Podsumowanie działalności TGE w lipcu 2021 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w lipcu 2021 r. została wyłączona Aktualności, firma tygodnia

W lipcu na TGE odnotowano wzrost obrotów energią elektryczną oraz gazem ziemnym. Na rynku terminowym gazu ziemnego wolumen obrotu przekroczył 15 TWh, po raz pierwszy od października roku 2018.

TGE logo

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w lipcu 2021 roku 21 371 096 MWh, co oznacza wzrost o 12,6 proc. w stosunku do lipca 2020 roku. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w lipcu br. na poziomie 378,00 zł/MWh i jest to wzrost o 24,44 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a zarazem również najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2022 (BASE_Y-22) wyniosła w lipcu 351,22 zł/MWh, co stanowi wzrost o 6,39 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu 2021 r.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w lipcu transakcje o wolumenie 16 849 011 MWh. Oznacza to wzrost r/r o 32,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg wyniosła w lipcu 171,98 zł/MWh i jest to wzrost o 33,64 zł/MWh względem poprzedniego miesiąca, a zarazem również najwyższa cena miesięczna w historii tego rynku. Z kolei na RTPG cena średnia ważona kontraktu z dostawą w roku 2022 (GAS_BASE_Y-22) wyniosła w lipcu 129,20 zł/MWh, czyli o 15,31 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w czerwcu 2021 r.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł w lipcu 1 716 150 MWh, co stanowi spadek r/r o 7,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 173,76 zł/MWh i oznacza to wzrost o 11,85 zł/MWh względem czerwca br.

Obrót prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej wzrósł w lipcu o 50,0 proc. r/r, do poziomu 9 936 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 297,29 zł/toe (wzrost względem czerwca br. o 171,57 zł/toe).

Gwarancje pochodzenia

Obrót Gwarancjami Pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniósł 2 030 483 MWh, co stanowi wzrost o 2,0 proc. r/r. Średnia ważona cena wyniosła w lipcu 1,46 zł/MWh i jest to wzrost w stosunku do czerwca br. o 0,02 zł/MWh.

Towary rolno-spożywcze

W lipcu na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem21 371 09618 139 17218 987 197
RDB (RTG)201 349215 634221 661
RDN (RTG)2 984 3022 673 9342 679 341
RTPE (OTF)18 185 44615 249 60416 086 194
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem16 849 01113 623 24012 681 952
RDBg (RTG)297 846269 459372 501
RDNg (RTG)794 832721 128999 624
RTPG (OTF)15 756 33312 632 65311 309 827
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh) w roku poprzednim
Razem1 716 1502 484 5631 860 289
zielone certyfikaty1 681 4352 453 1491 800 285
sesje RPM (RTG)807 356836 673863 798
sesje RTPM (OTF)00
TP na RPM (RTG)874 0791 616 477936 487
błękitne certyfikaty34 71631 41460 004
sesje RPM (RTG)31 89228 74745 657
TP na RPM (RTG)2 8242 66714 347
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen (toe)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (toe)
w roku poprzednim
Razem9 93611 0476 625
sesje RPM (RTG)8 30610 6026 625
TP na RPM (RTG)1 6304450
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen (MWh)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (MWh)
w roku poprzednim
Razem2 030 4832 743 9601 989 975
OZE2 030 4832 743 9601 989 975
kogeneracja000
Towary rolno-spożywczeWolumen miesięczny
(t)
Wolumen (t)
w miesiącu poprzednim
Wolumen miesięczny (t)
w roku poprzednim
Razem000
pszenica klasy A000
pszenica klasy B000
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000