„Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” – finał konkursu filmowego KRUS dla młodzieży

Możliwość komentowania „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” – finał konkursu filmowego KRUS dla młodzieży została wyłączona Aktualności

26 listopada 2021 roku w  Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się gala finałowa III Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa”, podczas której laureaci konkursu otrzymali nagrody.

Laureaci III Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” ze współorganizatorami i fundatorami nagród
Laureaci III Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” ze współorganizatorami i fundatorami nagród

Celem konkursu, organizowanego przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2019 roku, jest propagowanie wśród młodzieży bezpiecznych zachowań związanych z  pracą na terenie gospodarstwa rolnego, a także popularyzowanie światowej strategii prewencji w dziedzinie bezpieczeństwa pracy Międzynarodowego Stowarzyszenia Zabezpieczenia Społecznego – ISSA (ang. International Social Security Association), do którego Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego należy od 1991 roku.

W  tym roku zadaniem konkursowym było zobrazowanie filarów strategii „Wizja Zero”, którymi są bezpieczeństwo, zdrowie i dobrostan oraz  co najmniej jednej z  jej 7 Złotych Zasad, ze szczególnym zwróceniem uwagi na Zasadę 1 – Przejmij inicjatywę – zaangażuj się, także w  kontekście zagrożeń wynikających z  sytuacji epidemicznej, spowodowanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Do konkursu zakwalifikowało się 26 filmów, spośród których 28 października 2021 roku Komisja Konkursowa, pod przewodnictwem Prezes KRUS dr Aleksandry Hadzik, wybrała trzy najlepsze filmy oraz wyróżniła cztery kolejne. Przyznane zostały również dwie nagrody specjalne.

Laureatami III Ogólnopolskiego Konkursu dla Młodzieży „Moja Wizja Zero – Rolnik Liderem Bezpieczeństwa” zostali: I  miejsce – Karolina Matusiak, II miejsce – Filip Bareja, III miejsce – Patryk Sokołowski. Wyróżnienia w  konkursie otrzymali: Gabriel Łakomy, Mateusz Skwierczyński, Wojciech Urban, Samuel Pawełczyk. Nagroda specjalna Głównego Inspektora Pracy została przyznana Karolinie Matusiak, natomiast nagrodę specjalną Agro Ubezpieczenia otrzymał Konrad Strama.

Współorganizatorami i  fundatorami nagród w konkursie są: Ministerstwo Rolnictwa i  Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych, Fundacja PGE, Agencja Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz patronem medialnym TVP Info.

Strategia „Wizja Zero” w sektorze rolniczym w Polsce

Głównym celem Strategii „Wizja Zero” w  sektorze rolniczym jest zmniejszanie wypadków przy pracy i  chorób zawodowych, co wiąże się ze stworzeniem lepszych warunków pracy i poprawą zdrowia rolników. Strategia opiera się na przekonaniu, że wypadki przy pracy i choroby zawodowe można wyeliminować, jeśli zastosuje się odpowiednią strategię prewencji.

Innowacją w  strategii „Wizja Zero” jest zwrócenie uwagi na trzy wymiary pracy człowieka: bezpieczeństwo, zdrowie i  dobrostan, które mają kluczowy wpływ na wystąpienie lub nie wypadków, urazów czy też chorób spowodowanych pracą. Strategia opiera się na 7 Złotych Zasadach, których zastosowanie pomaga ograniczyć ryzyko niepożądanych zdarzeń, tj. aby nikt nie został pozbawiony życia lub zdrowia w pracy.