Jaki ma być inżynier przyszłości?

Możliwość komentowania Jaki ma być inżynier przyszłości? została wyłączona Aktualności, Nauka

W Auli Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 15 czerwca odbył się IV Światowy Zjazd Inżynierów Polskich (SZIP) zwołany razem z XXVI Kongresem Techników Polskich (KTP). W Zjeździe wzięło udział ok. 300 osób, w tym polonijni inżyniero­wie z Kanady, Stanów Zjednoczonych, Australii, Litwy, Austrii, Grecji, Niemiec, Francji, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii oraz liczna reprezentacja polskiego środowi­ska inżynierskiego z uczelni technicz­nych, instytutów badawczych i innowa­cyjnych firm.

Hasłem przewodnim obrad był „Inżynier Przyszłości”. Fot. FSNT-NOT

Gości i uczestników wydarzenia powitał gospodarz miejsca obrad XXVI KTP i IV SZIP – prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Rektor AGH.
Przesłanie od Prezydenta Rzeczypospoli­tej Polskiej Pana Andrzeja Dudy (przeby­wającego w tym czasie w USA), który objął Zjazd i Kongres Patronatem Narodowym w Stulecie Odzyskania Niepodległości, odczytał minister Andrzej Dera, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta.
Hasłem przewodnim obrad był „Inżynier Przyszłości”. Referat wprowadzający wygłosił prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rektor Politechniki Warszawskiej. Po tym refe­racie odbyła się plenarna sesja panelowa pn. „Inżynierowie przyszłości w 100-lecie Odzyskania Niepodległości”, której mo­deratorami byli prof. dr hab. inż. Tadeusz Słomka – Rektor AGH i prof. dr inż. Andrzej Nowak – Prezes Rady Polskich In­żynierów w Ameryce Północnej (Auburn University). Jako paneliści wystąpili: prof. Jerzy Hausner (UE Kraków), prof. dr hab. inż. Jan Kazior (PK), prof. dr hab. inż. Ta­deusz Łodygowski (PP), Mariusz Kondra­ciuk (Siemens), dr Wojciech Kamieniecki (NCBR).

Tematem kolejnej sesji byli ”Inżynierowie polscy w dziele Niepodległości”. Referat wprowadzający: 100-lecie AGH – kontekst społeczny i polityczny – wygłosiła dr hab. Anna Siwik – Prorektor ds. Studenckich AGH. Moderatorami tej sesji byli dr inż. Janusz Romański – Prezes Stowarzyszenia Polskich Inżynierów Polonia Technica, Wiceprezes Rady Polskich Inżynierów w Ameryce Północnej i prof. dr hab. inż. Jerzy Lis – Prorektor ds. Współpracy AGH. W panelu wystąpili prof. Wojciech Stan­kiewicz z Litwy, dr inż. Piotr Szymczak (prezes SEP), prof. Janusz Zastocki z Polo­nia Technica (USA) i Bronisław Hynowski z Towarzystwa Kultury Technicznej.
Wieczorem, na uroczystej Gali Inżynier­skiej wręczono tytuły „Złotego Inżyniera Przeglądu Technicznego” oraz tytuły „Mistrza Techniki FSNT-NOT”. Mistrzem Techniki 2018 został tramwaj Moderus Gamma – dzieło firmy Modertrans z Po­znania.Galę uświetnił występ artystyczny Zespołu Pieśni i Tańca Krakus oraz Chór Con Fuoco AGH.

W kolejnych dniach Zjazdu i Kongresu odbyły się sesje tematyczne o tematyce: „Inżynier a środowisko”, „Inżynier – propozycja młodych”, „Inżynier w świecie maszyn (Industry 4.0)”, „Inżynier a me­dycyna”, „Inżynier w IT” oraz „Inżynier a infrastruktura”.

Fot. FSNT-NOT

Po sesji zamykającej, która przyjęła Uchwałę i Przesłanie IV Zjazdu i XXVI Kongresu, odbyła się Gala Polacy Razem, na której wyróżniono grupę inżynierów Medalem im. Piotra S. Drzewieckiego. Wręczono również Puchary NOT przy­znane w konkursie TECHNICUS 2019 na najlepszą książkę i poradnik techniczny. Wyróżnienia z okazji 15-lecia Europej­skiej Federacji Polonijnych Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych wręczyli koledzy z EFPSNT.
Zjazd zakończyło spotkanie Prezesów Polonijnych SNT oraz działaczy polonij­nych z Zarządem Głównym FSNT-NOT, Prezydium Zarządu Krakowskiej Rady FSNT-NOT i Komitetem Sterującym XXVI KTP i IV ŚZIP.
Partnerami IV SZIP i XXVI KTP były: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębior­czości, KGHM Polska Miedź i Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Oprac. na podstawie materiałów przy­gotowanych przez: Janusz M. Kowalski specjalista ds. PR FSNT-NOT