Piotr Listwoń dołącza do Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych

Możliwość komentowania Piotr Listwoń dołącza do Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych została wyłączona Aktualności

30 sierpnia 2023 r. Rada Nadzorcza Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. powołała Piotra Listwonia w skład Zarządu spółki na nową, wspólną kadencję rozpoczynającą się 1 października 2023 r., powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu. 29 września 2023 r. rady nadzorcze TGE i IRGiT wyraziły zgodę na pełnienie przez Piotra Listwonia podwójnej funkcji Wiceprezesa w zarządach obu spółek.

Piotr Listwoń dołącza do Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych
Piotr Listwoń dołącza do Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych fot. TGE

Od 1 października 2023 r. Zarząd Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. funkcjonuje w składzie: Łukasz Goliszewski – Prezes Zarządu, oraz Piotr Listwoń – Wiceprezes Zarządu. Skład Zarządu Towarowej Giełdy Energii nie uległ zmianie. Pełnienie przez Piotra Listwonia jednocześnie funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii oraz Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych ma pozytywnie wpłynąć na optymalizację procesów oraz podniesienie efektywności w GK TGE.

Piotr Listwoń

Piotr Listwoń związany jest z Grupą Kapitałową TGE od 2008 r. Na początku swojej kariery zawodowej był zaangażowany w proces uruchomienia działalności operacyjnej Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A., w której w latach 2013-2018 pracował jako Dyrektor Działu Rozliczeń i Rozrachunku oraz Dyrektor Rozwoju Współpracy Międzynarodowej.

Od kwietnia 2018 r. pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Operacyjnych Towarowej Giełdy Energii, gdzie odpowiada za obszar operacyjny Giełdy oraz rozwój oferty produktowej. W tym samym czasie został członkiem Rady Nadzorczej Fundacji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. W grudniu 2020 r. objął funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej InfoEngine, spółki wchodzącej w skład GK TGE. W styczniu 2021 r. dołączył do Zarządu międzynarodowego stowarzyszenia giełd energii Association of Power Exchanges (APEx).

Piotr Listwoń posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie obrotu i rozliczeń rynków terminowych towarowych, instrumentów finansowych oraz transakcji międzynarodowych, realizowanych w ramach mechanizmu łączenia europejskich rynków energii elektrycznej.

Absolwent Wydziału Zarządzania Strategicznego Wyższej Szkoły Zarządzania (POU/Oxford Brookes University), gdzie uzyskał także dyplom MBA.

źródło informacji: TGE