PPK dla samorządów – dlaczego warto?

Możliwość komentowania PPK dla samorządów – dlaczego warto? została wyłączona Aktualności

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to program oszczędzania w  miejscu pracy, mający na celu wspieranie pracowników w  gromadzeniu środków na przyszłość. Często jednak skupiamy się na sektorze prywatnym, zapominając o  korzyściach, jakie PPK może przynieść również osobom pracującym w sektorze publicznym, w  tym w  samorządach. Dlaczego warto, by przedstawiciele władz lokalnych, urzędnicy i  inni pracownicy państwowych instytucji korzystali z PPK? Oto 10 argumentów, które przemawiają za tym rozwiązaniem.

1. Dwa razy szybsze oszczędzanie: samorządy, jako pracodawcy, mają możliwość wspierania swoich pracowników w  programie PPK, co może stanowić dodatkowy atut i  motywację do korzystania z  tej formy oszczędzania. Wpłata podstawowa pracodawcy wynosi 1,5%, ale może być ona podniesiona nawet do 4%. Dzięki wpłatom pracodawcy i państwa zyskuje się podwójnie

2. PPK jako podwyżka dla pracownika: PPK daje możliwość regularnego oszczędzania na emeryturę, co jest szczególnie istotne dla osób pracujących w  sektorze publicznym, gdzie często nie ma dodatkowych świadczeń emerytalnych. Jeśli pracownik zdecyduje o  uczestnictwie w  PPK, pracodawca musi dołożyć również swoją wpłatę. Jest to forma dodatkowej podwyżki dla pracownika, który nie dostałby jej, gdyby nie uczestnictwo w PPK.

3. Wypłata w każdej chwili: program PPK umożliwia uczestnikom wypłatę w dowolnym momencie i  dowolną liczbę razy, bez podawania przyczyny i  celu wypłaty.

4. Równe szanse dla wszystkich: PPK gwarantuje dostęp do dodatkowego źródła oszczędności niezależnie od stanowiska czy dochodu. W samorządach wszyscy pracownicy mogą skorzystać z tej formy oszczędzania.

5. Przyciąganie i  utrzymanie talentów: oferowanie PPK może przyczynić się do przyciągania utalentowanych pracowników do instytucji/urzędu oraz utrzymania obecnej kadry. Program ten staje się atrakcyjnym dodatkiem do pakietu benefitów, co wpływa na konkurencyjność instytucji jako pracodawcy.

6. Stały dostęp do środków: rachunki uczestników PPK obsługują profesjonalne instytucje finansowe, które dbają o  optymalne inwestowanie zgromadzonych środków. Na stronie instytucji finansowej lub w  serwisie Moje PPK można po zalogowaniu na bieżąco sprawdzać stan swoich oszczędności – tak, jak w przypadku konta bankowego.

7. Sytuacje szczególne: program umożliwia preferencyjne warunki wypłaty w  sytuacjach losowych. W  przypadku poważnej choroby uczestnika PPK, jego małżonka lub dziecka, możliwa jest wypłata do 25% wszystkich zgromadzonych środków bez żadnych potrąceń. Ponadto istnieje możliwość wypłaty do 100% zgromadzonych oszczędności jako pokrycie wkładu własnego przy kredycie hipotecznym.

8. Elastyczność: PPK daje uczestnikom możliwość wyboru wysokości wpłat oraz indywidualnego dopasowania programu do swoich potrzeb i możliwości finansowych. Wpłata podstawowa pracownika wynosi 2% wysokości jego wynagrodzenia, ale może być zwiększona do maksymalnie 4% lub obniżona do minimalnie 0,5%.

9. Środki podążają za pracownikiem: oszczędności pracownika gromadzone na rachunku PPK mogą być przenoszone między różnymi instytucjami, obsługującymi kolejne miejsca pracy. 10.Dziedziczenie: środki zgromadzone na rachunku uczestnika podlegają dziedziczeniu w  całości, bez podatku od spadków i  darowizn. Uczestnik PPK może wskazać do dziedziczenia dowolną osobę, niekoniecznie spokrewnioną. Jeśli uczestnik nie wskaże osób uprawnionych, wówczas dziedziczenie odbywa się na zasadach ogólnych, czyli zgodnie z  kodeksem cywilnym.

Akademia Korzyści PPK – wygrywaj podwójnie!

Pod adresem www.akademiappk.pl wystartowała Akademia Korzyści PPK dla uczestników Pracowniczych Planów Kapitałowych. Celem Akademii jest przedstawienie zasad funkcjonowania programu i tym samym zachęcenie do oszczędzania w PPK. Akademia Korzyści PPK to przede wszystkim quizy z wiedzy o Pracowniczych Planach Kapitałowych, które przybliżają ideę programu i jego najważniejsze założenia. Za każdą poprawną odpowiedź na pytanie uczestnik konkursu otrzymuje losy, które biorą udział w losowaniach nagrody głównej – każdorazowo jest to 100 tysięcy złotych. Dodatkowo przewidziano 24 nagrody w wysokości 10 tysięcy zł, 96 nagród po 1 tysiąc zł oraz 640 nagród po 100 zł, które można wygrać, rozwiązując quizy. Łączna pula wynosi ponad milion złotych. Uczestnikiem Akademii Korzyści PPK może być każda osoba, która ukończyła 18 lat oraz jest uczestnikiem PPK lub będzie uczestnikiem PPK najpóźniej w chwili pierwszego losowania nagród, w którym weźmie udział. Najbliższe losowanie nagrody głównej odbędzie się 26 lipca 2023 r. Kolejne zaplanowane są na 30 sierpnia i 4 października 2023 r.

Nie czekaj – już dziś zarejestruj się w Akademii Korzyści PPK! Oszczędzaj w Pracowniczych Planach Kapitałowych, rozwiązuj quizy i wygrywaj nagrody!

Prowadzenie PPK w  samorządach przynosi wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom w  sektorze publicznym. To sposób na zabezpieczenie przyszłości, który oferuje korzystne warunki oszczędzania. Program pozwala na dostosowanie wysokości wpłat do możliwości finansowych, wypłatę w dowolnym momencie i skorzystanie z preferencyjnych warunków w sytuacjach szczególnych.

Jak dołączyć do PPK? Wystarczy złożyć pracodawcy wniosek o dokonywanie wpłat do PPK. Wzór pisma znajduje się na stronie www.mojeppk.pl. Osoby w wieku 18-55 lat, które nie złożyły rezygnacji z  udziału w  programie, nie muszą składać wniosku – zostaną zapisane do PPK automatycznie.

Dołącz do PPK i  przekonaj się, jak proste jest oszczędzanie!