Andrzej Łyskowski: Chcemy, aby nasi pracownicy byli zadowoleni i dumni z miejsca pracy

Możliwość komentowania Andrzej Łyskowski: Chcemy, aby nasi pracownicy byli zadowoleni i dumni z miejsca pracy została wyłączona Aktualności, Biznes, firma tygodnia

Z Andrzejem Łysakowskim prezesem Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A., rozmawia Radosław Nosek

Laureaci XIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, pod honorowym patronatem Prezydenta RP, Fot. Jakub Szymczyk - zdjęcie pochodzi z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP
Laureaci XIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, pod honorowym patronatem Prezydenta RP, Fot. Jakub Szymczyk – zdjęcie pochodzi z oficjalnego serwisu fotograficznego Kancelarii Prezydenta RP

Zakłady Chemiczne NITRO-CHEM S.A znalazły się w wąskim gronie 20 przedsiębiorstw w Polsce – laureatów XIII edycji konkursu „Pracodawca Przyjazny Pracownikom”, pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Jakie działania Przedsiębiorstwa w  największym stopniu zdecydowały o  przyznaniu tak prestiżowego wyróżnienia?

Zgodnie z  regulaminem konkursu, jego celem jest promowanie pracodawców, którzy wyróżniają się w  stosowaniu dobrych praktyk w zakresie przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności poprzez stabilność zatrudnienia, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i  higieny pracy oraz prawa do zrzeszania się w  związki zawodowe.

Nitro-Chem jest postrzegany na rynku pracy przez pracowników spółki jak pracodawca solidny, rzetelny, szanujący prawa pracownicze. Relacje z załogą i reprezentującymi ją związkami zawodowymi są partnerskie, oparte na wzajemnej współpracy i  dialogu społecznym, angażującym pracowników w sprawy zakładu pracy.

Wynik finansowy firmy za ostatnie lata był na poziomie wysokim, wcześniej nieosiąganym, a  część środków została przeznaczona na dodatkowe premie dla pracowników. Dokonano również podziału nagrody z zysku, której część została przeznaczona na dofinansowanie funduszu socjalnego.

Prowadzone są również remonty pomieszczeń socjalnych oraz podejmowane są działania poprawiające ogólne warunki pracy. Została zakupiona odzież ochronna lepszej jakości, jak również środki ochrony indywidualnej pracowników. Ponadto prowadzony jest program poleceń pracowniczych gratyfikujący pracowników, co za tym idzie są oni zmotywowani, wiedząc, że mają realny wpływ na kształtowanie kadry pracowniczej zakładu oraz świadomość tego, że pracodawca liczy się z ich zdaniem.

Jak wygląda sytuacja kadrowa firmy? Czy występują problemy jeśli chodzi o  pozyskiwanie wykwalifikowanych pracowników? Jakie perspektywy rozwoju zawodowego daje młodym pracownikom NITRO-CHEM?

Sytuacje kadrową w Spółce cechuje stabilność i niski wskaźnik fluktuacji. Powstałe wakaty są uzupełniane na bieżąco. Dużą uwagę przywiązujemy do tego, aby nasi Pracownicy byli zadowoleni i  dumni z  miejsca pracy. Doceniamy również doświadczenie i gotowość do nauki zapewniając szkolenia i  kursy oraz stawiamy na społeczną odpowiedzialność biznesu (CSR).

Zakłady Chemiczne „NITRO- -CHEM” rozpoczęły się swoją działalność od produkcji trotylu, już w 1948 roku. Jakie były najważniejsze etapy rozwoju przedsiębiorstwa od tego czasu i jaka jest jego obecna pozycja rynkowa?

Tradycja Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” rozpoczęła się w  1948 roku, kiedy w  Bydgoszczy uruchomiono produkcję trotylu. Dziesięć lat później powstały Zakłady Chemiczne. Jednym z  przedmiotów ich działalności była produkcja materiałów wybuchowych. „NITRO-CHEM” jako samodzielny podmiot powołany został do życia w  1992 roku, w dwa lata później przekształcono go w spółkę akcyjną.

Jednym z  najważniejszych wydarzeń dla Nitro-Chemu było z  pewnością podpisanie kontraktu na dostawę certyfikowanego trotylu dla armii Stanów Zjednoczonych. Trinitrotoluen używany jest tam do produkcji bomb serii MK oraz amunicji kal. 155mm.

Oprócz wytwarzania materiałów wybuchowych na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz dla innych armii państw należących do NATO, firma zajmuje się również napełnianiem nimi min, bomb lotniczych (m.in. bomby Mk82 oraz LBOB-100) oraz różnych kalibrów pocisków artyleryjskich i  moździerzowych. Zakłady Chemiczne „Nitro-Chem” uznawane są za centrum elaboracji amunicji w Polsce.

