Podsumowanie działalności TGE w lipcu 2023 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w lipcu 2023 r. została wyłączona Aktualności

Obroty energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego wyniosły 4 227 807 MWh, co oznacza ponowny wzrost r/r aż o kilkadziesiąt procent – w lipcu 2023 r. dokładnie o 85,6. Po raz szósty w tym roku obroty miesięczne na tym rynku przekroczyły 4 TWh.

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 2023 r. 10 281 974 MWh, co oznacza spadek o 14,2 proc. w stosunku do lipca 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lipcu br. na poziomie 551,46 zł/MWh i jest to wzrost o 0,53 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w lipcu 2023 r. 655,66 zł/MWh, co stanowi spadek o 5,98 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lipcu 2023 r. transakcje o wolumenie 8 913 971 MWh, co stanowi wzrost r/r o 27,6 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 150,12 zł/MWh i jest o 3,13 zł/MWh niższa względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w lipcu br. 250,60 zł/MWh, czyli o 7,15 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w lipcu 2023 r. na poziomie 1 267 710 MWh, co stanowi spadek r/r o 26,4 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 168,37 zł/MWh i jest to spadek o 24,20 zł/MWh względem czerwca 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalały w lipcu 2023 r. o 1,0 proc. r/r, do poziomu 4 247 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 093,93 zł/toe, co oznacza spadek względem czerwca br. o 116,68 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w lipcu 2023 r. 3 547 290 MWh, co oznacza wzrost o 5,1 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 12,45 zł/MWh i stanowi to spadek o 3,53 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W lipcu 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w lipcu 2023 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM10 281 97413 032 02511 986 922
RDB (RTG)250 137508 078103 742
RDN (RTG)4 227 8074 757 3132 278 294
RTPE (OTF)5 804 0297 766 6339 604 886
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM8 913 9717 725 0476 988 288
RDBg (RTG)129 570188 153160 239
RDNg (RTG)904 824668 520816 600
RTPG (OTF)7 879 5776 868 3746 011 449
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM1 267 7102 006 2501 722 753
zielone certyfikaty1 240 1201 970 6581 681 830
sesje RPM (RTG)449 716470 502520 323
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)790 4041 500 1561 161 507
błękitne certyfikaty27 59035 59240 923
sesje RPM (RTG)20 78133 41325 655
TP na RPM (RTG)6 8092 17915 269
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM4 24720 9744 287
sesje RPM (RTG)4 24518 2094 287
TP na RPM (RTG)22 7650
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM3 547 2906 515 3953 374 560
OZE3 547 2906 515 3953 374 560
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM000
pszenica klasy A000
pszenica klasy B000
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A000

źródło informacji: TGE