyjne żyta

 • PIASTOWSKIE – o najwyższej zawartości białka w ziarnie, lider plonowania wśród odmian populacyjnych w 2016 roku,

 • ANTONIŃSKIE – idealne na wszystkie stanowiska, przede wszystkim dobrze plonujące na stanowiskach słabych,

 • POZNAŃSKIE – lider plonowania w północno-zachodniej części kraju.

Sprawdzone i nowe odmiany pszenicy

 • ASTORIA – lider jakości wypiekowej, jedyna polska pszenica z grupy jakościowej E,

 • LEGENDA – wysokoplonująca i ekstremalnie zimotrwała,

 • TULECKA– jakościowa pszenica, tolerancyjna na suszę,

 • GIMANTIS – nowa pszenica paszowa – grupa C, lider plonowania i zimotrwałości,

 • FORMACJA – najnowsza odmiana jakościowa, najwyżej plonująca pszenica z grupy jakościowej A, wyróżniająca się połączeniem bardzo dobrej zimotrwałości i zdrowotności.

W tym sezonie nasza odmiana pretendująca do powszechnie uprawianej w Polsce to najnowsza pszenica ozima FORMACJA, zarejestrowana w 2017 roku. Ze względu na bardzo wysoki plon w badaniach rejestrowych Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w latach 2015 -2017 została wybrana jako odmiana wzorcowa wyznaczająca nowy standard potencjału plonowania dla swojego gatunku. Oprócz jakości wypiekowej kwalifikującej ją do grupy A, odmiana ta charakteryzuje się najwyższym potencjałem plonowania spośród pszenic z najczęściej wybieranej grupy jakościowej w kraju. Odmiana ta jest przystosowana do uprawy na terenie całego kraju, między innymi dlatego, że ze względu na średnią wysokość i sztywną słomę jest odporna na wyleganie. Zimotrwałość oraz siła krzewienia tej odmiany są na bardzo wysokich poziomach. Rok 2018 to pierwszy rok kiedy odmiana pszenicy ozimej FORMACJA trafi do powszechnej sprzedaży, dzięki współpracy będzie dostępna dla rolników w całym kraju!

ELDORADO na horyzoncie

Pszenica ozima FORMACJA to nie jedyne wielkie osiągniecie hodowlane Poznańskiej Hodowli Roślin Sp. z o. o., którym możemy się pochwalić w bieżącym roku. W 2018 zarejestrowano nowy jęczmień jary ELDORADO. Ta nowa, wysokoplenna odmiana pastewna wyróżnia się bardzo wysoką odpornością na choroby oraz wyrównanym i grubym ziarnem o dużej zawartości białka. Dzięki połączeniu w drodze hodowli tych cech już w 2019 roku polscy rolnicy będą mogli wysiać ELDORADO również na swoich polach oraz uzyskać wysoki i stabilny plon.

Co dalej?

Tradycja, doświadczenie, profesjonalna kadra i ciągłe unowocześnianie bazy hodowlanej i technicznej oraz dystrybucja na terenie całego kraju stanowią o znaczącej pozycji Spółki na rynku hodowlano-nasiennym.

Nadrzędny cel hodowli, jakim jest wnoszenie postępu biologicznego do praktyki rolniczej poprzez coroczną rejestrację nowych odmian, jest strategicznym dla Zarządu Spółki. W celu lepszej realizacji powyższych zadań w 2012 roku oddano do użytku Laboratorium Kultur Tkankowych w Wiatrowie. W odpowiedzi na oczekiwania rynku, celem zwiększenia produkcji i jakości materiału siewnego, w Oddziale Produkcyjno Nasiennym Krzemlin i Oddziale Produkcyjno Nasiennym Nagradowice zainwestowano w latach 2012 i 2015 w nowoczesne linie technologiczne.

W kreowaniu postępu biologicznego ściśle współpracujemy z wieloma jednostkami naukowymi i badawczymi. Polega to na realizowaniu wspólnych projektów dających możliwość wykorzystania późniejszych wyników w praktyce hodowlanej. Bieżące wyniki pracy naszych hodowców wyrażają się także aktualną liczbą odmian biorących udział w badaniach rejestrowych COBORU. Obecnie w badaniach mamy następujące ilości odmian w poszczególnych programach hodowlanych:

 • Pszenica ozima – 6 odmian,

 • Jęczmień ozimy – 1 odmiana,

 • Jęczmień jary – 3 odmiany,

 • Pszenżyto ozime – 2 odmiany,

 • Rzepak ozimy – 2 odmiany,

 • Groch siewny – 2 odmiany,

 • Łubin żółty – 2 odmiany,

 • Łubin wąskolistny – 4 odmiany,

 • Gorczyca biała – 1 odmiana.

Liczymy na to, że duża część z tych odmian wpisana zostanie do Krajowego Rejestru Odmian i przyczyni się do praktycznego wykorzystania w rolnictwie.

Firma Roku 2018

W dniu 22 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyła się WIELKA GALA PLEBISCYTU ORŁY POLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, na której zostaliśmy wyróżnieni nagrodą FIRMA ROKU 2018 w kategorii Działalność Na Rzecz Rolnictwa. Poznańska Hodowla Roślin Sp. z o.o. ma zaszczyt być pierwszą hodowlą roślin wyróżnioną w tym prestiżowym plebiscycie. W imieniu Spółki nagrodę odebrali: Prezes Zarządu Pan Czesław Janikowski oraz Wiceprezes Zarządu Pani Aneta Burghardt.

To wyjątkowe wyróżnienie jest docenieniem działalności Spółki na rzecz rolnictwa oraz ogromną motywacją do kontynuowania misji, którą jest kreowanie postępu biologicznego. Zobowiązuje nas to do dumnego reprezentowania polskiego rolnictwa i bycia liderem innowacyjności oraz postępu zarówno hodowlanego jak i produkcyjnego.