Istotnym momentem dla rozwoju zakładu było uruchomienie w  2019 roku linii elaboracji bomb lotniczych MK82, która jest użytkowana przez siły powietrzne wojsk na całym świecie na samolotach takich jak Tornado, JAS-39 Gripen, Hawk, F-15, F-16. Nitro-Chem otrzymał od firmy RWM Italia, wchodzącej w  skład grupy Rheinmetall Defence, uznanego na świecie producenta amunicji – certyfikat potwierdzający wdrożenie technologii produkcji MK82.

W  ostatnim czasie bydgoskie przedsiębiorstwo umocniło się na pozycji lidera polskiej zbrojeniówki w  zakresie eksportu. Materiały produkowane przez NITRO-CHEM trafiają nie tylko na europejskie rynki, ale także do Azji, Ameryki Północnej oraz Afryki.

Ponadto Nitro-Chem realizuje ważne dla niezależności i  bezpieczeństwa państwa projekty badawczo-rozwojowe, współpracując z polskimi instytucjami naukowymi, jednostkami badawczymi oraz spółkami Grupy Kapitałowej PGZ.

Wyroby NITRO-CHEM-u  trafiają do państw położonych na sześciu kontynentach. Co zdecydowało o tak udanej internacjonalizacji przedsiębiorstwa?

W  ostatnich latach Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. modernizowały technologie produkcji, zwiększały zdolności produkcyjne oraz zdobywały nowe rynki dla swych wyrobów. Rzeczywiście, naszymi klientami są państwa położone na czterech kontynentach. Jednym z  najważniejszych osiągnięć ostatnich lat, jest wejście na amerykański rynek cywilny, dzięki czemu rozszerzyliśmy dotychczasową współpracę w  zakresie dostaw TNT w tym kraju.. A naszym najnowszym osiągnięciem jest również eksport materiałów wybuchowych na rynek afrykański.

Proszę wymienić najważniejsze, flagowe produkty firmy.

Zakłady Chemiczne Nitro-Chem S.A. to największy w Sojuszu Północnoatlantyckim producent trotylu. Spółka produkuje również inne materiały wybuchowe, takie jak heksogen czy oktogen. Bydgoska spółka specjalizuje się również w produkcji cywilnych środków strzałowych przeznaczonych dla przedsiębiorstw z  sektora górnictwa skalnego, geofizyki i prac drogowych dla klientów z kraju i zagranicy.

Całości dopełnia produkcja folii z tworzyw sztucznych dla branży opakowań.

Jakie są najważniejsze cele NITRO-CHEM-u  w  zakresie rozbudowy portfolio produktowego i innowacyjności?

Zakłady Chemiczne „NITRO-CHEM” S.A. poszerzają swoją ofertę produktową o nowe materiały wybuchowe oraz mieszaniny wybuchowe. Poza swoim sztandarowym wyrobem – TNT, opracowano technologię otrzymywania RDX, HMX.

W  ostatnim czasie opracowano również technologię produkcji NTO, składnika mało wrażliwych materiałów wybuchowych wykorzystywanych w  elaboracji amunicji artyleryjskiej.

Na etapie przygotowań jest mieszanina stanowiąca termobaryczny materiał wybuchowy. W planach na kolejne lata jest uruchomienie produkcji komponentów do prochów mało wrażliwych oraz do komponowania nowoczesnych bezsmugowych paliw rakietowych.

W  fazie badań jest ładunek kumulacyjny specjalnie zaprojektowany wraz z krajowymi jednostkami naukowymi dla górnictwa.

Spółka aktywnie wychodzi naprzeciw oczekiwaniom związanym z  bezpieczeństwem dostaw materiałów na rzecz obronności państwa, w  tym potrzeby pośrednie i  bezpośrednie związane z  planami rozwoju i  modernizacji technicznej sił zbrojnych.

W  jaki sposób jest realizowana w przedsiębiorstwie polityka zrównoważonego rozwoju?

Dla wiodącego producenta trotylu, największego w  Europie oraz jednego z  największych na świecie, zrównoważony rozwój jest jednym z  głównych celów, a realizacja polityki zrównoważonego rozwoju polega na podejmowaniu działań zarówno na rzecz pracowników, społeczności lokalnej, jak i  działań dotyczących jakości, bezpieczeństwa procesowego oraz ochrony środowiska, przy jednoczesnym dążeniu do poprawy wydajności i obniżenia kosztów produkcji oraz ciągłym rozwoju, w  celu skutecznego realizowania zadań dla obronności kraju.

Od lat Zakłady Chemiczne „NITROCHEM” SA są partnerem i  sponsorem profesjonalnego sportu. Wspieramy różne dyscypliny sportu: żużel, koszykówkę, szachy, ale też angażujemy się w  akcje społeczne i  charytatywne na rzecz potrzebujących dzieci, lokalnej społeczności oraz zwierząt.