Podsumowanie działalności TGE w 2023 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w 2023 r. została wyłączona Aktualności

Rok 2023 był rekordowy pod względem wielkości spotowych obrotów energią elektryczną, a także obrotów gwarancjami pochodzenia. Łączny wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2023 r. 147 462 826 MWh, co oznacza wzrost o 4,3 proc. w stosunku do roku 2022. Wolumen na rynku spot wzrósł rok do roku o 91,4 proc., do rekordowych 63 216 208 MWh.

grafika TGE
grafika TGE

Łączny wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w 2023 r. 133 100 018 MWh, co stanowi spadek o 6,0 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Obroty na rynku spot ukształtowały się na poziomie 18 235 816 MWh (spadek o 19,7 proc. r/r). Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w ubiegłym roku 19 687 093 MWh. Oznacza to spadek w stosunku do roku 2022 o 20,5 proc. Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wzrósł w roku 2023 o 1,1 proc. r/r, do poziomu 42 344 447 MWh i jest to trzeci z rzędu rekordowy roczny wolumen obrotu tymi gwarancjami.

Energia elektryczna

Podsumowanie 2023 r.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w 2023 r. 147 462 826 MWh, co oznacza wzrost o 4,3 proc. w stosunku do roku 2022. Wolumen na rynku spot wzrósł o 91,4 proc. r/r, do rekordowych 63 216 208 MWh. Rekordowe były zarówno obroty na Rynku Dnia Bieżącego (4 820 355 MWh, wzrost o 143,8 proc.), jak i na Rynku Dnia Następnego (58 395 853 MWh, wzrost o 88,1 proc.). Na rynku terminowym (RTPE) obroty osiągnęły poziom 84 246 618 MWh, co stanowi spadek o 22,2 proc. w porównaniu z rokiem 2022.

Średnioważona cena BASE na Rynku Dnia Następnego ukształtowała się w roku 2023 na poziomie 533,62 zł/MWh, co oznacza spadek o 262,55 zł/MWh względem roku 2022. Z kolei na rynku terminowym średnioważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w całym 2023 r. 642,19 zł/MWh i jest to spadek o 467,85 zł/MWh w stosunku do ceny z notowań kontraktu BASE_Y-23 w roku 2022.

Podsumowanie grudnia 2023 r.

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w grudniu 2023 r. 14 491 105 MWh, co oznacza wzrost o 27,9 proc. w stosunku do grudnia 2022 r. Grudzień przyniósł m.in. drugi najwyższy miesięczny wolumen obrotu RDB, wynoszący 521 874 MWh (wzrost r/r o 21,6 proc.). Aż 26,6 proc. obrotów miesięcznych stanowiły transakcje dla dostawy w dniu 31 grudnia – 138 783,6 MWh. 31 grudnia stanowi odtąd nowy rekordowy wolumen dobowy RDB i zarazem drugi w historii tego rynku dzień dostawy (po 9 sierpnia 2023 r.), dla którego obroty przekroczyły 100 GWh.

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w grudniu 2023 r. na poziomie 376,53 zł/MWh i jest to spadek o 95,10 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a zarazem także najniższa cena miesięczna od czerwca roku 2021. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w grudniu 2023 r. 491,72 zł/MWh, co stanowi spadek o 54,68 zł/MWh względem analogicznej ceny z listopada 2023 r.

Gaz ziemny

Podsumowanie 2023 r.

Wolumen obrotu gazem ziemnym na TGE wyniósł w 2023 r. 133 100 018 MWh, co oznacza spadek o 6,0 proc. w stosunku do roku 2022. Obroty na rynku spot ukształtowały się na poziomie 18 235 816 MWh (spadek o 19,7 proc.), natomiast na rynku terminowym (RTPG) osiągnęły wartość 114 864 202 MWh (spadek o 3,4 proc.). W zakresie rynku spot wolumen na Rynku Dnia Następnego gazu wyniósł 14 865 537 MWh (spadek o 17,4 proc.), a na Rynku Dnia Bieżącego gazu – 3 370 279 MWh (spadek o 28,4 proc.).

