NASZ PATRONAT: IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich

Możliwość komentowania NASZ PATRONAT: IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich została wyłączona Aktualności, It, Nauka, porady ekspertów

W Krakowie, w dniach 13-15 czerwca 2019 r. w ramach obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości i budowy państwowości odbywa się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich i XXVI Kongres Techników Polskich.

Wydarzenia zostały objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa”.

Pierwszy Kongres Techników Polskich (KTP), który zgromadził polskich inżynierów odbył się w 1882 roku, kiedy Polska była jeszcze pod zaborami. Celem zjazdów była i jest do dnia dzisiejszego integracja środowiska i wymiana wiedzy oraz doświadczeń. Jest to szczególnie ważne w dobie IV rewolucji przemysłowej (Industry 4.0), dlatego powrócono do tradycji wspólnych spotkań i debat polskich twórców techniki. W globalnym świecie spotkanie polskich inżynierów, pracujących i odnoszących sukcesy poza granicami kraju z tymi, którzy tu i teraz dążą do dynamicznego rozwoju Polski jest sprawą o fundamentalnym znaczeniu dla przyszłości Polski oraz jej miejsca w Europie i w świecie.

O historii Światowych Zjazdów Inżynierów Polskich czytaj TUTAJ

Kongresy Techników Polskich

Miejscem integrującym polskich inżynierów były Zjazdy i Kongresy zwoływane przez stowarzyszenia oraz organizacje naukowo-techniczne działające w czasie zaborów, II Rzeczypospolitej Polskiej, w PRL oraz w III RP.

Zjazdy Techników Polskich w liczbach:

 • okres zaborów – 7 zjazdów
 • okres PRL  – 9 kongresów
 • po roku 1989 – 4 kongresy

 

Ważnym nurtem kongresowej dyskusji było rozliczenie działalności NOT w okresie PRL oraz wypracowanie założeń funkcjonowania ruchu stowarzyszeniowego po przemianach ustrojowych. Wówczas środowisko techniczne wyraziło zadowolenie z przemian, jednakże niepokój uczestników budził sposób prywatyzacji dobrych przedsiębiorstw państwowych i deprecjacja dorobku polskich inżynierów. W toku branżowych i regionalnych dyskusji wypracowano ponad 200 wniosków i postulatów, które w dużej mierze związane były z włączeniem się środowiska technicznego do przystosowania polskiej gospodarki do wejścia w struktury Unii Europejskiej. Za najważniejszy cel uznano zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki.

W kolejnych latach nadal rozszerzono formułę KTP i zapraszano do współpracy inne jednostki. Jubileuszowy, XXV Kongres Techników Polskich odbył się wspólnie ze Światowym Zjazdem Inżynierów Polskich we Wrocławiu w 2016r. Jego organizatorami były Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Politechnika Warszawska, Rada Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej, Europejska Federacja Polonijnych SNT, Akademia Inżynierska w Polsce, Rada Główna Instytutów Badawczych i Politechnika Wrocławska.

To właśnie podczas XXV KTP i III ŚZIP podjęto decyzję, że kolejne spotkanie tj. XXVI KTP i IV ŚZIP – odbędzie się w czerwcu 2019 r. w Krakowie.

Obecne spotkanie odbywające się w Krakowie współorganizowane jest przez środowisko techniczno-naukowe miasta, tj.: Akademię Górniczo Hutniczą oraz Politechnika Krakowską. W tym roku tematem przewodnim obrad jest – „Inżynierowie Przyszłości” (AI – sztuczna inteligencja i jej implikacje kulturowe, społeczne i gospodarcze), jako nawiązanie do trwającej obecnie w świecie IV rewolucji przemysłowej (Industry 4.0), która stawia olbrzymie wyzwania przed polską nauką, techniką i gospodarką.

