LowPeak i highPeak, czyli dwa nowe instrumenty na Towarowej Giełdzie Energii

Możliwość komentowania LowPeak i highPeak, czyli dwa nowe instrumenty na Towarowej Giełdzie Energii została wyłączona Aktualności

Towarowa Giełda Energii wprowadza dwa nowe instrumenty na rynku terminowym energii elektrycznej: lowPeak (10-godzinny szczyt przedwieczorny) oraz highPeak (5-godzinny szczyt wieczorny). Nowe instrumenty pozwolą rozszerzyć ofertę produktową TGE zgodnie z oczekiwaniami uczestników rynku, a także przyczynią się do zwiększenia efektywności zarządzania ich portfelem handlowym.

TGE-logotyp-pion

Oczekiwania rynku stale ewoluują, zmienia się także profil zapotrzebowania, co wynika ze zwiększonego udziału generacji OZE i autoprodukcji (głównie prosumenckiej). W tym kontekście dotychczasowa struktura produktów terminowych w podziale na produkty 24-godzinne BASE oraz 15-godzinny profil szczytowy PEAK wydaje się przyszłościowo niewystarczająca. Produkty terminowe, szczególnie w godzinach szczytowych, nie odpowiadają w pełni potrzebom wynikającym z generacji źródeł fotowoltaicznych, z drugiej strony istnieje silna presja, by zapobiegać ryzyku cenowemu w godzinach szczytu wieczornego oraz w sytuacji konieczności dynamicznego pokrycia potrzeb systemu przez źródła konwencjonalne. W związku z powyższym Towarowa Giełda Energii, w porozumieniu z uczestnikami rynku, zdecydowała się na wdrożenie dwóch nowych instrumentów terminowych, które będą oferowane równolegle do produktów obecnie notowanych na platformie OTF, tj. BASE, PEAK oraz OFFPEAK. Mowa o instrumentach:

  • lowPeak (L-PEAK) – 10-godzinny szczyt przedwieczorny dla dostawy w czasie od godz. 07.00 do 17.00 (godziny handlowe 8.00–17.00),
  • highPeak (H-PEAK) – 5-godzinny szczyt wieczorny dla dostawy w czasie od godz. 17.00 do 22.00 (godziny handlowe 18.00–22.00).

Biorąc pod uwagę fakt, że oba instrumenty są przewidziane dla okresu dostawy tylko w dni robocze w ujęciu: tygodniowym (w czterech seriach), miesięcznym oraz kwartalnym (w dwóch kolejnych seriach), notowanych przez cały rok, można śmiało powiedzieć, że lista dostępnych na rynku terminowym instrumentów rozszerzyła się de facto o sześć produktów instrumentu Peak.

Wdrożenie nowych instrumentów wpisuje się zarówno w działania TGE związane z rozszerzeniem oferty dla sektora OZE, czego przykładem było uruchomienie w 2022 r. indeksów SPOT bazujących na profilach produkcji generacji wiatrowej oraz PV, jak i w optymalizację całego sektora elektroenergetycznego w obszarze handlu na rynku giełdowym. Nowe rozwiązania są także zgodne z projektowanymi zmianami zasad funkcjonowania rynku energii w Europie, wynikającymi z projektu Electricity Market Design i przebiegającej w Polsce dynamicznej transformacji sektora elektroenergetycznego – zapewnia Piotr Listwoń, wiceprezes zarządu TGE.

Zakłada się, że wprowadzone rozwiązania – lowPeak i highPeak – przyczynią się m.in. do: poprawy płynności grupy produktów terminowych w godzinach szczytowych, zmniejszenia kosztów i ryzyka zabezpieczenia pozycji kontraktowych (tzw. ryzyka bazy dla zmieniającego się dynamicznie profilu zapotrzebowania), wzrostu elastyczności narzędzi zabezpieczających i ograniczenia depozytu dla produktów o krótszym okresie dostawy, lepszej odpowiedzi generacji PV przez produkty w godzinach szczytowych (L-PEAK), a także do pełniejszej informacji rynkowej w zakresie cen zmieniającego się profilu zapotrzebowania czy sytuacji w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym.

Nowe produkty zostały skonsultowane z Członkami Giełdy oraz z towarzystwami branżowymi zasiadającymi w Radzie Rynku przy TGE.

źródło informacji: TGE