Średnioważona cena na RDNiBg wyniosła w 2023 r. 213,94 zł/MWh, co oznacza spadek o 333,85 zł/MWh względem roku 2022. Z kolei na rynku terminowym cena średnioważona kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) ukształtowała się w roku 2023 na poziomie 267,65 zł/MWh, czyli o 278,73 zł/MWh niższym od analogicznej ceny z notowań kontraktu GAS_BASE_Y-23 w roku 2022.

Podsumowanie grudnia 2023 r.

Na rynku gazu ziemnego zawarto w grudniu 2023 r. transakcje o wolumenie 11 963 178 MWh, co oznacza spadek r/r o 31,7 proc.

Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła 175,68 zł/MWh i jest to spadek o 35,69 zł/MWh względem listopada 2023 r. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w grudniu 2023 r. 182,33 zł/MWh, czyli o 46,13 zł/MWh mniej względem analogicznej ceny tego kontraktu w listopadzie 2023 r.

Prawa majątkowe

Podsumowanie 2023 r.

Łączny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej z OZE ukształtował się w ubiegłym roku na poziomie 19 687 093 MWh (spadek r/r o 20,5 proc.). Cena średnioważona na sesjach RPM wyniosła w 2023 r. dla instrumentu PMOZE_A 158,18 zł/MWh, czyli o 33,62 zł/MWh mniej w porównaniu do roku 2022. Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej w roku 2023 osiągnął wartość 110 390 toe, co oznacza wzrost r/r o 12,7 proc. Średnia ważona wolumenem cena instrumentu PMEF_F wyniosła na sesjach roku ubiegłego 2 121,48 zł/toe – o 162,75 zł/toe mniej niż w roku 2022.

Podsumowanie grudnia 2023 r.

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się
w grudniu 2023 r. na poziomie 1 394 116 MWh, co stanowi spadek r/r o 27,6 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 60,29 zł/MWh i oznacza to spadek o 5,75 zł/MWh względem listopada 2023 r. Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej zmalał w grudniu 2023 r. o 14,0 proc. r/r, do poziomu 10 155 toe.Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 097,47 zł/toe – wzrost względem listopada 2023 r. o 32,61 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Podsumowanie 2023 r.

Obrót gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE osiągnął w 2023 r. wolumen 42 344 447 MWh, co stanowi najwyższy wynik w historii Rejestru Gwarancji Pochodzenia, a zarazem wzrost o 1,1 proc. w stosunku do roku 2022.

Podsumowanie grudnia 2023 r.

W grudniu 2023 r. wolumen obrotu gwarancjami ukształtował się na poziomie 2 259 484 MWh, co stanowi spadek o 57,2 proc. względem grudnia roku 2022. Średnia ważona cena wyniosła 22,53 zł/MWh, co oznacza wzrost o 0,60 zł/MWh w stosunku do listopada 2023 r.

Towary rolno-spożywcze

W 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Załącznik do Informacji prasowej

Podsumowanie działalności TGE w grudniu 2023 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM14 491 10514 144 50011 327 116
RDB (RTG)521 874266 195429 187
RDN (RTG)5 385 8915 980 9023 006 479
RTPE (OTF)8 583 3407 897 4037 891 449
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM11 963 17816 867 59117 522 469
RDBg (RTG)314 053334 944456 338
RDNg (RTG)1 574 2322 353 0802 212 824
RTPG (OTF)10 074 89314 179 56714 853 307
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM1 394 1161 026 2481 925 898
zielone certyfikaty1 359 098991 2271 903 177
sesje RPM (RTG)323 681353 462557 352
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)1 035 416637 7661 345 825
błękitne certyfikaty35 01835 02022 721
sesje RPM (RTG)22 33220 26019 341
TP na RPM (RTG)12 68614 7603 380
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM10 1557 55511 801
sesje RPM (RTG)9 3947 55311 787
TP na RPM (RTG)761214
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM2 259 4841 694 1895 283 285
OZE2 259 4841 694 1895 283 285
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM000
pszenica klasy A000
pszenica klasy B000
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A000

źródło informacji: Towarowa Giełda Energii