Agencja Detektywistyczna KOB GROUP: Sprawdź czy twój dłużnik nie ukrywa majątku

Możliwość komentowania Agencja Detektywistyczna KOB GROUP: Sprawdź czy twój dłużnik nie ukrywa majątku została wyłączona Aktualności, Biznes

Znajomy nie chce spłacić długu, były partner uchyla się od obowiązków alimentacyjnych, klient odmawia spłaty zobowiązania…

Życie prowadzi nas różnymi ścieżkami, czasem doprowadzając do sytuacji w której zmuszeni jesteśmy skorzystać z usługi ustalenia majątkowego.

Rafał Król, właściciel agencji detektywistycznej KOB GROUP
Rafał Król, właściciel agencji detektywistycznej KOB GROUP

Oczywiście, zawsze jest alternatywa – w każdej z powyższych sytuacji możemy podać drugą stronę do sądu i doprowadzić do egzekucji komorniczej – proces ten jest jednak długi i nie zawsze skuteczny, jako iż nasz dłużnik może ukrywać zarówno rzeczywistą wartość swoich dochodów jak i posiadany majątek. To w naszym interesie leży, aby wykazać, że ma on z czego spłacać swoje zobowiązania.

Korzystając z usługi ustalenia majątkowego możemy również znacznie usprawnić przebieg już trwającego procesu sądowego, działania na poszczególnych etapach windykacji, zwiększymy również prawdopodobieństwo skutecznego przeprowadzenia egzekucji komorniczej.

Ustalenia majątkowe mają też szerokie zastosowanie w windykacji przedsądowej. To dzięki nim można precyzyjnie ustalić kondycję finansową dłużnika, co może mieć duże znaczenie przy chęci polubownego odzyskania długu. Jeżeli jednak do tego nie dojdzie, to na etapie windykacji sadowej, szczegółowe raporty o stanie majątkowym dłużnika znacznie przyspieszą cały proces sądowy.

Prześwietlamy niesolidnego kontrahenta

Ustalenia majątkowe potrzebne są nie tylko w sprawach karnych. Coraz częściej stosują je np. klienci korporacyjni, którzy chcą w ten sposób sprawdzić wiarygodność kontrahenta. Na przeprowadzenie ustaleń majątkowych decydują się także małżonkowie planujący przeprowadzenie rozwodu z orzeczeniem o winie. W ten sposób można odnaleźć zatajone składniki majątku, które współmałżonek stara się ukryć w czasie rozprawy rozwodowej.

W trakcie ustalenia majątkowego zbierane są m.in. informacje o majątku i wierzytelnościach dłużnika, jego kontach bankowych, kontrahentach z nim współpracujących, posiadanych akcjach i udziałach, legalnych i nielegalnych miejscach pracy, ukrytych źródłach dochodów, oraz wierzytelnościach. Dłużnik może to wszystko ukrywać, po to aby nie spłacać swoich zobowiązań. Jest to oczywiście karalne, jednak przed sądem trzeba udowodnić, że dłużnik tak rzeczywiście postępuje.

Może to się okazać trudne, bo sposobów ukrywania majątku i dochodów jest wiele. Dłużnik może usuwać, ukrywać, darować, pozornie obciążać, a nawet niszczyć składniki swojego majątku. Może stworzyć w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenieść na nią składniki swojego majątku.

Property management Is the operation, control, and oversight of real estate. Business concept
mat. prasowe KOB Group

Komornik rozkłada ręce?

Co z tego, że uzyskamy w sądzie korzystny wyrok, gdy podczas egzekucji komornik stwierdzi, że nie ma z czego odzyskać należnych nam pieniędzy? Nie jest to sytuacja bez wyjścia- wspomóc nas może wyspecjalizowana agencja detektywistyczna, najlepiej taka której oferta dla osób prywatnych obejmuje oprócz ustaleń majątkowych dodatkowo windykację.

Agencja Detektywistyczna KOB GROUP w pełni odpowiada takim wymogom. Ma bardzo szeroką ofertę skierowaną nie tylko dla biznesu, kancelarii prawnych, ale także dla osób prywatnych. Obejmuje ona m.in.: ustalenia majątkowe, windykacje, sprawy rozwodowe, sprawy cywilne, spadkowe, karne, obserwację osób, kontrobserwacje, poszukiwanie osób, wywiad środowiskowy, wykrywanie podsłuchów, kamer, lokalizatorów GPS. Tak szeroki zakres usług i kompetencji pozwala idealnie personalizować sposób obsługi klienta. Ma to duże znaczenie zwłaszcza w skomplikowanych sytuacjach, w których standardowe podejście do problemu może się nie sprawdzić.

Ustalenia majątkowe, to usługa, której celem jest uzyskanie szczegółowych informacji na temat stanu posiadania jednostki poddanej weryfikacji. Dla KOB GROUP nie ma znaczenia, czy jest to firma, czy osoba prywatna- schematy działania są podobne. Detektywi wykonują specjalistyczną analizę sytuacji, a następnie przeprowadzają śledztwo mające na celu ustalenie majątku dłużnika. W ramach usługi ustalane są: dane osobowe dłużnika, jego adres przebywania/zameldowania, dane działalności gospodarczej, posiadane spółki, ewentualne udziały w spółkach zewnętrznych, powiązania między spółkami i powstające na ich podstawie zależności. Określany jest także majątek dłużnika/jego spółki – nieruchomości, sprzęt, maszyny, pojazdy, itp.. Detektywi KOB GROUP mogą również pozyskać informacje wskazujące na próby ukrycia majątku w rodzinie dłużnika.

Naturalną konsekwencją usługi ustalenia majątkowego jest konieczność wyegzekwowania zaległej należności. Detektywi KOB GROUP działają w różnych obszarach związanych z odzyskiwaniem należności. Obsługują również skomplikowane postępowania, podczas których dochodzenie wierzytelności wydawało się utrudnione lub niemożliwe, a dłużnik uporczywie unikał spłaty zobowiązania. Windykator KOB GROUP prowadzi postępowanie, dostosowując formę i narzędzia do sytuacji i indywidualnych ustaleń z wierzycielem.