Lublin: Działania na rzecz integracji ze społecznością romską

Możliwość komentowania Lublin: Działania na rzecz integracji ze społecznością romską została wyłączona Aktualności, Samorząd

Wyjazdy integracyjne, wzajemne poznawanie obyczajów czy zakup podręczników, to tylko niektóre z działań realizowanych przez Miasto Lublin na rzecz integracji społeczności romskiej. W tym roku na ten cel przekazano ponad 120 tys. zł pochodzących z dotacji w ramach Programu integracji społecznej i obywatelskiej Romów w Polsce na lata 2021-2030. Wszystkie zadania realizowane są we współpracy z asystentem edukacji romskiej.

podręczniki, książki, edukacja niweluje nierówności społeczne

– Działania proponowane przez Miasto Lublin mają charakter integracyjny, więc skierowane są zarówno do Romów, jak i pozostałych mieszkańców Lublina. Ich celem jest pobudzenie wzajemnych relacji, poznanie się i nawiązanie kontaktów, które wzmocnią poczucie jedności. Duży nacisk kładziemy na edukację, która jest kluczowym narzędziem poprawy poziomu integracji. Doskonałą okazją do integracji społecznej są też wspólne wyjazdy rekreacyjne, jak i spotkania okolicznościowe dające możliwość znalezienia tego co nas łączy – mówi Mirosław Jarosiński, Zastępca Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin.

W lipcu 2021 r. dzieci i młodzież romska i nieromska uczestniczyła w wyjeździe nad morze. Wspólne kolonie były okazją do poznania się i integracji grupy składającej się z 15 dzieci romskich i 15 nieromskich w różnym wieku. Możliwość uczestniczenia w wakacyjnym wyjeździe była elementem motywującym do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej i stanowiła formę nagrody za sumienny udział w zajęciach szkolnych.

Ważnym obszarem działań na rzecz integracji jest wsparcie edukacyjne dla uczniów romskich. W celu usprawnienia nauki i podniesienia poziomu wykształcenia wśród społeczności romskiej zakupione będą podręczniki, przybory szkolne, a także stroje sportowe i obuwie sportowe dla uczniów romskich. Nabycie wymaganych podręczników i przyborów szkolnych umożliwi uczniom romskim efektywne uczestnictwo we wszystkich działaniach realizowanych podczas zajęć lekcyjnych oraz w przygotowywaniu prac domowych. Posiadanie własnych podręczników będzie elementem motywującym do osiągania lepszych wyników w nauce, czynnego uczestnictwa we wszystkich formach zadań organizowanych przez nauczycieli, a przede wszystkim zachętą do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej. Odpowiednie stroje i obuwie sportowe umożliwią uczniom aktywny udział we wszystkich działaniach sportowych realizowanych na terenie szkół do których uczęszczają, co wpłynie pozytywnie na ich rozwój psychoruchowy.

W nowym roku szkolnym 2021/2022 odbędzie się integracyjny wyjazd na wycieczkę szkolną dla uczniów romskich i nieromskich. Możliwość wzięcia udziału w wycieczce szkolnej będzie, tak jak udział w koloniach, elementem motywującym do aktywnego uczestnictwa w edukacji szkolnej i formą nagrody za sumienny udział w zajęciach szkolnych. Wysoka frekwencja będzie warunkiem udziału w wycieczce. Zadanie zrealizuje Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 w Lublinie.

W okresie Świąt Bożego Narodzenia, w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 26  w Lublinie, odbędzie się integracyjne spotkanie wigilijne. Będzie okazją do nawiązania wzajemnych kontaktów, wzmacniania już istniejących więzi oraz poznania obyczajów zarówno romskich jak i nieromskich.