Organizatorzy

DZIEŃ PIERWSZY – 13.06.2019

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (ul. Mickiewicza 30) Gmach Główny, Aula

Sesja otwierająca

 •  Otwarcie i powitanie uczestników XXVI KTP i IV ŚZIP
 • Wystąpienia gości
 • Wykłady inauguracyjne:
  Inżynier w odzyskaniu Niepodległości i budowie państwowości
  – Ewa Mańkiewicz-Cudny – Prezes FSNT-NOT, Redaktor Naczelna Przeglądu Technicznego
  Inżynier przyszłości
  – prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Przewodniczący KRASP, Rektor Politechniki Warszawskiej

12:00  14:00

Inżynierowie przyszłości w 100-lecie Odzyskania Niepodległości
Plenarna sesja panelowa

Moderatorzy:
– prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor Akademii Górniczo-Hutniczej
– prof. dr inż. Andrzej Nowak – Prezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej (Auburn University)


14:00  15:00

Obiad


15:00  17:00

Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości
Sesja plenarna

 Referat wprowadzający:
100-lecie Akademii Górniczo-Hutniczej – kontekst społeczno-polityczny
dr hab. Anna Siwik – Prorektor ds. Studenckich Akademii Górniczo-Hutniczej
Moderatorzy:
dr inż. Janusz Romański – Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Polonia Technica, Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej
– prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy Akademii Górniczo-Hutniczej


19:30

Gala Inżynierska
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
ACK Klub STUDIO, ul. Budryka 4

 • Uroczyste wręczenie:
 • Tytułu „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego”
 • Tytułu „Mistrza Techniki FSNT-NOT”
 • Występ artystyczny

DZIEŃ DRUGI –  14.06.2019

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (ul. Mickiewicza 30)


9:30  11:15

Konferencje naukowo-techniczne
(równoległe sesje tematyczne)

 Inżynier – propozycja młodych
Centrum Dydaktyki, budynek U-2, ul. Reymonta 7
Moderatorzy:
dr hab. inż. Artur Badyda – Politechnika Warszawska
dr inż. Marian Zastawny – Stowarzyszenie Techników Polskich w Wlk. Brytanii

Inżynier a środowisko
Gmach Główny AGH, Aula
Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Jerzy Zwoździak – Akademia Wojsk Lądowych
mgr inż. Wojciech Rogalski – Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii


11:15  11:30

Przerwa kawowa


11:30  13:15

Konferencje naukowo-techniczne
(równoległe sesje tematyczne)

 Inżynier a medycyna
Gmach Główny AGH, Aula
Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko – Politechnika Warszawska
dr Jerzy Orkiszewski – US-Polish Trade Council
Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)
Centrum Dydaktyki, budynek U-2, ul. Reymonta 7
Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk – Politechnika Śląska
prof. Piotr Moncarz – Stanford University


13:15  14:15

Obiad


14:15  16:00

Konferencje naukowo-techniczne
(równoległe sesje tematyczne)

 Inżynier w IT
Gmach Główny AGH, Aula
Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Bogusław Smólski – Komitet Elektroniki i Telekomunikacji PAN
inż. Krzysztof Kluczewski – General Motors Canada
Inżynier a infrastruktura
Centrum Dydaktyki, budynek U-2, ul. Reymonta 7
Moderatorzy:
prof. dr hab. inż. Leszek Rafalski – Instytut Badawczy Dróg i Mostów
mgr inż. Andrzej Tombiński – Stowarzyszenie Polskich Inżynierów i Techników w Austrii


16:00  17:30 – Sesja Zamykająca

Gmach Główny AGH, Aula

Przedstawienie przez moderatorów wniosków z dyskusji panelowych i tematycznych
Dyskusja
Przyjęcie:
– Uchwały XXVI Kongresu Techników Polskich
– Przesłania IV Światowego Zjazdu Inżynierów Polskich


19:30 – Gala Polacy Razem

Hotel Swing, ul. Dobrego Pasterza 124

Rozstrzygniecie konkursu TECHNICUS 2019 na najlepszą książkę techniczną oraz na najlepszy poradnik techniczny
Wręczenie Medalu im. Piotra Stanisława Drzewieckiego

DZIEŃ TRZECI – 15.06.2019

ul. Floriana Straszewskiego 28, Kraków


9:00  13:00 – Zwiedzanie: Centrum Cyklotronowe w Krakowie lub historycznego centrum Krakowa

13:00  16:00 – Krakowski Dom Technika NOT

Uroczyste spotkanie Prezesów Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych oraz działaczy polonijnych z Zarządem Głównym FSNT-NOT, Prezydium Zarządu Krakowskiej Rady FSNT-NOT i Komitetem Sterującym XXVI KTP i IV ŚZIP

Źródło: http://szip.org.pl/