Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2023 r.

Możliwość komentowania Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2023 r. została wyłączona Aktualności

Obroty energią elektryczną na rynku spot wzrosły w kwietniu br. o 58,6 proc. r/r, do poziomu 4 701 380 MWh. Natomiast łączny wolumen obrotu na tym rynku od początku roku przekroczył już 20 TWh, do czego w poprzednich latach dochodziło najwcześniej w lipcu.

grafika TGE

Energia elektryczna

Wolumen obrotu energią elektryczną na TGE wyniósł w kwietniu 2023 r. 11 150 690 MWh, co oznacza spadek o 9,2 proc. w stosunku do kwietnia 2022 r. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDN ukształtowała się w kwietniu br. na poziomie 580,97 zł/MWh i jest to wzrost o 3,10 zł/MWh w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na RTPE średnia ważona cena kontraktu rocznego z dostawą pasmową w roku 2024 (BASE_Y-24) wyniosła w kwietniu 2023 r. 763,22 zł/MWh, co stanowi wzrost o 24,57 zł/MWh względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu br.

Gaz ziemny

Na rynku gazu ziemnego zawarto w kwietniu 2023 r. transakcje o wolumenie 8 571 610 MWh, co stanowi wzrost r/r o 12,7 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na RDNiBg ukształtowała się na poziomie 222,28 zł/MWh, co stanowi spadek o 3,13 zł/MWh względem miesiąca poprzedniego. Z kolei na RTPG średnia ważona cena kontraktu z dostawą w roku 2024 (GAS_BASE_Y-24) wyniosła w kwietniu br. 292,33 zł/MWh, czyli o 25,61 zł/MWh więcej względem analogicznej ceny tego kontraktu w marcu br.

Prawa majątkowe

Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtował się w kwietniu 2023 r. na poziomie 2 104 371 MWh, co stanowi spadek r/r o 38,9 proc. Średnia ważona wolumenem obrotu cena na sesjach RPM wyniosła dla instrumentu PMOZE_A 198,86 zł/MWh i jest to spadek o 15,73 zł/MWh względem marca 2023 r.

Obroty prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej spadły w kwietniu 2023 r. o 9,0 proc. r/r, do poziomu 8 297 toe. Średnia ważona cena sesyjna instrumentu PMEF_F wyniosła 2 148,78 zł/toe, co oznacza wzrost względem marca br. o 57,36 zł/toe.

Gwarancje pochodzenia

Obroty gwarancjami pochodzenia dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE wyniosły w kwietniu 2023 r. 3 734 846 MWh, co stanowi wzrost o 10,0 proc. r/r. Średnia ważona cena gwarancji dla energii elektrycznej wytworzonej w OZE ukształtowała się na poziomie 10,93 zł/MWh i stanowi to spadek o 0,07 zł/MWh w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Towary rolno-spożywcze

W kwietniu 2023 r. na Giełdowym Rynku Rolnym nie zawarto żadnej transakcji.

Podsumowanie działalności TGE w kwietniu 2023 r.

Energia elektrycznaWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM11 150 69012 788 41912 284 991
RDB (RTG)335 132378 683151 620
RDN (RTG)4 366 2483 966 0552 811 833
RTPE (OTF)6 449 3108 443 6829 321 538
Gaz ziemnyWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM8 571 61014 280 8517 603 200
RDBg (RTG)351 300464 951491 586
RDNg (RTG)1 309 1521 559 2701 526 784
RTPG (OTF)6 911 15812 256 6305 584 830
Prawa majątkowe dla energii elektrycznej z OZEWolumen miesięczny (MWh)Wolumen
w miesiącu poprzednim
(MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM2 104 3712 039 9103 441 889
zielone certyfikaty2 074 9622 000 2443 405 874
sesje RPM (RTG)434 161496 159643 500
sesje RTPM (OTF)000
TP na RPM (RTG)1 640 8001 504 0852 762 374
błękitne certyfikaty29 40939 66636 015
sesje RPM (RTG)27 36533 67526 971
TP na RPM (RTG)2 0435 9919 044
Prawa majątkowe dla efektywności energetycznejWolumen miesięczny
(toe)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(toe)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(toe)
RAZEM8 29711 7139 117
sesje RPM (RTG)8 26111 6329 044
TP na RPM (RTG)358273
Gwarancje pochodzenia energii elektrycznejWolumen miesięczny
(MWh)
Wolumen
w miesiącu poprzednim (MWh)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(MWh)
RAZEM3 734 8465 869 5653 394 676
OZE3 734 8465 869 5653 394 676
kogeneracja000
Towarowy rolno-
-spożywcze
Wolumen miesięczny
(t)
Wolumen
w miesiącu poprzednim
(t)
Wolumen miesięczny
w roku poprzednim
(t)
RAZEM00700
pszenica klasy A000
pszenica klasy B00700
pszenica klasy C000
żyto klasy B000
żyto klasy C000
kukurydza klasy A000
rzepak klasy A000

źródło informacji: TGE