Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach – Perłą Medycyny 2018

Możliwość komentowania Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach – Perłą Medycyny 2018 została wyłączona Aktualności, Biznes, Zdrowie

 W konkursie promującym Strategię Polskich Marek – Polskie Perły, SP ZOZ Szpital Specjalistyczny MSWiA w Głuchołazach im. św. Jana Pawła II otrzymał nagrodę „Perły Medycyny 2018” wraz ze statuetką przyznaną decyzją Rady Programowej i Organizatorów konkursu. Konkurs zorganizowała Ogólnopolska Federacja Przedsiębiorców i Pracodawców – przedsiębiorcy.pl. Uroczysta Gala wręczenia nagrody odbyła się 22 czerwca w Warszawie.

Nowe aparaty rentgenowskie, 180 nowych łóżek rehabilitacyjnych, nowoczesny wideobronchoskop ultrasonograficzny z procesorem o skanowaniu sektorowym, bronchoskopy, to tylko część sprzętu, który od niedawna znajduje się na wyposażeniu Szpitala. Tylko na zakup sprzętu rehabilitacyjnego z dotacji Państwowego Funduszu Rehabilitacji  Osób Niepełnosprawnych Szpital w ostatnich 5 latach pozyskał około 800 tys. zł.

Z własnych i unijnych pieniędzy udało się doposażyć Dział Usprawniania Leczniczego w nowoczesny sprzęt fizjoterapeutyczny. Od lipca 2018 wykonywana jest spirometria przy użyciu nowego zestawu pletyzmograficznego wysokiej  klasy  Vyntus Body, a Pracownia Ultrasonograficzna została doposażona w nowoczesny aparat USG –   mówi Mariusz Grochowski, Dyrektor Szpitala. – Rok 2018 będzie również rokiem inwestycji w szpitalu – pozyskaliśmy dofinansowanie z Programu Operacyjnego  IiŚ z EFRR w kwocie 8,7 mln zł  na przebudowę Oddziału Chorób Płuc i Gruźlicy wraz z wyposażeniem.

Po II wojnie światowej, placówka funkcjonowała jako sanatorium, które włączyło się w walkę z epidemią gruźlicy. Aktualnie prowadzi ona działalność leczniczą, organizuje i realizuje działania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia. Świadczy usługi w ramach umowy z NFZ. Posiadanie akredytacji i wdrożony system zarządzania jakością, zgodny z normami ISO, wyróżniają go na rynku usług zdrowotnych.

– Dla pacjentów szczególnie istotny jest fakt, że Szpital jest bezpieczniejszy, lepiej zorganizowany i zarządzany oraz, że świadczy usługi wysokiej jakości. – mówi Mariusz Grochowski, Dyrektor Szpitala. – Również walory klimatyczne Głuchołaz, położonych otoczeniu żywicznych lasów sosnowych i świerkowych, sprzyjają skutecznemu leczeniu, rehabilitacji i profilaktyce chorób układu oddechowego, krążenia, narządu ruchu.

W Szpitalu prowadzona jest diagnostyka i leczenie schorzeń układu oddechowego, w tym gruźlicy i nowotworów, chemioterapia w trybie stacjonarnym, kompleksowa rehabilitacja  pulmonologiczna, a także wczesna rehabilitacja kardiologiczna. Ponadto, prowadzona jest ogólnoustrojowa rehabilitacja dorosłych i dzieci w trybie ambulatoryjnym. Mariusz Grochowski podkreśla, że Szpital w zakresie rehabilitacji pulmonologicznej jest jedyną jednostką w województwie opolskim wyspecjalizowaną w tym obszarze.

W Szpitalu opracowany został własny program rehabilitacji, istotne jest też to, że program dotyczący rehabilitacji pulmonologicznej i kadriologicznej, stanowi standard postępowania i w odróżnieniu od innych placówek opiera się na założeniu wychowania prozdrowotnego i wyrabianiu czynnej postawy pacjenta wobec choroby.

31 marca 2017r. w Szpitalu podpisane zostało porozumienie o współpracy z Politechniką Opolską. Zawarte porozumienie i fakt utworzenia w placówce Instytutu naukowo – dydaktycznego zaowocowały utworzeniem pracowni, jednej z pierwszych, umożliwiającej badania oraz praktyczne wdrożenie innowacyjnej metody usprawnienia, wykorzystującej nowoczesne technologie komputerowe w zakresie wirtualnej rzeczywistości. Jest to nowoczesne stanowisko do ćwiczeń ruchowo-poznawczych i kontroli równowagi.

Dzięki wykorzystaniu tego urządzenia, pacjent otrzymuje natychmiastową informację zwrotną, a wykonywane zadania mają interaktywną i ciekawą formę, motywującą go do systematycznej pracy. Studenci uzyskają pełne przygotowanie zawodowe do przyszłej pracy w zawodzie fizjoterapeuty, a pracownicy placówki oraz uczelni zyskają dostęp do nowoczesnej aparatury umożliwiającej prowadzenie badań naukowych.

Korzyści odniosą przede wszystkim pacjenci Szpitala, gdyż wykorzystanie nowoczesnych technologii daje możliwość głębszego zaangażowania się w wykonywane ćwiczenia oraz doprecyzowania parametrów zadań ruchowych.

W chwili obecnej prowadzone są działania rekrutacyjne do Programu Rehabilitacji Kardiologicznej – projektu miękkiego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.